Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KREV - IMUNITA MUDr. Vladimír Compeľ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KREV - IMUNITA MUDr. Vladimír Compeľ."— Transkript prezentace:

1 KREV - IMUNITA MUDr. Vladimír Compeľ

2 Test A B 1. nemoci DC 1. Mediastinum 2. hemoglobin 2. dýchání
3. nosní dutina plíce

3 KREV - IMUNITA MUDr. Vladimír Compeľ

4 KREV -červená neprůhledná tekutá tkáň …
životně důležitá - složením a funkcemi!! Je to tekuté médium = tkáň, která spojuje všechny systémy v těle a má rozhodující význam pro látkovou výměnu, metabolismus, udržení vnitřní rovnováhy – homeostázy. Objem krve: 5,5 litrů u mužů 4,5 litrů u žen

5 Složení krve - složení: krevní plasma krvinky (bílé, červené)
krevní destičky

6 Hematokrit Méně než polovinu objemu krve tvoří
červené krvinky .. tuto hodnotu označujeme jako HEMATOKRIT 45% u mužů … HTK = 45 40% u žen … HTK = 40 55% 45%

7 Složení krve Krevní buňky - červené krvinky 5mil/1mm3
- krevní destičky /1mm3 - bílé krvinky /1mm3 (neutrofil, lymfocyt, bazofil, monocyt, eosinofil) Krevní plazma (žlutavá tekutina: obsahuje bílkoviny (albuminy, globuliny, fibrinogen), enzymy, minerály, vitamíny, cukry, protilátky…)

8 Červené krvinky Normální počet ERY: MUŽ: 4,3-5,3
ŽENA: 3,8-4,8 Počet Ery narůstá - ve vysoké nadmořské výšce – sportovci - při nedostatku kyslíku Tvar Ery má tvar piškotu … výhodný pro průnik O2 a CO2 membránou do červené krvinky a navázání na hemoglobin -život Erytrocytů trvá 120 dnů….pak apoptóza každou sekundu umírají a vznikají 2 mil. Erytrocytů !!! ERY vznikají v červené kostní dřeni ERYTROPOÉZOU

9 Červené krvinky - Erytrocyty
Nemají jádro … nemůžou se dělit … dožívají 120 dnů, jejich likvidace probíhá ve slezině Obsahují hemoglobin, který slouží na přenos O2 a CO2 Vznikají v kostní dřeni (nitroděložně i v játrech a slezině) Pro svůj normální růst vyžadují -Fe železo: při nedostatku jsou ERY malé - mikrocyty= mikrocytární chudokrevnost =anémie. -vitamin B12: při nedostatku jsou ERY velké –makrocyty = makrocytární anémie – chudokrevnost.

10 Anémie = chudokrevnost

11 Erytropoetin Tvorbu ERY reguluje hormon ERYTROPOETIN,
který vzniká v ledvinách. Při malém prokrvení ledvin (nedostatek O2) se vyplaví erytropoetin, který stimuluje kostní dřeň ke tvorbě ERYtrocytů …erytropoetin se zneužívá ve sportu … jako dopink

12 Hemoglobin Složení Hb: - bílkovina HEMu (s železem)
- bílkoviny globinu Na železo (Fe) se váže O2 Vazba je velice volná a proto se kyslík velice lehce uvolňuje v plících nebo tkáních pouze difusí 100ml krve obsahuje 16 gr. hemoglobinu tj. 1 litr krve = 160gr Hb

13 Hemoglobin

14 Druhy hemoglobinu 1.karbAMINOhemoglobin = Hb s
navázaným CO2 – odkysličená krev 2. OXYhemoglobin =Hb s navázaným O2 okysličená krev 3.karbOXYhemoglobin = Hb s navázaným CO (oxidem uhelnatým – otravy při topení pevnými palivy)

15 KREVNÍ BUŇKY ERY leukocyt trombocyt -červené krvinky (erytrocyty)
-bílé krvinky (leukocyty) -krevní destičky (trombocyty)

16 Bílé krvinky - leukocyty
NEU EO BAZO LY MONO

17 Bílé krvinky - leukocyty
Granulocyty: Obsahují různě se barvící zrnka-granula Agranulocyty: Neobsahují žádná zrnka Hnis alergie viry viry viry - inf. bakt.zánět mononukleosa NEU, Eo = fagocytují, Bazo = obsahují heparin lymfo a mono – tvoří protilátky

