Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Tomáš Hasík Určení: Septima, III.G

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Tomáš Hasík Určení: Septima, III.G"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Tomáš Hasík Určení: Septima, III.G
Genetické příklady I. Autor: Mgr. Tomáš Hasík Určení: Septima, III.G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Moderní biologie reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Příklad č. 1 Proveďte křížení heterozygotních dihybridů hrachu. Sledovanými znaky jsou: barva semene: zelená – L, žlutá – l struktura semene: kulatá – R, svraštělá – r

3 Příklad č. 1 - řešení F2: LlRr x LlRr šlechtitelská novinka úhlopříčka
homozygotů heterozygotů Gamety LR Lr lR lr LLRR LLRr LlRR LlRr LLrr Llrr llRR llRr llrr

4 Příklad č.1 - řešení Křížením dostaneme semena následujících fenotypů: 9 zelených kulatých 3 zelené svraštělé 3 žluté kulaté 1 žlutý svraštělý

5 Příklad č. 2 U skotu je bezrohost dominantní nad rohatostí. Jaké je potomstvo z bezrohého býka s rohatými kravami, když jedna z nich již dříve při stejném křížení vrhla rohaté tele. Alely označte písmenem B,b.

6 Příklad č.2 - řešení Možný býk kráva BB nebo Bb bb Tele bb
Vyloučíme tedy býka BB Zkřížíme býka Bb x kráva bb Dostaneme 50% bezrohých a 50% rohatých potomků.

7 Příklad č. 3 Černá barva B je u skotu dominantní nad červenou b. Při křížení s jedním a tímtéž černým býkem porodila červená kráva Zorka černé telátko, černá kráva Majka černé telátko a černá kráva Bětka červené telátko. Co můžeme říci o genotypové sestavě býka, Zorky, Zorčina telátka, Bětky a Bětčina telátka. Vyskytuje se u Majky a jejího telátka alespoň jedna dominantní alela?

8 Příklad č.3 - řešení Možný býk Zorka Zorčino telátko BB nebo Bb bb Bb Majka Majčino telátko BB nebo Bb BB nebo Bb Bětka Bětčino telátko BB nebo Bb bb Podle Bětčina telátka vyřadíme býka BB a Bětku BB. Býk: Bb, Zorka bb, Zorčino telátko: Bb, Bětka: Bb, Bětčino telátko: bb. Majka a její telátko jsou nositeli minimálně jedné dominantní alely.

9 Příklad č. 4 Modrooký muž, jehož oba rodiče měli oči hnědé, se oženil s dívkou, která má hnědé oči a jejíž otec byl modrooký, zatímco matka hnědooká. Jejich zatím jediné dítě má oči hnědé. Jaké jsou genotypy dítěte, rodičů a všech prarodičů, víme-li, že hnědá barva H je dominantní nad modrou h.

10 Příklad č.4 - řešení Modrooký muž hh, tudíž jeho hnědoocí rodiče Hh a Hh Dívčin modrooký otec hh, tudíž matka HH nebo Hh, a proto hnědooká dívka Hh. Dítě potom Hh.

11 Příklad č. 5 Jaké děti mohou mít rodiče, jsou-li tmavoocí praváci, jestliže jsou v obou příslušných párech alel heterozygotní. Praváctví P je dominantní nad leváctvím p, hnědá barva očí H je dominantní nad modrou h. Geny pro oba znaky leží na různých chromozómech.

12 Příklad č.5 - řešení Genotyp obou rodičů je HhPp Vytvořením mendelistického čtverce dostaneme 9 hnědookých praváků, 3 hnědooké leváky, 3 modrooké praváky a 1 modrookého leváka.

13 Příklad č. 6 Genotyp jedinců tetrahybridů v F1 je AaBbCcDd.
Tyto čtyři geny leží na různých chromozomech. Jaká je pravděpodobnost, že potomci v F2 budou mít následující genotypy: aabbccdd AaBbCcDd AABBCCDD AaBBccDd AaBBccdd

14 Příklad č.6 - řešení Při křížení Aa x Aa dostaneme genotypy AA, Aa, Aa, aa. Genotyp aa vzniká ve 25%, tedy ¼. Stejně tak při křížení Bb x Bb vzniká genotyp bb v ¼ případů atd. Pravděpodobnost vzniku genotypu aabbccdd je tedy 1/4 * 1/4 * 1/4 * 1/4 = 1/256. Obdobně je to u dalších příkladů. 2) 1/16, 3) 1/256, 4) 1/64, 5) 1/128.

15 Příklad č. 7 Jaká je pravděpodobnost, že rodičovský pár
následujících genotypových sestav bude mít potomka uvedeného genotypu? AABBCC x aabbcc = AaBbCc AABbCc x AaBbCc = AAbbCC AaBbCc x AABbCc = AaBbCc aaBbCC x AABbcc = AaBbCc

16 Příklad č.7 - řešení Postupujeme obdobně jako v předchozím
příkladě, tedy v prvním případě 1/1 * 1/1 * 1/1 = 1 (100%). 2) 1/2 * 1/4 * 1/4 = 1/32 3) 1/8 4) 1/2.

17 Příklad č. 8 Je dána chromozómová výbava rodičovských gamet (každá nese tři chromozómy). Schematicky zakreslete genetickou výbavu hybrida a všechny možné kombinace gamet, které se mohou vyskytnout v gametách tohoto hybrida při meioze.

18 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Příklad č.8 - řešení Rodičovské gamety x x x x x x Hybrid F x x x x x x Gamety hybrida F1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

19 Příklad č. 9 Rodiče mají krevní skupiny A a B. Jaké krevní skupiny mohou mít jejich děti?

20 Příklad č.9 - řešení V závislosti na genotypech rodičů se mohou u potomků vyskytnout všechny krevní skupiny – A, B, AB i O. Bez znalosti genotypů rodičů nelze přesněji určit.

21 Příklad č. 10 Chlapec má krevní skupinu 0 a jeho sestra krevní skupinu AB. Jaké krevní skupiny mají jejich rodiče?

22 Příklad č.10 - řešení Jeden z rodičů má krevní skupinu A (genotyp IAI0) a druhý rodič krevní skupinu B (genotyp IBI0)

23 Příklad č. 11 V porodnici zaměnili dva chlapce. Rodiče jednoho z nich měli krevní skupiny A a 0, rodiče druhého měli krevní skupiny A a AB. Rozbor krve ukázal, že jeden z chlapců má krevní skupinu 0, zatímco druhý má krevní skupinu A. Kterým rodičům který chlapec patří?

24 Příklad č.11 - řešení Chlapec s krevní skupinou 0 patří prvnímu rodičovskému páru, chlapec s krevní skupinou AB patří druhému rodičovskému páru.


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Tomáš Hasík Určení: Septima, III.G"

Podobné prezentace


Reklamy Google