Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence"— Transkript prezentace:

1 Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Mgr. Jana Horáčková Vedoucí práce: Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. Brno 2006

2 TÉMA Bakalářská práce je zaměřena na výzkum
Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence TÉMA Bakalářská práce je zaměřena na výzkum využívání hudby jako zvládací strategie kontroly emocí vzteku a smutku v období adolescence.

3 Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence TEORETICKÁ VÝCHODISKA • estetická empatie • strukturální očekávání, ikonické asociace a epizodické asociace • „mood-management theory“ – Zillmann (1988) • „problem of tragedy“ – Mary Beth Oliver (1990): a) sestupné sociální srovnávání („downward social comparison) b) „meta-mood“ • coping zaměřený na emoce (emotion-focused coping) • popis osobnosti v modelu BIG FIVE – zaměření na škálu extraverze a neuroticismu

4 • smutek, vztek • CÍL VÝZKUMU Cílem výzkumu bylo zjistit,
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence CÍL VÝZKUMU Cílem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem využívají mladí lidé v období adolescence hudbu ke kontrole konkrétních druhů emocí • smutek, vztek • vyvolaných konkrétními životními situacemi.

5 Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence VÝZKUMNÝ SOUBOR 240 RESPONDENTŮ 94 CHLAPCŮ 146 DÍVEK věk let

6 METODY • dotazník vytvořený pro účel tohoto výzkumu
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence METODY • dotazník vytvořený pro účel tohoto výzkumu • české verze NEO-osobnostního inventáře založeného na pětifaktorovém modelu osobnosti (tzv. „big five“)

7 VÝSLEDKY A INTERPRETACE - SMUTEK
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence VÝSLEDKY A INTERPRETACE - SMUTEK Převážná většina adolescentů (91,5%) v minulosti alespoň jednou využila hudbu jako zvládací strategii kontroly smutku.

8 H1 byla potvrzena. H1: Adolescentní dívky využívají hudbu
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence H1: Adolescentní dívky využívají hudbu jako zvládací strategii kontroly emoce smutku ve větší míře než adolescentní chlapci. H1 byla potvrzena. Dívky mají větší tendenci poslouchat hudbu, když se cítí smutné, než chlapci

9 Obr. č.2 - Rozdíly mezi chlapci a dívkami ve využívání hudby
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence Obr. č.2 - Rozdíly mezi chlapci a dívkami ve využívání hudby jako zvládací strategie kontroly smutku

10 H3 nebyla potvrzena. H3: Adolescenti s vyšší mírou neuroticismu
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence H3: Adolescenti s vyšší mírou neuroticismu využívají poslech hudby jako zvládací strategii kontroly emoce smutku ve větší míře než adolescenti s nižší mírou neuroticismu. H3 nebyla potvrzena. Vliv osobnostní charakteristiky neuroticismu na poslech hudby ve chvílích smutku nebyl prokázán.

11 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence H5: Adolescenti s nižší mírou extraverze využívají poslech hudby jako zvládací strategii kontroly emoce smutku ve větší míře než adolescenti s vyšší mírou extraverze. H5 nebyla potvrzena. Vliv osobnostní charakteristiky extraverze na poslech hudby ve chvílích smutku nebyl prokázán.

12 H7 byla potvrzena. H7: Hudba jako „foreground“ aktivita
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence H7: Hudba jako „foreground“ aktivita je jako zvládací strategie kontroly smutku využívána adolescenty ve větší míře než hudba jako „background“ aktivita. H7 byla potvrzena. Ve chvílích smutku představovala hudba aktivitu v popředí (foreground activity) pro 74,5% adolescentů.

13 H7: Hudba jako „foreground“ aktivita
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence H7: Hudba jako „foreground“ aktivita je jako zvládací strategie kontroly smutku využívána adolescenty ve větší míře než hudba jako „background“ aktivita. Hudba jako aktivita v popředí či hudba jako kulisa

14 H7 byla potvrzena pouze částečně
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence H9: Jako zvládací strategie kontroly smutku je adolescenty preferována ve větší míře hudba smutná, pomalá a tichá než hudba veselá, rychlá a hlasitá. H7 byla potvrzena pouze částečně Adolescenti ve chvílích, kdy se cítí smutní, mají tendenci preferovat spíše hudbu smutnou, pomalou a hlasitou než veselou, rychlou a tichou.

