Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Distribuce Zdeňka Černochová Jana Hankeová Marcela Havlíčková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Distribuce Zdeňka Černochová Jana Hankeová Marcela Havlíčková"— Transkript prezentace:

1 Distribuce Zdeňka Černochová Jana Hankeová Marcela Havlíčková
Lucie Holečková Klára Ketnerová 3.ročník VSRR

2 Distribuce Nástroj marketingového mixu Dosažení marketingových cílů
Skládá se z: distribučních kanálů distribučních mezičlánků distribučních systémů fyzické distribuce

3 Otázky distribuce výrobků
Jak výrobky prodávat Správné místo a čas Použití distribučních kanálů, mezičlánky distribuční cesta – tok zboží

4 Počet distribučních kanálů
Potřeba prostředků na správu Riziko konfliktu Zhoršení kvality Ztráta tržeb X větší pokrytí trhu

5 Distribuční cesty způsob distribuce zboží k zákazníkovi členění: přímé
- zboží přímo zákazníkovi bez dalších zprostředkovatelů b) nepřímé - jeden mezičlánek nebo dva mezičlánky

6 Velkoobchod nakupuje výrobky za účelem jejich dalšího prodeje Výhody:
- široký sortiment - skladové zázemí Nevýhody: - výrobce ztrácí přehled Typy: - tradiční velkoobchod - Cash-and-Carry - komisionáři

7 Maloobchod prodává zboží přímo konečnému spotřebiteli
zahrnujeme i přímý marketing Typy maloobchodních jednotek: - specializované prodejny - supermarkety - obchodní domy - diskontní prodejny ….

8 Distribuční politika Typy: autodistribuce selektivní politika
exklusivní distribuční politika intenzivní politika

9 Logistická distribuce
vědní disciplina o koordinaci prvků podniků směřuje k nejnižším nákladům v čase, ke zlepšení přizpůsobivosti podniku na měnící se hospodářské podmínky má za úkol sladit všechny probíhající procesy mezi výrobním cyklem a cyklem finálních výrobků. určujícím faktorem optimalizace trasy a maximální počet obsloužených zákazníků. stanovit správnou velikost zásob hotových výrobků, neboť požadavek prodeje na vysokou pohotovost při dodávkách je v rozporu s požadavkem udržovat jen minimální zásoby hotových výrobků.

10 Z podnikového hlediska je hlavním úkolem logistiky řešení 2 konfliktních cílů:
schopnost pohotově dodávat snižovat kapitálovou vázanost

11 Vlivy na cesty zboží: rozmístění výroby specializace výroby
velikost odběru, dodávky zboží požadavek čerstvosti zboží velikost obchodní organizace a rozsah jejího centrálního řízení

12 Předpoklady uplatnění logistiky v obchodě:
dynamika a koncentrace obchodní činnosti (velké toky zboží realizované ve velkých obch. firmách.) rychlý a kvalitativní a kvantitativní rozvoj informačních procesů a prostředků rozvoj techniky a technologie provozu

13 Právní otázky související s distribučními systémy
firmy si samy stanoví distribuční systém, který jim nejlépe vyhovuje legislativa se snaží zabránit tomu, aby některé firmy nebránily jiným firmám použití určité distribuční cesty největší část právní úpravy se zabývá vzájemnými právy a povinnostmi, jakmile uzavřeli určité smluvní vztahy

14 mnoho výrobců a velkoobchodníků preferuje pro distribuci svých výrobků nějakou formu výlučnosti
Exclusive dealing – prodejce nesmí nabízet konkurenční výrobky Konkureční doložka – prospěch z výlučných vztahů mohou mít obě smluvní strany Claytonův zákon – přijat v roce 1914 výlučný teritoriální prodej – výrobce se zaváže dodávat jen jim a prodávající se zaváže prodávat jen v určité oblasti

15 Příklad Využití přímých distribučních cest představuje zřídkakdy situace „všechno nebo nic“. Firma Hewlett-Packard otevřela hned tři weby s cílem snížit náklady a zvýšit prodeje – Shopping Village (pro spotřebitele), HP Commerce Center (pro firmy nakupující u autorizovaných prostředníků), Solutions Now (pro existující smluvní zákazníky). Aby se vyhnula konfliktům se stávajícími členy svých distribučních systémů, směruje všechny objednávky z internetu právě prodejcům, kteří objednávky zkompletují, zajišťují dodání a dostávají provizi. Takovým způsobem využívá výhod přímého prodeje, ale rovněž zvyšuje obchody prodejců. Zdroj: Kotler, Marketing, vydala Grada 2004

16 Frančíza (Franchising)
-specifický a velice aktuální způsob distribuce -určitý způsob spolupráce-partnerství -frančízátor →dává k dispozici frančízantovi svoji podnikatelskou koncepci -frančízant →za poskytnutí podnikatelské koncepce platí frančízátorovi poplatky (vstupní, provozní..)

17 Závěr distribuční strategie -jedna z nejdůležitějších složek efektivity podniku vybudování distribučního systému není krátkodobá záležitost správnou forma distribuce může pro podnik představovat i silnou konkurenční výhodu

18 Použitá literatura Světlík, Jaroslav. Marketing-Cesta k trhu. EKKA. Zlín ISBN Kotler, Marketing, Grada 2004 Foret, M. Marketing pro začátečníky. Computer Press. Brno ISBN Hes, A.; Regnerová, M.; Hrubá, D. Obchodní nauka. Praha: Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, 2005, ISBN X Kotler, Philip. Marketing od A do Z. Osmdesát pojmů, které by měl znát každý manager. Management Press. Praha ISBN

19 Děkujeme za pozornost..


Stáhnout ppt "Distribuce Zdeňka Černochová Jana Hankeová Marcela Havlíčková"

Podobné prezentace


Reklamy Google