Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“"— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_FY.2.03 Kinematika Vytvořeno: Ověřeno: Třída: MZ2

2 Kinematika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Předmět: Fyzika Ročník: 2. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina Pomůcky: Dataprojektor, notebook , popř. pracovní list FY.1.04 Klíčová slova: Klid a pohyb tělesa, pohyb rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý, křivočarý, trajektorie, hmotný bod Anotace: Materiál je určen pro výuku předmětu fyzika. Poskytuje informace o základním rozdělení pohybů podle trajektorie a rychlosti. Seznamuje žáky se základním popisem pohybu těles pomocí fyzikálních veličin dráha, rychlost, čas, zrychlení. Obsahuje interaktivní prvky k aktivizaci žáků. Doporučuje se používat spolu s pracovním listem FY.1.04.

3 Kinematika Nejstarším oborem fyziky je mechanika, která se zabývá mechanickými pohyby. Dělí se na: a) kinematiku - popisuje pohyby těles pomocí veličin dráha, rychlost, čas, zrychlení b) dynamiku - studuje příčiny pohybu těles Tělesa kolem nás jsou buď v klidu nebo v pohybu. Klid nebo pohyb tělesa určujeme vzhledem k jiným tělesům. Popis tedy záleží na volbě vztažné soustavy. Neexistuje těleso, které by bylo v absolutním klidu.

4 Hmotný bod Hmotným bodem nahrazujeme každé těleso, jehož rozměry lze vzhledem k uvažovaným vzdálenostem zanedbat, má však hmotnost rovnou hmotnosti tělesa. př. pohyb letadla, lokomotivy…. Trajektorie -je to stopa, čára, kterou těleso při svém pohybu opisuje př. viditelná trajektorie - mlžná stopa letadla, pohyb tužky po papíru…

5 Rozdělení pohybů Doplň správně na místa teček názvy pohybů a uveď nějaký příklad .
Podle trajektorie a)…………………………… trajektorií je přímka př. b)…………………………… trajektorií je křivka Podle rychlosti a)…………………………… rychlost se nemění př. b)…………………………… rychlost se mění

6 1)Rovnoměrný pohyb hmotného bodu Doplň známé vztahy pro výpočet dráhy, rychlosti a času rovnoměrného pohybu DRÁHA = délka trajektorie, značíme ji s a měříme ji v metrech a kilometrech, .. výpočet: s = ………… RYCHLOST se značí v a měříme ji v m/s, km/h výpočet: v = ……….. ČAS se značí t a měříme ho v s, min,h,…. výpočet: t = ………..

7 2) Nerovnoměrný pohyb Rovnoměrně zrychlený Rovnoměrně zpomalený
Pohyb se stálým zrychlením Zrychlení – akcelerace – a měříme v m/ 𝒔 𝟐 výpočet a = 𝒗 − 𝒗 𝟎 𝒕 Rychlost v = 𝒗 𝟎 + a.t v = a.t, pro 𝑣 0 =0 m/s Dráha s = 𝟏 𝟐 .a. 𝒕 𝟐 Pohyb se stálým zpomalením Rychlost v = 𝒗 𝟎 - a.t

8 Opakování učiva pokuste se zodpovědět následující otázky
Na čem závisí rozhodnutí, zda je těleso v klidu nebo v pohybu? Vysvětli pojem hmotný bod. Co je trajektorie a co dráha hmotného bodu? Jak rozdělujeme pohyby podle trajektorie? Jak rozdělujeme pohyby podle rychlosti? Jaké užíváme jednotky pro měření rychlosti? Co vyjadřuje fyzikální veličina zrychlení hmotného bodu? Co je jednotkou zrychlení?

9 Použité zdroje LEPIL, Oldřich. OLDŘICH LEPIL. FYZIKA pro střední školy I vyd. Praha: Prometheus, ISBN Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“"

Podobné prezentace


Reklamy Google