18 Lymfocyty, Monocyty Lymfocyty:
T-lymfocyty – vznikají v dřeni ale definitivně dozrávají v thymu. Mají velmi dlouhou životnost. Plní řadu funkcí při imunitě při alergiích – tvorba nevhodných protilátek IgE Ničí štěp při transplantaci… proto pacient PO TRANSPLANACI bere celý život léky tvoří různé pro a proti/zánětlivé mediátory – interleukiny=BUNEČNÁ IMUNITA B-lymfocyty – vznikají v dřeni, jsou nezávislé na thymu. cirkulují v krvi a po setkání s virem, bakterii apod. se proměňují a množí na tzv. plazmatické buňky, které tvoří protilátky=imunoglobuliny = HUMORÁLNÍ IMUNITA Monocyty: často vystupují z cévy do tkání, kde se mění na makrofágy a jsou schopní fagocytovat… pohlcovat viry, bakterie

19 Kmenová buňka Všechny krevní buňky vznikají z nediferencované kmenové buňky: Dle potřeby organizmu Dle stavu imunity, Dle napadnutí organizmu infekcí Dle rozvoje nemocí atd…atd…atd….. se z kmenové buňky diferencuje tá skupina buněk, která je potřebná v dané situaci

20

21 Kmenová buňka … erytrocyt

22 Krevní plazma osmolalita plasmy 280-300mOsmoll
-slabě zásaditý vazký roztok bílkovin a elektrolytů Objem plasmy je 5% tělesné hmotnosti… asi 3 litry plasmy Vody 90%, rozpuštěných látek 8%… osmolalita plasmy mOsmoll pH plasmy 7,4+-0,04 !!!!!! (změny pH v setinách!!)

23 Složení krevní plazmy -organické látky (bílkoviny=200gr, cukry, tuky)
nejdůležitější jsou bílkoviny: albuminy=4,8%, (přenášení léků, kovů, látek látkové výměny, enzymů) globuliny=2,8%, (protilátky), fibrinogen=0,03%(srážení krve). -anorganické látky (minerály a jejich soli) (Na,k,Cl,Mg, Ca, HCO3-hydrogen karbonát, P, Fe, Jód, Měď NaCl, Na2CO3) -voda

24 Bílkoviny krevní plazmy
albuminy=malé molekuly albuminu vznikají v játrech, dobře váže vodu Molekula albuminu neprochází přes stěnu cévní, zůstává v lumen cév a proto váže na sebe vodu jak z krve, tak event. „nasává“ z okolní tkáně. Ztráta albuminu (při nemoci jater, ledvin) vede ke vzniku otoků, protože se voda v cévách neudrží s difunduje do podkoží – bérce. Přenášeč enzymů, hormonů –štítné žlázy, pohl.hormony, léků, kovů, „jídla“ globuliny = Vznik v lymfatických a plazmatických buňkách = a jsou to většinou protilátky=IMUNOGLOBULINY tj. protilátky proti virům, bakteriím, toxinům, plísním … při infekci, alergii narůstá hladina imunoglobulinů fibrinogen =Vzniká v játrech. Při porušení cévy úrazem se ze stěny uvolní řada aktivních látek, které aktivují a mění fibrinogen na vlákna FIBRINU. Tyto vláknité bílkoviny fibrinu „ucpou“ díru v poraněné cévě, do fibrinové síťky se zachytí krevní destičky a pak červené krvinky … vzniká sraženina… zástava krvácení. Žlutý- fibrín Červené ERY

25 Krevní destičky (Trombocyty)
-malá nepravidelná tělíska Jedná se o úlomky velkých buněk z kostní dřeně – megakaryocytů -žijí asi 4dny tisíc trombocytů zastavují krvácení tím, že po kontaktu s poraněnou stěnou cévní uvolňují velice aktivní látky (tromboplastiny), které spustí „kaskádu“ krevního srážení … 13 srážecích faktorů krve včetně fibrinogenu se aktivuje a „zalepí“ poškozenou cévu vznikem TROMBU

26 Funkce krve Funkce: teplo kyslík výživa imunita zástava krvácení
regulace vnitřní rovnováhy

27 Funkce krve Funkce: -teplo - transport
krev je v kontaktu se všema orgány, tkáněmi… Nejvíce je jí v žilách, nejméně ve svalech a plících. Akutní krvácení: ztráta 550ml organismus nezatíží (např. dárce krve) ztráta 1500ml je životu nebezpečná. Funkce: -teplo - transport -kyslík – transport …Erytrocyty - hemoglobin -výživa - transport …albuminy -imunita - bílé krvinky, protilátky -zástava krvácení – krevní deštičky, fibrinogen …. a celá řada srážlivých látek, proteinů… -vnitřní rovnováha (krev udržuje stále vnitřní prostředí, které má stejný obsah vody=(stejná hydratace-zavodnění) stejné množství minerálů =(osmolalitu tj. stejný osmotický tlak) stejné pH=(acidobazická rovnováha)

28 Acidobazická rovnováha krve
Acidobazická rovnováha = kyselost plazmy (pH) (normální pH krve 7,4 +- 0,04) Trvalý metabolismus a trvalá svalová činnost tvoří trvale (CO2 a kyselinu mléčnou), které trvale okyselují buňky a krev …vzniká ACIDÓZA (překyselení) Hlavní neutralizátor je uhličitan sodný (BIKARBONÁT) který krev alkalizuje. Přehnaný posun pH na stranu zásaditou se označuje jako ALKALÓZA.

