Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém grantových programů kraje Vysočina. Programové a koncepční dokumenty IT  PRK – Program rozvoje kraje Vysočina  pracovní skupina PRK, zastupitelstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém grantových programů kraje Vysočina. Programové a koncepční dokumenty IT  PRK – Program rozvoje kraje Vysočina  pracovní skupina PRK, zastupitelstvo."— Transkript prezentace:

1 Systém grantových programů kraje Vysočina

2 Programové a koncepční dokumenty IT  PRK – Program rozvoje kraje Vysočina  pracovní skupina PRK, zastupitelstvo  Informační strategie kraje – koncepce IS kraje  Odbor informatiky, rada  Koncepce GIS  Oddělení GIS  Aplikační architektura IS kraje  Oddělení správy databází a aplikací

3

4 Fond Vysočiny  Grantový systém naplňující cíle PRKu  Základní principy  Struktura fondů financování dle cílů PRKu  Neexistuje časové omezení financí  Grantový program může navrhnout kdokoliv  Vícestupňové schvalování návrhů (rada, zastupitelstvo)  Garanti – administrátoři grantových programů  Řídící výbor – zástupci všech politických stran a garant  Kontrolní mechanismy  Analytický přístup k výsledkům

5

6 Grantový program „Obce na síti“  Obce na síti I – rozvoj základní infrastruktury v regionu  2,5 mil Kč (60%), připojení obecních úřadů na internet a rozšíření elektronické komunikace, města a obce kraje Vysočina  Uzávěrka 10.6.2002, 75 úspěšných žadatelů, 1.517.869,- Kč  Obce na síti II – základní vybavení obecních úřadů  982 tis Kč (60%), nákup stanic a základního sw, obce kraje Vysočina  Průběžné uzávěrky od listopadu 2002 do srpna 2003  Uzávěrka 15.11.03, 39 úspěšných (z 60ti), 874.496,- Kč

7  Obce na síti III – základní vybavení obecních úřadů  1,3 mil Kč (50%), nákup stanic a základního sw, obce kraje Vysočina  Uzávěrky 10.3.2003, 9.5.2003  Odhad prvního kola - 55 žádostí  Celkové výsledky grantových programů Obce na síti 2002-2003:  vybaveno cca 150 obcí  Investice celkem 6 mil Kč  Kraj – 3,2 mil Kč  Obce – 2,8 mil Kč Grantový program „Obce na síti“

8  GIS 1 – infrastruktura  Základní HW vybavení, 700 tis. Kč (60%), uzávěrka 30.10.2002  10 úspěšných, 700.000,- Kč  GIS 2 – data  Geodata a související služby, 1 mil. Kč (50%), 30.10.2002 a 28.2.2003  10 úspěšných, 737.300,- Kč  GIS 3 – aplikace  Vývoj a nákup GIT aplikací, 300 tis. Kč (45%), 30.10.2002  9 úspěšných, 269.250,- Kč Ostatní grantové programy 2002

9 Obecné poznatky z ukončených GP  Celková realizovaná podpora ICT aktivit v kraji Vysočina za rok 2002 činila 4,09 mil. Kč (57% z 7,12 mil Kč)  Velká chybovost žádostí (60%) – výsledkem je snaha o maximální zjednodušení žádostí  Problém s přesnou specifikací přijatelných výdajů  Nedostatek času na zpracování projektů, chybí poradci na vypracování projektů  Špatná informovanost – PR strategie  Vedlejší dotazníková akce – zajímavá data o vybavenosti obcí  GIS analýza výsledků

10 GIS analýza Obce na síti I

11 Další plánované programy na rok 2003  Vzdělávání v oblasti informatiky  vzdělávání pracovníků VS, cílem je zvýšení míry využití ICT u volených představitelů samosprávy a zaměstnanců.  školící firmy z kraje Vysočina  400 tis. Kč  Vzdělávání v oblasti informatiky  vzdělávání pro malé a střední podnikatele (možnosti internetu, obchodování po internetu,..)  400 tis. Kč  Webové prezentace MSP  tvorba www stran MSP, zviditelnění MSP na tuzemském i zahraničním trhu (s důrazem na jazykové mutace)  500 tis. Kč

12 Další plánované programy na rok 2003  GIS Vysočiny  prezentace geoinformací o Vysočině  350 tis. Kč  Místní GIS  budování lokálních GIS podle platných nebo prosazovaných standardů  1,5 mil. Kč  Metropolitní sítě  podpora projektové části.  2 mil Kč  Realizace referenčního rozhraní  Podpora vývoje nástrojů integrace aplikací - WS (web services) na bázi XML  600 tis Kč

13 Další plánované programy na rok 2003  Standardizace, unifikace -(Ú)PD v GIS  územně plánovací dokumentace a podklady v GIS  ve spolupráci s OÚPSŘ - cena dokumentace + 1/3 ceny za dohodnutý způsob digitální formy  Celkem na rok 2003 cca 6 mil. Kč

14 Směry rozvoje Fondu Vysočiny z pohledu IT  Změna struktury PRKu do formy podobné strukturálním fondům  SW systém sledování a vyhodnocování programů a projektů  Databáze projektů využitelných po vstupu do EU jako návrhů k čerpání prostředků ze SF  Využití výsledků projektů EU (Prelude)  Integrace dat do systému MSSF (MMR)  Optimalizace a zjednodušování programů (čitelnost, operabilita, minimalizace administrativy)  Důslednější analytika výsledků

15 Kontakty Krajský úřad kraj Vysočina Odbor informatiky Žižkova 57 587 33 Jihlava Ing. Petr Pavlinec (pavlinec.p@kr-vysocina.cz)pavlinec.p@kr-vysocina.cz Ing. Táňa Mrázková (mrazkova.t@kr-vysocina.cz)mrazkova.t@kr-vysocina.cz http://extranet.kr-vysocina.cz/download/odbor_informatiky/prezentace


Stáhnout ppt "Systém grantových programů kraje Vysočina. Programové a koncepční dokumenty IT  PRK – Program rozvoje kraje Vysočina  pracovní skupina PRK, zastupitelstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google