Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola Otrokovice
Člověk mezi lidmi – šikana a vrstevnické skupiny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /3 Autor Mgr. Iva Vlčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-ON/3-ON-2/8 Název DUM Člověk mezi lidmi – šikana a vrstevnické skupiny Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální a skupinové výuce. Slouží k seznámení se s problematikou vrstevnických skupin a jejich významu a s problematikou šikany a účinné obrany proti šikaně. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Šikana, sociální skupiny, vrstevnická skupina, role vrstevnických skupin, sociální role, mobbing, bossing, kyberšikana, ostrakismus Datum

3 Šikana a vrstevnické skupiny
Náplň učiva Sociální skupiny Vrstevnická skupina – charakteristika Role vrstevnické skupiny Členství ve vrstevnických skupinách a výběr Přijímání sociálních rolí a jejich proměna Problémy vrstevnických skupin

4 Šikana a vrstevnické skupiny
Člověk je tvorem společenským – charakteristická potřeba sociálního kontaktu s ostatními lidmi. Pro co je důležitý kontakt (interakce) s ostatními? Kontakt je důležitý pro rozvoj osobnosti jedince – socializace. V interakcích v různých sociálních skupinách nacházíme uspokojení pro řadu potřeb. Člověk se v sociálním prostředí nachází od narození Každý jedinec se rodí jako člen různých sociálních skupin – primární a sekundární Primární sociální skupina je rodina Zprostředkovává jedinci základní pravidla a hodnoty společnosti, plní důležitou výchovnou funkci. Sekundární sociální skupiny Všechny ostatní skupiny, jimiž se stáváme členy v průběhu života. Členy se stáváme většinou vedeni racionálním účelem. V těchto skupinách převládají volnější, méně osobní až formální vazby.

5 Vrstevnické skupiny Mimo členství v primární skupině se člověk setkává postupně s ostatními v řadě sekundárních skupin. Často jsou to naši vrstevníci – školka, škola, zájmové kroužky – vrstevnické skupiny. Pokus se vysvětlit co znamená pojem vrstevnická skupina Záměrné nebo nezáměrné seskupení osob stejné věkové kategorie [1]. Jejich význam v průběhu života jedince narůstá. Jsou proto důležitým socializačním činitelem. Charakterizuje je věková i názorová blízkost. Jaké vrstevnické skupiny se doposud objevily ve tvém životě a jak tě ovlivnily? Školka, škola, zájmové kroužky, parta Je vrstevnická skupina pro vývoj důležitá a proč? Zprostředkuje jiné vztahy a normy než má rodina Citové vyžití na úrovni svých vrstevníků Posiluje nezávislost na dospělých Posiluje uvědomění si své vlastní identity Poskytuje oporu v době vymaňování se z vlivu rodiny

6 Členství ve vrstevnických skupinách – výběr
Výběr v předškolním věku stejné pohlaví – chlapci a dívky si většinou hrají zvlášť zevnějšek chování vlastnictví předmětů

7 Členství ve vrstevnických skupinách – výběr
Výběr ve školním věku a v pubertě Jedinci schopní se prosadit a fyzicky zdatní X Jedinci uzavření, fyzicky méně zdatní Poprvé se projevuje větší příklon k normám neformální autority skupiny Konformita Jedinec chce být uznáván a respektován mezi vrstevníky. Zájem o opačné pohlaví Zájem o vrstevníky s podobnými názory, stylem oblékání i způsobem trávení volného času

8 Členství ve vrstevnických skupinách – výběr
Výběr v adolescenci Vztahy nabývají nových kvalit – stupeň vývoje myšlení, emocí, morálky i větší dosavadních zkušeností. Snaha být součástí kolektivu Prostor pro rozvoj prvních intimních vztahů Intenzivní snaha vydobýt si pozici v partě – vliv na sebehodnocení – sebedůvěru

9 Členství ve vrstevnických skupinách – výběr
Výběr v dospělosti Spojení rodičovskou rolí Vrstevnické skupiny mají menší význam – nové životní role Stále slouží k porovnání Své životní situace a úspěšnosti Vznik pevných přátelství

10 Vývoj výběru ve vrstevnické skupině a přijímání nových rolí
Kritéria výběru a členství ve vrstevnických skupinách se mění v průběhu času Jedinec přijímá ve vrstevnických skupinách určité role V průběhu života staré role opouštíme – (výborný veslař, neformální vůdce ve třídě…) a přebíráme nové Lpění na původních rolích (identifikace s rolí) je důkazem nezdravého vývoje jedince – může vést k zastavení vývoje jedince. Uveď příklad ustrnutí na roli Gangy, extremistické sekty podléhající přísné ideologii... Zde dochází k ovládání členů prostřednictvím role.

11 Nejčastější problémy vrstevnických skupin
Šikana Drogy Ohrožování okolí Výtržnosti Uveď příklady vhodného či nevhodného chování vrstevnické skupiny ze tvého okolí

12 Šikana Jedním ze základních problémů vrstevnických skupin je šikana.
Charakteristika pojmu Fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu. Dochází k ní ve všech skupinách věkových i sociálních. [2] Kde se můžeme se šikanou setkat? Škola, kroužky, sportovní klub, armáda, vězení, rodina, zaměstnání Mobbing a bossing Šikanu ze strany kolegů označujeme jako mobbing Šikanu ze strany nadřízených označujeme jako bossing V současnosti novější forma – kyberšikana

13 Podstata šikany Závažná porucha sociálních vztahů
Oběť šikany je často jedinec slabý, uzavřený, výrazně inteligentní, zralejší než je jeho okolí, citlivý… Obětí se může stát i jedinec, který se postaví vůdci skupiny Vůdce skupiny – většinou charismatická, manipulující osoba Členové skupiny – identifikace s vůdcem – oddanost Oběť je viněna z veškerých negativ ve skupině Co lze považovat za šikanu? Různé příkazy pod pohrůžkou trestu, vyžadování různých služeb, urážky, výsměch, ponižování, vzbuzování strachu…

14 Stádia šikany Zrod ostrakismu Fyzická agrese a přitvrzování manipulace
Vytvoření jádra Většina přijímá normy Totalita neboli dokonalá šikana [3]

15 Jak se šikaně účinně bránit?
Informovat rodiče, učitele Linka bezpečí ,

16 Kontrolní otázky V jakých skupinách se člověk v průběhu života ocitá?
Co jsou to vrstevnické skupiny Jak se mění charakter vrstevnických skupin a jejich výběr v průběhu života jedince? Jak nás mohou ovlivňovat vrstevnické skupiny? Co jsou to sociální role a jak se v průběhu života mění? Vysvětli pojem neformální autorita Co je to šikana? Jaké formy šikany znáš? Jak se můžeme šikaně bránit?

17 Seznam obrázků: Obr. 1: jpg, [vid ], Klipart Microsoft Office Obr. 2: jpg, [vid ], Klipart Microsoft Office Obr. 3: jpg, [vid ], Klipart Microsoft Office Obr. 4: jpg, [vid ], Klipart Microsoft Office Obr. 5: wmf, [vid ], Klipart Microsoft Office Obr. 6: jpg, [vid ], Klipart Microsoft Office

18 Seznam použité literatury:
[1] Dudák, V., Občanská nauka pro střední odborné školy, SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., 2003,2005,2008. ISBN [2] Wikipedie, Otevřená encyklopedie, [vid ], dostupné z: [3] Minimalizace šikany, [vid ], dostupné z:


Stáhnout ppt "Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google