Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Populační excesy – přemnožování, šíření a zánik

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Populační excesy – přemnožování, šíření a zánik"— Transkript prezentace:

1 Populační excesy – přemnožování, šíření a zánik

2 Nelineární efekty v populační dynamice
Populační exploze: zvýšení populační hustoty může vést k dalšímu růstu pozitivní hustotní závislost negativní hustotní závislost pak až při mnohem vyšších hustotách efekt prahu početnost populační růst Extinkční vír (extinction vortex): pozitivní hustotní závislost při poklesu populační hustoty kolaps rozmnožovacích a sociálních systémů Alleeho efekt malé populace vždy ohroženější (náchylnější k narušením), i když se neprojevuje Alleeho efekt či genetická eroze početnost populační růst

3 Nelineární prostorové efekty v populační dynamice
metapopulační struktura – lokální populace kolísají, jsou dosycovány imigrací, občas zanikají a zase vznikají rescue effect Lokální populační hustoty Dosycování poklesů lokálních populací Rychlost kolonizace nových lokalit Počet migrujících jedinců Počet osídlených lokalit

4 Dynamika areálů rozšíření
Struktura areálů okraje dané buď tvrdou hranicí nebo gradientem prostředí a vzdáleností od zdrojových míst málo míst s vysokou hustotou, na většině míst malé populace

5 Dynamika areálů rozšíření
Struktura areálů okraje dané buď tvrdou hranicí nebo gradientem prostředí a vzdáleností od zdrojových míst málo míst s vysokou hustotou, na většině míst malé populace okrajové populace kolísají až vymírají a jsou dosycovány migranty z centra Tyran vidloocasý Tyrannus fortificatus

6 Dynamika areálů rozšíření
Podle teorie by ústup areálů měl probíhat od okraje k centru, ale většinou pozorujeme ústup k okrajovým refugiím (často dokonce izolovaným)

7 Dynamika areálů rozšíření
panda velká tchoř černonohý Podle teorie by ústup areálů měl probíhat od okraje k centru, ale většinou pozorujeme ústup k okrajovým refugiím (často dokonce izolovaným) vakovlk kondor kalifornský jeřáb bělohřbetý

8 Dynamika areálů rozšíření
Podle teorie by ústup areálů měl probíhat od okraje k centru, ale většinou pozorujeme ústup k okrajovým refugiím (často dokonce izolovaným)

9 Dynamika areálů rozšíření
Podle teorie by ústup areálů měl probíhat od okraje k centru, ale většinou pozorujeme ústup k okrajovým refugiím (často dokonce izolovaným) Prvním krokem je fragmentace areálu, pak následuje zánik malých a/nebo izolovaných lokalit Dynamika šíření probíhá naopak v široké frontě Podle struktury rozšíření lze poznat, jestli jde o přibývající či ubývající druh

10 Dynamika areálů rozšíření
Areálové změny jsou běžné; koneckonců většina druhů takové změny nedávno podstoupila

11 Dynamika areálů rozšíření
Areálové změny jsou běžné; koneckonců většina druhů takové změny nedávno podstoupila

12 Dynamika areálů rozšíření
Areálové změny jsou běžné; koneckonců většina druhů takové změny nedávno podstoupila V glaciálech řada zvířat přežívala v refugiích mimo středomoří; většinou v horách

13 Dynamika areálů rozšíření
Šíření druhu v novém prostředí má charakter difusního procesu (dokonce lze predikovat na základě difusních rovnic a znalosti populačního růstu a disperzní vzdálenosti v místě původního rozšíření) ondatra – introdukce na Dobříši 1905

14 Živočišné invaze z Evropy do Ameriky z Ameriky do Evropy

15 Živočišné invaze Co umožňuje druhu invadovat
překonání bariér (dnes většinou díky člověku, dřive tektonické procesy atd.) vhodné prostředí

16 Živočišné invaze Co umožňuje druhu invadovat
překonání bariér (dnes většinou díky člověku, dřive tektonické procesy atd.) vhodné prostředí Málo naturalizovaných druhů v tropech méně introdukcí ale zároveň introdukované druhy nikdy nedosahují tak daleko k rovníku, jako na původním kontinentu „biotická rezistence“ – v tropech více konkurentů, parazitů, predátorů; druhy zvyklé jim čelit

17 Živočišné invaze Co umožňuje druhu invadovat
překonání bariér (dnes většinou díky člověku, dřive tektonické procesy atd.) vhodné prostředí nedostatek nepřátel

18 Živočišné invaze Způsobují úbytek původních druhů?

19 Živočišné invaze Způsobují úbytek původních druhů?
Ano, ale rozhodující jsou vlastnosti příslušného invazního druhu Bojga hnědá (Boiga irregularis) – ve 40. letech invaze na Guam, dnes cca 1000 jedinců na km2, vyhubila 9 z 13 druhů ptáků a další obratlovce, změny ve vegetaci (vyhubeni disperseři)

20 Živočišné invaze Hlavní problém: ostrovy
izolované, ochuzené, nezvyklé na predaci a konkurenci extrémní zvýšení rychlosti imigrace (Gough – 71 z 99 druhů hmyzu introdukovaných, 1 úspěšná introdukce na každé 3 přistání!)

21 Živočišné invaze Člověk – nejnebezpečnější invazní druh

22 Živočišné invaze Člověk – nejnebezpečnější invazní druh

23 Krize biodiverzity? Člověk využívá procent produktivity Země

24 Krize biodiverzity Velé rozlohy přirozeného prostředí jsou transformovány na pole, pastviny a zastavěné plochy, které mají nízkou biologickou rozmanitost

25 Šesté masové vymírání? Současné vymírání zatím není zdaleka srovnatelné s masovými vymíráními v geologické historii Země, ale kdyby pokračovalo současným tempem po stovky až tisíce let, už by srovnatelné bylo

26 Šesté masové vymírání? Současné vymírání je na horním limitu rychlosti různých vymírání, která nastala během třetihor


Stáhnout ppt "Populační excesy – přemnožování, šíření a zánik"

Podobné prezentace


Reklamy Google