Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata Ing. Jan Růžička Institut ekonomiky a systémů řízení, odd.GIS VŠB-TU Ostrava, HGF tř. 17.listopadu 70833.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata Ing. Jan Růžička Institut ekonomiky a systémů řízení, odd.GIS VŠB-TU Ostrava, HGF tř. 17.listopadu 70833."— Transkript prezentace:

1 Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata Ing. Jan Růžička Institut ekonomiky a systémů řízení, odd.GIS VŠB-TU Ostrava, HGF tř. 17.listopadu 70833 Ostrava-Poruba jan.ruzicka@vsb.cz

2 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 2 Metadata –identifikace (název, verze,...)  stručný popis (abstrakt, prostorové schéma, jazyk,...)  prvky kvality (popis vzniku, polohová přesnost,...)  související dokumenty  související datové sady  prostorový referenční systém  rozsah (plošný, časový,...)  popis obsahu (definice dat, klasifikace)  administrativní metadata (organizace, osoby, údaje o distribuci)  metadata o metadatech CEN,FGDC,ISO J R

3 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 3 Srovnávané standardy Předběžný standard ENV 12657:1998 Geographic information – Data description – Metadata - CEN ČSN P ENV 12657 Geografická informace – Popis dat – Metadata Pracovní verze ISO/CD 19115 z konce roku 1999 - ISO Standard for Digital Geospatial Metadata, verze z roku 1998 - FGDC J R

4 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 4 Použité výrazové prostředky ve standardech - ISO Textový popis organizovaný v odstavcích UML (Unified Modeling Language) schémata (diagramy) –přehledné –samostatně - nedostatečná specifikace Textový popis organizovaný v tabulkách –značně nepřehledný –nutný k doplnění údajů z UML schémat –zkrácené názvy (XML, SGML) J R

5 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 5 Použité výrazové prostředky ve standardech - CEN Textový popis organizovaných v odstavcích EXPRESS-G schémata –přehledné jako UML –samostatně - nedostatečná specifikace EXPRESS schémata –komplexní přehledný popis prvků metadat –strukturovaný text Text organizovaný v tabulkách J R

6 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 6 Použité výrazové prostředky ve standardech - FGDC Strukturovaný text –velice přehledný –snadno pochopitelná struktura –komplexní popis prvků metadat –není nutná znalost UML nebo EXPRESS –není možné zápis využít stejně účelně jako UML nebo EXPRESS schémata (např. v OO návrhových prostředích) J R

7 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 7 Identifikace CEN - zaměřené pouze na datovou sadu ISO, FGDC - využívají třídu, která identifikuje jak datové sady tak jiné typy dokumentů. J R

8 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 8 Popis Popis (abstrakt) datové sady, jazyk, znaková sada, důvod vytvoření a ukázka Prostorové schéma –CEN - jednoduché přiřazení typu (plochy s překryvem, bez překryvu, linie, TIN, rastr,...) –FGDC - daleko více možností (počty objektů, barevná hloubka, rozlišení) –ISO - jako FGDC a navíc parametry snímání, spektrální charakteristiky a jiné informace o snímku J R

9 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 9 Prvky kvality Všechny standardy ve stejném rozsahu V případě parametrů kvality je možné specifikovat např. úplnost, stejnorodost, konzistenci, polohovou přesnost a také složky metakvality jednotlivých parametrů CEN vyžaduje zadání původu datové sady nebo jiného parametru kvality J R

10 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 10 Související dokumenty, datové sady CEN - neposkytuje předpis pro popis souvisejících dokumentů, nabízí volný text ISO, FGDC - využívají třídu, která identifikuje jak datové sady tak jiné typy dokumentů. Přesná identifikace dokumentů - např. včetně možnosti uvedení ISSN J R

11 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 11 Prostorový referenční systém CEN, ISO a FGDC řeší obdobně Přímý prostorový ref. systém –CEN vyžaduje specifikaci minimálně názvu (identifikátoru) –ISO - ukazatel na externí standard –FGDC - nabízí v rámci standardu číselníky elipsoidů, projekcí J R

12 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 12 Rozsah (prostorový, časový) CEN, FGDC i ISO řeší podobně Plošný rozsah –obdélník, polygon ISO, FGDC - geografické souřadnice CEN - v jakémkoli systému (+ jeho specifikace) –geografický areál CEN - název a kód areálu ISO, FGDC - ukazatel do thesauru (geografického rejstříku) - výhoda jednoznačnosti Časový –ISO - prostoro-časový aspekt J R

13 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 13 Popis obsahu (definice dat) CEN, FGDC - vyžadují minimálně popis prvků datové sady Všechny standardy umožňují popis na úrovni objektů a atributů, včetně vazeb –ISO - ukazatel na katalog objektů (ISO 19110) –CEN - navíc umožňuje klasifikaci dle thesauru J R

14 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 14 Klasifikace CEN - volitelná klasifikace pomocí thesaurů a prvků thesaurů ISO - povinné zařazení do kategorie (číselník), volitelná klasifikace dle thesauru FGDC - povinná klasifikace dle tématického thesauru FGDC a ISO nenabízí možnost definovat verzi a administrátora thesauru, CEN klasifikaci nevyžaduje - značný nedostatek J R

15 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 15 Administrativní metadata / 1 Kontaktní místo –CEN nevyžaduje, FGDC a ISO ano Přístup k datům –CEN - volný text, FGDC, ISO - propracovaná struktura - přístup, využívání a utajení dat Podpůrné služby –CEN - volný text, ISO - co a jak často se aktualizuje, FGDC jak často je aktualizuje J R

16 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 16 Administrativní metadata / 2 On - line přístup –CEN - volný text, FGDC, ISO - propracovaná struktura - URL, identifikace, formáty Formáty, Datová média –jako On-line Cena –CEN, FGDC - povinná Distribuční jednotky –u ISO navíc velikost dat J R

17 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 17 Metadata o metadatech FGDC vyžaduje autora metadat a informace o přístupu, využívání a utajení metadat - to je z hlediska metainformačních systémů velmi vhodné FGDC nerozlišuje mezi datumem poslední aktualizace metadat a datumem vzniku metadat J R

18 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 18 Povinné prvky metadat J R

19 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 19 Shrnutí ISO, FGDC - přesné předpisy pro zápis CEN - často předkládá jen náměty FGDC, CEN - striktní vynucení užitečných prvků metadat ISO - daleko méně povinných prvků FGDC, CEN - přehledná dokumentace ISO - méně přehledná dokumentace J R

20 Růžička, J.: Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata 20 Závěr - Doporučení ISO - mezinárodně uznávané standardy ISO nahradí CEN, bez ohledu na kvalitu Metainformační systémy založené na CEN - přechod na ISO –první fáze: výměna metadat konformní i s ISO, zaměřit se na povinnou klasifikaci datové sady a povinné uvádění kontaktního místa Metainformační systémy založené na FGDC - v podstatě konformní s ISO J R


Stáhnout ppt "Srovnání standardů CEN, FGDC a ISO pro metadata Ing. Jan Růžička Institut ekonomiky a systémů řízení, odd.GIS VŠB-TU Ostrava, HGF tř. 17.listopadu 70833."

Podobné prezentace


Reklamy Google