Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dědičnost krevních skupin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dědičnost krevních skupin"— Transkript prezentace:

1 Dědičnost krevních skupin
VY-32-INOVACE-BIO-317 AUTOR: Ing. Helena Zapletalová ANOTACE: Tento DUM je určen žákům 3. a 4. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie KLÍČOVÁ SLOVA:krev, krevní skupiny, kodominance, AB0 systém, Rh faktor

2 Interakce mezi alelami
gen kódující antigeny krevního systému AB0 se v lidské populaci vyskytuje ve více formách, mnohotná alelie = v populaci existují tři alely AB0 krevního systému: A, B a 0. Tyto tři alely mají odlišné alelické interakce. Alely A a B mají navzájem vztah kodominance. Alela 0 má k alelám A a B vztah recesivní.

3 Kodominance je vztah dvou odlišných alel jednoho genu, kdy se u heterozygota uplatňují ve fenotypu obě alely rovnocenně a paralelně. To znamená, že jedinci s genotypem AB (heterozygoti) mají na buněčných membránách rovnocenně přítomny oba antigeny, jak krevně skupinový antigen A tak i B. Oba odlišné rodičovské znaky jsou vzájemně nezávislé.

4 Fenotyp a genotyp krevních skupin
Fenotyp - krevní skupina A = Genotyp AA nebo A0 Fenotyp - krevní skupina B = Genotyp BB nebo B0 Fenotyp - krevní skupina AB = Genotyp AB Fenotyp - krevní skupina 0 = Genotyp 00

5 Dědičnost krevních skupin
Krevní skupina A Od jednoho rodiče zdědíme gen A a od druhého gen 0, vznikne A0 = krevní skupina A Od jednoho rodiče zdědíme gen A a od druhého gen A, vznikne AA = krevní skupina A Krevní skupina B Od jednoho rodiče zdědíme gen B a od druhého gen 0, vznikne B0 = krevní skupina B Od jednoho rodiče zdědíme gen B a od druhého gen B, vznikne BB = krevní skupina B Krevní skupina AB Od jednoho rodiče zdědíme gen A a od druhého gen B, vznikne AB = krevní skupina AB Krevní skupina 0 Od jednoho rodiče zdědíme gen 0 a od druhého gen 0, vznikne 00 = krevní skupina 0

6 Dědičnost krevních skupin
Při dědičnosti krevních skupin nehraje žádnou roli pohlaví Jednovaječná dvojčata mají vždy naprosto shodnou krevní skupinu, protože pocházejí z jednoho oplozeného vajíčka, které se po oplození rozdělilo. Dvojvaječná dvojčata mohou mít různé krevní skupiny, tak jako běžní sourozenci.

7 Rh systém Kromě systému antigenů AB0 se rozlišuje ještě velké množství dalších systémů (Rh, MNSs, Lewis, P atd.) . Nejznámější je systém Rh, objevený Wienerem na základě pokusu s krví opice druhu Maccacus Rhesus. Podle tohoto systému dělíme osoby na Rh positivní (Rh+) a Rh negativní (Rh-).

8 Rh systém V Rh systému rozlišujeme zda je krev Rh+ (pozitivní), nebo Rh- (negativní). Negativita či pozitivita je dána přítomností nebo chyběním antigenu D a d. Rh+ na krvinkách je antigen D Rh- na krvinkách je antigen d

9 Rh systém Stejně jako u ABO systému je tento fakt velmi důležitý při krevních transfůzích. Např. pacient Rh- v žádném případě nesmí dostat krev Rh+, protože jinak by si pacientova krev vytvořila protilátky anti-D, které by způsobily rozpad krvinek dárcovy krve, což by velmi poškodilo zdraví pacienta (může nastat i smrt). Lidé Rh+ mohou dostat při transfůzi krev Rh+ i Rh-.

10 Rh systém Výskyt krevních skupin u bělochů Rh+ 85% Rh- 15 %

11 Dědičnost Rh faktoru při oplození získá každý jedinec vždy polovinu genetické výbavy od matky a druhou od otce. Proto je každý Rh faktor tvořen dvěma formami genu záleží na tom, který z těchto dvou forem genů je silnější (dominantní) a který je slabší (recesivní). Silnější (dominantní) je alela D pro Rh+ krev. Slabší (recesivní) je alela d pro Rh- krev . .

12 Dědičnost Rh faktoru Rh+ krev Rh- krev
Od jednoho rodiče zdědíme gen D a od druhého gen D, vznikne DD = Rh+ krev Od jednoho rodiče zdědíme gen D a od druhého gen d, vznikne Dd = Rh+ krev Rh- krev Od jednoho rodiče zdědíme gen d a od druhého gen d, vznikne dd = Rh- krev

13 Dědičnost Rh faktoru 1 matka Rh+ (genotyp DD) otec Rh+ (genotyp Dd)
Rh faktor dětí Rh+ (DD) Rh+ (Dd) 2 matka Rh+ (Dd) otec Rh+ (Dd) Rh+ (DD) Rh+ (Dd) Rh- (dd) 3 otec Rh- (dd) Rh+ (Dd) Rh- (dd) 4 matka Rh- (dd) Rh- (dd)

14 Opakování

15 Příklady Jaké krevní skupiny mohou mít děti, jejichž matka má krevní skupinu A a otec krevní skupinu 0? A nebo 0

16 Matka má krevní skupinu 0 a otec krevní skupinu AB
Matka má krevní skupinu 0 a otec krevní skupinu AB. Může mít některé z jejich dětí shodnou krevní skupinu s jedním z rodičů? NE

17 Matka má krevní skupinu 0 a otec krevní skupinu B
Matka má krevní skupinu 0 a otec krevní skupinu B. Může mít některé z jejich dětí krevní skupinu shodnou s matkou? ANO

18 A, B, AB, 0 Rodiče mají krevní skupiny A a B.
Jaké krevní skupiny mohou mít jejich děti? A, B, AB, 0

19 A, B Chlapec má krevní skupinu 0 a jeho sestra krevní skupinu AB.
Jaké krevní skupiny asi mají jejich rodiče? A, B

20 50% (nezáleží na pohlaví)
Oba rodiče mají heterozygotně krevní skupinu A. Jaká je pravděpodobnost, že jejich prvorozené dítě (syn) zdědí skupinu A? A jaká je tato pravděpodobnost, bude li prvorozeným potomkem dcera? 50% (nezáleží na pohlaví)

21 Může být otcem, ale nelze ho za otce 100% označit
Matka má krevní skupinu B a její dítě skupinu A. Matka označuje za otce muže , který má skupinu AB. Může být tento muž skutečně jeho otcem? A lze už na základě tohoto znaku dokázat, že jím skutečně je? Může být otcem, ale nelze ho za otce 100% označit

22 Ze tří sourozenců má první krevní skupinu B, druhý 0 a třetí A
Ze tří sourozenců má první krevní skupinu B, druhý 0 a třetí A. Které krevní skupiny mají rodiče? B a A

23 POUŽITÉ ZDROJE: [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. RNDR. JAN JELÍNEK, RNDr. Vladimír Zicháček. Biologie pro gymnázia vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, ISBN


Stáhnout ppt "Dědičnost krevních skupin"

Podobné prezentace


Reklamy Google