Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY I N S T I T U T D O P R A V Y

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY I N S T I T U T D O P R A V Y"— Transkript prezentace:

1 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY I N S T I T U T D O P R A V Y
VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; Ostrava – Poruba tel.: ; 5210 Úvodní list OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY Předmět: Organizace a řízení dopravy Připravil: Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

2 Okružní křižovatky patří mezi zvláštní typy usměrněných křižovatek
základem řešení je takové usměrnění dopravy na vjezdech, které připouští pouze odbočení vpravo a vymezuje objezd středního ostrůvku proti směru hodinových ručiček vyloučeny křižné kolizní body

3 Grand Boulevards, Paříž 1906

4 „Columbus Circle“, New York City, USA (cca 1915)

5 Použití okružních křižovatek
Okružní křižovatky lze účelně použít zejména: je-li nutno zajistit pomalý průjezd křižovatkou z důvodu bezpečnosti (za účelem snížení závažnosti nebo počtu nehod) je-li třeba tvarem křižovatky zdůraznit konec komunikace s vyšší návrhovou rychlostí, popř. změnu dopravního režimu nebo funkce komunikace (např. vjezd do obce apod.) je-li třeba zajistit plynulý provoz na všech paprscích je-li úhel křížení komunikací menší než připouští ČSN 73 6102 v případě křižovatky s větším počtem vjezdů

6 Popis prvků okružní křižovatky

7 Příklad základního dopravního značení na malé okružní křižovatce

8 Velká okružní křižovatka
vnější průměr > 40m umožňuje průplet (pod úhlem do 15o-20o, při délce min. 40m) extravilán Průpletový úsek TP 135 – Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích (MDS ČR)

9 Velká okružní křižovatka - příklad

10 Malá okružní křižovatka
vnější průměr = 25-40m neumožňuje průplet intravilán Příčný řez částečně pojížděného ostrůvku

11 Malá okružní křižovatka – příklad (schéma)
(Sokolská tř. – ul. 30. dubna, Prokešovo náměstí, Ostrava)

12 Malá okružní křižovatka – příklad (foto)
Prokešovo náměstí Ostrava ul. 30. dubna Sokolská tř. Sokolská tř. Věž Nové radnice

13 Mini okružní křižovatka s plně pojížděným ostrůvkem
vnější průměr < 25m plně pojížděný ostrůvek intravilán Toto je moje poznámka

14 Mini okružní křižovatka - příklad
Toto je moje poznámka

15 Okružní křižovatka Novinářská – Baarova - U stadiónu (u obchodního centra FUTURUM, Moravská Ostrava)
Toto je moje poznámka

16 Okružní křižovatka Novinářská – Baarova - U stadiónu (u obchodního centra FUTURUM, Moravská Ostrava)
Toto je moje poznámka

17 Mimoúrovňová okružní křižovatka - příklad
Toto je moje poznámka

18 Kolizní body - - srovnání mezi průsečnou a malou okružní křižovatkou
Toto je moje poznámka

19 Dopravní značení na okružních křižovatkách v České republice
Dej přednost v jízdě! Stůj, dej přednost v jízdě! Hlavní pozemní komunikace Kruhový objezd Kruhový objezd Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě“

20 Dopravní značení na okružních křižovatkách v zahraničí
Velká Británie: Spojené státy americké: Německo: Rakousko: *****=Na výjezdu

21 Okružní křižovatky ve Velké Británii (1/4)
Způsob jízdy na okružní křižovatce s dvoupruhovým okružním pásem podle Highway Code Dvojitá miniokružní křižovatka

22 Okružní křižovatky ve Velké Británii (2/4)

23 Okružní křižovatky ve Velké Británii (3/4)
Systém okružních křižovatek

24 Okružní křižovatky ve Velké Británii (4/4)

25 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
Použití znamení o změně směru jízdy při průjezdu okružní křižovatkou (ČR) Česká republika: Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

26 Použití znamení o změně směru jízdy při průjezdu okružní křižovatkou (GB)
Velká Británie (jízda vlevo): Možnost použití v ČR (jízda vpravo):

27 Kapacitní výpočty ~ Metoda podle Brilona a Stuweho ~
Kapacita jednotlivých vjezdů: MA = DB+DC+DD+BB+CB+CC MB = AC+AD+AA+CC+DC+DD MC = AD+AA+BD+BA+BB+DD MD = AA+BA+BB+CA+CB+CC M ….... intenzita vozidel na okruhu těsně před vjezdem [j.v./hod.] A, B … koeficienty stanovené regresní analýzou z měřených dat

28 Kapacitní výpočty ~ Metoda EPFL (Ecole Polytechniques Féderale de Lausanne) – 1/3 ~
Kapacita vjezdu: Stupeň vytížení okružní křižovatky: - stupeň vytížení vjezdu: Faktor  (zohlednění počtu pruhů vozovky okružní křižovatky): - stupeň vytížení v kolizním bodě:

