Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o podniku Seminář 9. Co je primární: nabídka nebo poptávka? Uveďte příklady. 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o podniku Seminář 9. Co je primární: nabídka nebo poptávka? Uveďte příklady. 2."— Transkript prezentace:

1 Nauka o podniku Seminář 9

2 Co je primární: nabídka nebo poptávka? Uveďte příklady. 2

3 3 ? Jaký je vztah marketingu a prodeje? –prodej je dílčí oblastí marketingu –marketing je nedílnou součástí prodeje –marketing je cizí název pro pojem prodej

4 Marketing Podniky se ve své činnosti musí orientovat na potřeby a přání svých zákazníků: –jejich potřeby musí zjišťovat (popř. vyvolávat) –a současně musí hledat způsoby, jak je uspokojovat. Tyto činnosti lze shrnout pod pojmem marketing. 4

5 5 ? Marketingový mix (4P) zahrnuje –výrobky, ceny, reklamu, servis –výrobky, ceny, propagaci, distribuci –výrobce, ceny, dodávky, komunikaci

6 6 Životní cyklus výrobku Uveďte příklady výrobků (ze současného trhu ČR), které jsou teď ve fázi: –uvedení na trh –růstu –zralosti –úpadku

7 7 Jaké existují přístupy k tvorbě cen?

8 8 ? Při tvorbě cen se podnik může orientovat –podle nákladů výrobků –podle poptávky po výrobcích –podle cen konkurence Uveďte příklady.

9 9 ? Nákladově orientovaná cena –se rovná variabilním nákladům na výrobek –se rovná fixním nákladům na výrobek –se rovná celkovým nákladům na výrobek –musí uhradit náklady na výrobek a příspěvek k zisku

10 10 ? Mezi způsoby nekalé konkurence nepatří: –dumpingové ceny –klamavá reklama –zvyšování cen.

11 11 ? Co je to public relations? –přímý prodej na vyhrazených místech seriozních specializovaných obchodů –vztah s veřejností, např. nezávislé bezplatné články v tisku o firmě –článek v tisku, který je dole nenápadně označen jako inzerce

12 Zkuste se zamyslet, jaké modifikace mobilních telefonů byste chtěli vidět na trhu? 12

13 Všechny činnosti a procesy v podniku jsou důležité. Jaké postavení a jaký význam má prodej pro celou organizaci? 13

14 Plánujete otevřít nový obchod s obuví ve Philadelphii (USA). Jak byste přistoupili ke zjištění tržní poptávky, nákupních zvyků obyvatelstva a kupní sily.

15 Definujte marketing. Čím se pojem marketing liší od prodeje? 15

16 Marketing Podniky se ve své činnosti musí orientovat na potřeby a přání svých zákazníků: –jejich potřeby musí zjišťovat (popř. vyvolávat) –a současně musí hledat způsoby, jak je uspokojovat. Tyto činnosti lze shrnout pod pojmem marketing. 16

17 Jaké činnosti zahrnuje pojem marketing mix? Proč se označuje jako „mix“?

18 18 Nové způsoby reklamy: Blogy, virální marketing, online hry, kontextová reklama, product placement, bluetooth marketing, human billboard.

19 S jakými neobvyklými metodami marketingové komunikace, akcí, reklamy jste se setkali v poslední době?

20 20 Otevíráte nové multikino ve městě. Jakým způsobem byste určili cenu vstupenky? Jak byste mohli diferencovat služby multikina? Zamyslete se nad tím, jak byste přistoupili k cenové diskriminaci různých skupin zákazníků?

21 21 Jaký typ distribuce byste použili pro prodej exotických čajů, horolezeckých bot a brousících strojů?

22 22 Uveďte příklady výrobku a služeb zaměřených na impulzivní kupní rozhodování a zvykové kupní rozhodování. Čím se liší přístupy ohledně jejich reklamy?

23 23 Jak byste přistoupili k reklamě pracího prášku; hraček?

24 24 Jak byste vylepšili českou reklamu?

25 25 Jaké marketingové cíle mají následující reklamy: –„Už jen pár výtisků Aha a mám maturitu!“ (Aha) –„Nepodepsal.“ (Vodafone) –„Co když se budete muset stěhovat?“ (Škoda) –„Jakýkoliv důvod je dobrý.“ (Třiďte odpad)

26 26 Uveďte příklady marketingových komunikací, které firmy používají za účelem čistě prosazování se a získávaní jména.

27 27 V čem jsou rozdíly výrobkových strategií Nokia a Sony Ericsson?

28 28 Jakou cenovou strategií mají následující značky: LG, SONY a Apple? Proč jsou jejich strategie rozdílné?

29 29 Jaké distribuční strategie mají značky Johnsson & Johnsson a Avon. Proč jsou jejich strategie rozdílné? Čím celkově se liší marketingové mixy těchto dvou znáček?

30 30 Dostali jste za úkol připravit plán prodeje deštníků v Tescu v příštím měsíci. Jak budete postupovat?

31 31 Prodáváte čističky odpadních vod. Jak byste přistoupili k odhadu svého tržního podílu v ČR? Proč byste tuto informaci potřebovali?

32 32 Existuje empirické pravidlo 20/80: např. 20 procent zboží přináší 80 procent tržeb. Proanalyzujte sortiment Hypernovy a určete, jaké zboží patří k těm 20 procentům a jaké ke zbytku.

33 33 Jak byste mohli segmentovat trh sportovního oblečení v České republice?

34 34 Merchandising je souhrn činností, jež jsou vykonávány v prostorách prodejen s cílem zlepšit všeobecnou vizualitu a účinnost v místech prodeje. Zahrnuje –umístění zboží v regále (facing výrobků, uspořádání dle trvanlivosti atp.); –péči o místo prodeje (čistota, vyškolený personál atp.); –podporu prodeje (ochutnávky, akční stojany atp.). Uveďte příklady merchandisingu, které jste viděli v supermarketech.

35 35 Jaké existují cenové a související produktové strategie?

36 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nauka o podniku Seminář 9. Co je primární: nabídka nebo poptávka? Uveďte příklady. 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google