15 H7 byla potvrzena pouze částečně
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence H9: Jako zvládací strategie kontroly smutku je adolescenty preferována ve větší míře hudba smutná, pomalá a tichá než hudba veselá, rychlá a hlasitá. H7 byla potvrzena pouze částečně Poslech hudby smutné a pomalé ve chvílích smutku přináší podporu konceptu „problem of tragedy“ (Oliver, 1990)

16 Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence GRAF SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU MODUSU

17 VÝSLEDKY A INTERPRETACE - VZTEK
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence VÝSLEDKY A INTERPRETACE - VZTEK Hudbu jako zvládací strategii kontroly vzteku v minulosti využilo 151 adolescentů (67,7%).

18 H2 nebyla potvrzena. H2: Adolescentní dívky využívají hudbu
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence H2: Adolescentní dívky využívají hudbu jako zvládací strategii kontroly emoce vzteku ve větší míře než adolescentní chlapci. H2 nebyla potvrzena. Mezi pohlavími nejsou v poslechu hudby ve vzteku statisticky signifikantní rozdíly.

19 H4 nebyla potvrzena. H4: Adolescenti s vyšší mírou neuroticismu
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence H4: Adolescenti s vyšší mírou neuroticismu využívají poslech hudby jako zvládací strategii kontroly emoce vzteku ve větší míře než adolescenti s nižší mírou neuroticismu. H4 nebyla potvrzena. Vliv osobnostní charakteristiky neuroticismu na poslech hudby ve chvílích smutku nebyl prokázán.

20 H6 nebyla potvrzena. H6: Adolescenti s nižší mírou extraverze
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence H6: Adolescenti s nižší mírou extraverze využívají poslech hudby jako zvládací strategii kontroly emoce vzteku ve větší míře než adolescenti s vyšší mírou extraverze. H6 nebyla potvrzena. Vliv osobnostní charakteristiky extraverze na poslech hudby ve chvílích smutku nebyl prokázán.

21 H8 nebyla potvrzena. H8: Hudba jako „foreground“ aktivita
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence H8: Hudba jako „foreground“ aktivita je jako zvládací strategie kontroly vzteku využívána adolescenty ve větší míře než hudba jako „background“ aktivita. H8 nebyla potvrzena. Necelá polovina respondentů (48,5%) při poslechu hudby v situaci vzteku, nevykonávala žádné činnosti. Pro polovinu respondentů (51,5%) naopak hudba ve chvíli, kdy se cítili naštvaní, představovala aktivitu v pozadí.

22 H8: Hudba jako „foreground“ aktivita
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence H8: Hudba jako „foreground“ aktivita je jako zvládací strategie kontroly vzteku využívána adolescenty ve větší míře než hudba jako „background“ aktivita. Hudba jako aktivita v popředí či hudba jako kulisa

23 H10 byla potvrzena. H10: Jako zvládací strategie kontroly
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence H10: Jako zvládací strategie kontroly emoce vzteku je adolescenty preferována ve větší míře hudba veselá, rychlá a hlasitá než hudba smutná, pomalá a tichá. H10 byla potvrzena. Adolescenti ve chvílích vzteku preferují více hudbu veselou, rychlou a hlasitou než hudbu smutnou, pomalou a tichou.

24 H10 byla potvrzena. H10: Jako zvládací strategie kontroly
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence H10: Jako zvládací strategie kontroly emoce vzteku je adolescenty preferována ve větší míře hudba veselá, rychlá a hlasitá než hudba smutná, pomalá a tichá. H10 byla potvrzena. Tyto výsledky přinesly podporu tzv. „mood management theory“ (Zillmannn, 1988).

25 Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence GRAF SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU MODUSU

26 Výsledky výzkumu vypovídají o způsobech využití hudby
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence Výsledky výzkumu vypovídají o způsobech využití hudby jako zvládací strategie kontroly smutku a vzteku v adolescenci s ohledem na rozdíly mezi chlapci a dívkami, skupinami adolescentů s nižší a vyšší mírou neuroticismu a dospívajícími s nižší a vyšší mírou extraverze.

27 Děkuji Vám za pozornost.
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Horáčková, Brno Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Hudba jako prostředek vyladění a kontroly emocí v období adolescence"

Podobné prezentace


Reklamy Google