Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE
JADERNÁ ENERGIE

2 2) IZOTOP ATOMU VODÍKU – 1 ELEKTRON + 1 PROTON + 1 NEUTRON
VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE JADERNÁ ENERGIE Atom se skládá z kladně nabitého jádra s protony a záporně nabitých částic (elektronů) v obalu. Protony jsou asi 1800 x těžší než elektrony. Roku 1932 byly objeveny v jádru atomu ještě další částice neutrony. Neutrony jsou bez náboje. Protony a neutrony mají přibližně stejnou hmotnost a mají společný název – nukleony. Počet protonů a neutronů v jádře udává nukleové číslo. Mají-li dva atomy shodné protonové číslo, ale různé nukleové, nazývají se izotopy stejného prvku. IZOTOP VODÍKU: 1) ATOM VODÍKU – 1 ELEKTRON + 1 PROTON ELEKTRON PROTON NEUTRON 2) IZOTOP ATOMU VODÍKU – 1 ELEKTRON + 1 PROTON + 1 NEUTRON

3 Radioaktivitu objevil roku 1896 Henri Becquerel.
VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE Radioaktivita je samovolná schopnost přeměňovat jádra nestabilních atomů na jádra jiná, při vyzařování jaderného záření . Radioaktivitu objevil roku 1896 Henri Becquerel. K objasnění podstaty podstatně přispěli francouzský fyzik Pierre Curie a jeho žena Maria Curie-Sklodowská. Radioaktivita může být přirozená (důsledkem samovolného rozpadu jádra. Probíhá přirozeně v přírodě včetně tkání živých organizmů. Umělá radioaktivita – způsobena rozpadem jádra vlivem vnějšího podmětu jako je např. ostřelování částicemi. Taková radioaktivita v přírodě běžně neexistuje. RADIOAKTIVITA

4 ZÁŘENÍ BETA – PROUD ELEKTRONŮ NEBO POZITRONŮ
VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE RADIOAKTIVITA - DRUHY ZÁŘENÍ ALFA – PROUD ČÁSTIC IZOTOPU HELIA, MÁLO PRONIKAVÉ, ALE NEBEZPEČNÉ, PŮSOBÍ UVNITŘ ORGANIZMU. ZÁŘENÍ BETA – PROUD ELEKTRONŮ NEBO POZITRONŮ ZÁŘENÍ GAMA – ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ O KRATŠÍ VLNOVÉ DÉLCE NEŽ JE RENTGENOVÉ ZÁŘENÍ. NAZÝVÁ SE TAKÉ TVRDÉ ZÁŘENÍ. ZÁŘENÍ NEUTRONOVÉ – NEJTVRDŠÍ, VZNIKÁ PŘI JADERNÝCH REAKCÍCH. PŘED NÍM OCHRÁNÍ BUĎ SILNÁ VRSTVA VODY ČI BETONU. ALFA BETA GAMA NEUTRONY PAPÍR HLINÍK OLOVO BETON

5 VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE
JADERNÁ REAKCE V jádře atomu, pokud obsahuje vedle protonů i neutrony, působí velké energetické síly. Uvolnění této energie probíhá při radioaktivní přeměně jádra či při jaderných reakcí. Jaderné reakce se zapisují rovnicemi. V těchto rovnicích se součet protonových čísel a nukleových čísel na straně jedné musí rovnat součtu protonových a nukleových čísel na straně druhé. POZNÁMKA : s pomocí těchto reakcí by se dalo vyrábět například zlato či jiné prvky. Výroba by však byla velmi drahá a tudíž neekonomická. 2 H He + energie 2 1 4 2

6 Uvolnění jaderné energie probíhá bud:
VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE UVOLNĚNÍ JADERNÉ ENERGIE Uvolnění jaderné energie probíhá bud: A) štěpením jader, kdy do jádra pronikne neutron, který způsobí rozpad jádra na dvě části (viz obrázek). Současně se uvolňují další neutrony a záření. Tyto neutrony mohou způsobit další rozpad jader. Dochází k řetězové reakci, při níž se uvolňuje velké množství energie. B) jadernou syntézou, kdy dochází ke sloučení dvou jader lehkých prvků – tzv. termonukleární reakcí, jakou známe na Slunci. Aby proběhla tato reakce, musí jádra získat velkou energii (zahřátím na 106 až 109 C0. Při této reakci nevzniká radioaktivní záření. C) anihilací – tj 100 % přeměna energie obsažené v látce.

7 VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE

8 VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE
zdroje Obrázky na snímku č. 3 v této prezentaci byly použity z klipartu Microsoft PowerPoint2010


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google