Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnický asistent, první ročník Stavba atomu Radioaktivní rozpady Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnický asistent, první ročník Stavba atomu Radioaktivní rozpady Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník."— Transkript prezentace:

1 Zdravotnický asistent, první ročník Stavba atomu Radioaktivní rozpady Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

2 Druh učebního materiálu
Název sady Stavba atomu Radioaktivní rozpady Tematická oblast Chemie Anotace Výukový materiál seznamující studenty radioaktivními rozpady hmoty a rozsáhlým využitím ve společnosti Očekávaný výstup Studentům je objasněna podstata radioaktivních rozpadů a její využití ve zdravotnictví Autor Veronika Novosadová Druh učebního materiálu Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu Možnosti využití: promítání, práce jednotlivců nebo dvojic u PC Materiál dále obsahuje Pracovní list, Metodický list a Test Cílová skupina 1. ročník Stupeň a typ vzdělání Střední všeobecné Vytvořeno Jaro 2012 ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Atom a jeho historický vývoj / Mgr. Veronika Novosadová

3 Radioaktivní rozpady ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

4 Rozpad (přeměna) α částice alfa je jádro atomu helia (atom helia, z něhož byl odstraněn elektronový obal) alfa částici tvoří dva protony a dva neutrony (alfa částice má náboj +2) rozpadem vzniklý nuklid je v PSP posunut vzhledem k původnímu jádru o dvě místa vlevo ZAX  Z-2A-4Y + 24He (24) 88226Ra  86222Rn + 24He (24) [1] ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

5 Rozpad (přeměna) β- neutron se přemění na proton a elektron
proton zůstává v jádře, elektron ho opouští 01n  11p + -10e rozpadem vzniklý nuklid je v PSP posunut vzhledem k původnímu jádru o jedno místo vpravo ZAX  Z+1AY + -10e 91234Pa  92234U + -10e [2] ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

6 Rozpad (přeměna) β+ proton se přemění na neutron a pozitron
pozitron opouští jádro a zaniká sloučením s elektronem za vzniku fotonu 11p  01n + +10e rozpadem vzniklý nuklid je v PSP posunut vzhledem k původnímu jádru o jedno místo vlevo ZAX  Z-1AY + +10e 1530P  1430Si + +10e ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

7 Doplňte následující rovnice:
22286Rn …………… Po α 20074W …………… α …………… Co e 23992U …………… e …………… Ne e 19278Pt …………… e 19672Hf 5826Fe 23993Np 2211Na 19277Ir ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

8 Využití radioaktivity
kontrola vad materiálů sterilizace potravin, skladování brambor nahrazení určitého prvku ve sloučenině radionuklidem - sloučenina je „značkována” a dá se sledovat – využití: chemie - při určování mechanismu reakcí medicína vyšetřování a stanovení diagnózy - RN se rychleji hromadí v nádorové tkáni (32P, 131I) terapie - ozařování zhoubných nádorů – nádorové buňky citlivější, zdravé buňky větší schopnost regenerace (131I, 60Co, 137Cs) výzkumné účely (14C, 23Na, 35S, 45Ca) ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

9 [3] Scintilační kamera (gamakamera) pro lékařskou diagnostiku
ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

10 Využití radioaktivity
farmacie - sterilizace některých léčiv, obvazového materiálu, na šití, injekčních jehel a stříkaček; probíhá za běžných teplot a v originálním balení geologie - radiouhlíková metoda určení stáří hornin (posouzení poměrného zastoupení RN a konečného stálého produktu přeměny) archeologie - změřením zbytkového obsahu 14C ve vzorku a porovnáním s jeho koncentrací v živých organizmech (stáří  než několik desítek tisíc let) ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

11 Děkuji za pozornost. ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

12 Použité zdroje: [1] MAREČEK, Aleš; HONZA, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Olomouc: Olomouc s. r. o., 2005, ISBN [2] KOTLÍK, Bohumír; RŮŽIČKOVÁ, Květoslava. Chemie I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996, ISBN X. [3] BANÝR, Jiří; BENEŠ, Pavel a kol. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, akciová společnost, 2001, ISBN [4] ODSTRČIL, Jaroslav. Chemie pro zdravotnické školy - I. část. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000, ISBN [5] "AUTOR NEUVEDEN". Radioaktivita [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita>. ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

13 Seznam obrázků [1] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alphadecay.jpg>. [2] <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Betadecay.jpg>. [3] BRENDAICM. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gamma_camera.jpg>. ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová


Stáhnout ppt "Zdravotnický asistent, první ročník Stavba atomu Radioaktivní rozpady Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google