Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití simulačních modelů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití simulačních modelů"— Transkript prezentace:

1 Využití simulačních modelů

2 A) Simulační modely v metodách, kde existují analytické nástroje pro jednoduché případy
V operačním výzkumu Modely hromadné obsluhy Zásobovací modely Řízení projektů Rozvrhování výroby V ekonometrii - experimenty s ekonometrickými modely např. pro stanovení optimální hospodářské politiky, atd..

3 1. Modely hromadné obsluhy
Zkoumají procesy, v nichž dochází k hromadění požadavků díky omezené kapacitě obsluhy (= teorie front) Intenzita příchodů =  Intenzita obsluhy =  Analyticky lze řešit např. model M/M/1 Složitější případy nutno simulovat

4 Systémy hromadné obsluhy
Obslužné linky (zdroje) Požadavky (entity) Samoobsluha, Hypermarket Vozíky, pokladny, parkovací místa Zákazníci Pošta Přepážky Benzínová pumpa Stojany, myčky Automobily Nemocnice Lékaři, lůžka, sály Pacienti Veřejná doprava Autobusy, metro tramvaje, místa Cestující Továrna Dílny, stroje, dělníci Výrobky Menza Výdejní místa, příbory, tácy Strávníci

5 2. Zásobovací modely Cílem je stanovit velikost zásoby, objednací dobu či velikost objednávky tak, aby náklady spojené se zásobováním byly co nejnižší Simulují se modely, kde: Velikost poptávky se mění Intervaly mezi poptávkami jsou nestálé Zásoby jsou pořizovány od různých dodavatelů za různé ceny Atd…

6 3. Řízení projektů Podstatou je rozdělení projektu na jednotlivé dílčí činnosti a vyjádření závislostí mezi těmito činnostmi Nutné znát odhady dob trvání jednotlivých činností Pro jednoduché případy CPM, PERT Při výskytu pravděpodobnostních situací nutná simulace

7 4. Rozvrhování výroby Určení, v jakém pořadí se budou výrobky na jednotlivých výrobních zařízeních zpracovávat Nutnost znát odhad doby zpracování a případnou návaznost výroby výrobků či závislost výroby na čase Jde o složité úlohy, kde analytické metody výpočtu téměř neexistují, simulace bývá vhodným řešením

8 B) Simulace v podniku Modely vytvářeny pro budoucnost, ale s předpokladem, že vše se neustále mění Nutná komplexnost – existuje mnoho faktorů, které bude možná nutné brát v úvahu, např.: Daně, vládní regulace, úroky Chování konkurence Selhání lidí na klíčových postech, motivace Cena, kvalita a jejich důsledky Dostupnost, značka, …

9 B) Simulace v podniku Nutnost ohodnotit neurčitost a riziko
Zahrnutí dynamiky = zpětné vazby Propojení již existujících databází se simulačním programem pro testování modelu Proces tvorby modelu vede k poznávání reality v podniku, skvělá příležitost k učení Vede k týmové práci

10 Konkrétní příklady 1. Simulační studie převozu vozů od voskovací linky do expedice (Technická univerzita v Liberci, program Witness)

11 Konkrétní příklady 2. Simulační model pomohl s vyproštěním ponorky Kursk (program Simulink a Matlab)

12 Konkrétní příklady 3. Pokus o simulaci pražského metra
(internet, virtuální realita)

13 Názory na simulace a konkrétní aplikace simulačních modelů
Počítačová simulace výrobních procesů Dr. ing. František Manlig Katedra výrobních systémů TU v Liberci, Fakulta strojní Využití simulace jako inženýrského nástroje během životního cyklu výrobků a služeb prezentace firmy Humusoft Praktické skúsenosti s využitím simulácie Prof. Ing. Ján Košturiak, PhD

14 Doufám, že dosažené znalosti budete moci jednou uplatnit v praxi.
Závěr Pozor, simulace není „všelék“, je nutno jí propojit i s jinými metodami a postupy. Doufám, že dosažené znalosti budete moci jednou uplatnit v praxi.


Stáhnout ppt "Využití simulačních modelů"

Podobné prezentace


Reklamy Google