29 Kapacitní výpočty ~ Metoda EPFL (Ecole Polytechniques Féderale de Lausanne) – 2/3 ~
Faktor  - zohlednění geometrických poměrů vjezdu okružní křižovatky v závislosti na vzdálenosti „b“ mezi dvěma kolizními body C a C’

30 Kapacitní výpočty ~ Metoda EPFL (Ecole Polytechniques Féderale de Lausanne) – 3/3 ~
Rezerva kapacity: Délka čekací fronty: lvoz = 6m pro OA

31 Kapacitní výpočty ~ Metoda VSS (Vereinigung Schweizerische Strassenfachleute) ~
Pouze pro okružních křižovatky malých rozměrů, s jednopruhovým okružním pásem a vjezdy. Kapacita vjezdu: Le1=1300-0,75.Qk [j.v./hod.] Průměrné zdržení vozidel na vjezdu:

32 Kapacitní výpočty ~ Kapacita celé okružní křižovatky – 1/3 ~
Pro okružní křižovatky s jednopruhovým okružním pásem Odhad kapacity: Q1 [voz/den]…součet průměrných intenzit dvou nejvíce zatížených vjezdů Q2 [voz/den]…součet průměrných intenzit zbývajících vjezdů I – zřízení okružní křižovatky je možné bez prokázání kapacity; příznivé poměry dopravních zatížení II - zřízení okružní křižovatky je možné bez prokázání kapacity; nepříznivé poměry dopravních zatížení III - zřízení okružní křižovatky je možné; prokázání kapacity je nezbytné IV - zřízení jednopruhové okružní křižovatky již není možné

33 Kapacitní výpočty ~ Kapacita celé okružní křižovatky – 2/3 ~
Pro okružní křižovatky s vícepruhovým okružním pásem (možnost průpletu) ČSN – Projektování křižovatek na silničních komunikacích Kapacita průpletového úseku: Celková kapacita okružní křižovatky: pro symetrickou 4-ramennou křižovatku s přibližně rovnoměrnou intenzitou na všech vjezdech: - v extrémním případě, kdy na každém vjezdu 100% vozidel odbočuje vlevo: - v opačném extrému, kdy 100% vozidel odbočuje vpravo:

34 Kapacitní výpočty ~ Kapacita celé okružní křižovatky 3/3 ~

35 Chodci na okružní křižovatce
upravuje ČSN – Projektování místních komunikací nejméně ve vzdálenosti 5m od okružního pásu nesmí být na okružním páse bezbariérové vhodné je řešení s dělícími ostrůvky

36 Cyklistická doprava na okružní křižovatce
Pohyb cyklistů se na okružní křižovatce řeší těmito způsoby: Je-li cyklistická doprava vedena po pravém okraji vozovky křížících se komunikací, je pohyb cyklistů v okružní křižovatce veden po vnějším obvodu okružního pásu. Pokud je provoz cyklistů veden samostatnou cyklistickou komunikací, lze ji: buď napojit na okružní pás křižovatky vjezdem a výjezdem obdobným způsobem jako místo ležící mimo pozemní komunikaci - viz „a“, nebo ji vést mimo okružní pás. V tomto případě cyklistická stezka kříží ramena okružní křižovatky kolmo stejně jako přechody pro chodce (souběžně s nimi) - viz „b“ „a“ „b“ „a+b“

37 Kolejová doprava na okružní křižovatce
z bezpečnostních důvodů není vhodná výjimečně lze navrhnout úrovňové křížení vozovky okružního pásu při zajištění dostatečných rozhledových poměrů nutnost dostatečně velkého středního ostrůvku přednost by měla mít vozidla na okružním páse

38 Rozměrná vozidla na okružní křižovatce (1/2)
nutný výpočet obalových křivek pro určení potřeby dopravní plochy (software S-SCHLEPPKURVE, který je součástí systému STRATIS od RIB - stavební software, s.r.o.

39 Rozměrná vozidla na OK (2/2)
určení vnitřního obrysového poloměru (Ro’) a šířky jízdního pruhu (sjp), resp. vybočení přívěsu (x) u přívěsové soupravy

40 Další příklady okružní křižovatce (1/3)
Okružní křižovatka na silnici R56 u hypermarketu TESCO Frýdek-Místek, Česká republika dvoupruhový okružní pás dvoupruhové některé výjezdy nebezpečí střetu vozidla vyjíždějící z křižovatky z vnitřního jízdního pruhu okružního pásu s vozidlem jedoucím ve vnějším jízdním pruhu okružního pásu

41 Další příklady okružní křižovatce (2/3)
Okružní křižovatka na silnici E462 centrum obce Wadowice, Polsko dvoupruhové některé vjezdy jednopruhový okružní pás, který je sice relativně široký, ale bezpečný průjezd dvou vozidel vedle sebe neumožňuje

42 Další příklady okružní křižovatce (3/3)
Okružní křižovatka na silnici E462 centrum obce Kęty, Polsko architektonicky řešený střední ostrůvek nepřiměřeně vysoká zeleň však zhoršuje rozhledové poměry

43 Poděkování Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY I N S T I T U T D O P R A V Y"

Podobné prezentace


Reklamy Google