29 Acidobazická rovnováha krve
Acidobazická rovnováha = kyselost plazmy (pH) pH plasmy 7,4+-0,04 !!!!!! (změny pH v setinách!!) Kolísání pH – acidóza …alkalóza změnami pH krve, (tj.změnami vnitřního prostředí) se mění reaktivita našeho organizmu, odlišně začínají pracovat naše metabolické enzymy v buňkách a vzniká únava, nepohoda, psychické problémy, změny metabolické, trávící apod. …nebo naopak se vše zlepší !! (tj.při změnách vlhkosti vzduchu, změnách počasí, barometrického tlaku…) pH krve je barometrem našeho těla a metabolických reakcí

30 Sedimentace Sedimentace ERY (=usazování červených krvinek)
- je stav, kdy v nádobce klesají, sedimentují ERY ke dnu rychlost sedimentace je závislá: -na velikosti erytrocytů -na složení či hustotě plazmy, která je „hustější“ při zvýšeném množství fibrinogenu, globulinu, jiných složek Vysoká FW je u zánětů, nádoru, chudokrevnosti (anémie).

31 Imunita Charakteristický rys:
rozptýlenost a pohyblivost imunitních buněk Buňky imunity cirkulují tělem… fantazie – délka cévního řečiště je asi km !! Chrání stovky m2 plochy sliznice a kůže… a orgány fantazie – plocha sliznice střeva, cév: 2 fotbal stadiony To znamená že, imunitní buňky jsou v krvi, ale i na kůži, sliznicích, močopohlavních cestách apod.

32 Imunita Buňky a protilátky (imunitní) (z imunitních buněk)

33 Buňky imunity

34 protilátky protilátky protilátky fagocytosa fagocytosa

35 Imunitní buňky Bílé krvinky – leukocyty monocyty
lymgocyty (T-ly=Thymus, B-ly=kostní dřeň) plazmatické buňky eosinofily bazofily Ostatní buňky: makrofágy, NK buňky (proti nádorové a viry napadené) mastocyty - žírné buňka trombocyt - trombocidiny protibakteriální, chemotaxe Kupferove buňky Dendritické buňky

36

37

38 Mízné cévy

39 Metabolismus imunitní buňky
Jádro, ER, Ribozomy, GA: genetika, protinádorový účinek imunita, alergie Mitochondrie: elektrárna na ATP Cytoplasma: metabolismus tuků, cukrů, Tg, bílkovin, VKR Membrány: receptory Cholesterol hormony, volné kyslík.radikály, receptory pro zachycení virů, bakterii, tox. látek

40 Metabolismus imunitní buňky
Jádro, ER, Ribozomy, Golgiho aparát vyrábí látky: genetika, protinádorový účinek, alergie imunita Protilátky – Imunoglobuliny Interleukin, Interferon C3,4 komplementu TNF alfa

41 Imunita humorální a buněčná
Humorální (protilátková) imunita: je zabezpečená cirkulujícími protilátkami – Imunoglobuliny (IgA,M,G,E) Porucha této imunity se projeví opakovanou celkovou infekce, nemoci jako angíny, zápaly plic, ledvin… Buněčná (povrchní, tkáňová, slizniční) imunita: je zabezpečená různými molekulami jako: Interleukin, Interferon, tromboxan, kiníny, TNF alfa apod. Porucha této imunity se projeví afty,opary, gynekologické výtoky apod.

42 Nemoci při poruše imunity
Protilátková imunita buněčná imunita Angíny, záněty uší afty Záněty plic, dutin opary Kožní infekce hnisavé ekzémy Záněty ledvin záněty moč.cest Gynekolog.adnexitídy výtoky Různé bakteriální mononukleosy

43 Doplňková léčba Schopnost zvyšovat buněčnou imunitu mají:
-Echinacea, žen-šen, Aloe, čínské houby…. (Ničitelé virů, bakterii, parazitů … Enzymy, vláknina… vitaminy, minerály, stopové prvky… Maitake trsnatec, Shiitake houževnatec, Reishi lesklohorka, Cordyceps housenice čínská, mycelium,

44 Doplňková léčba Schopnost zvyšovat humorální imunitu mají:
Broncho-vaxom Uro-vaxom Biostim Ribomunyl Imudon

45 Doplňková léčba Doplní: nedostatek vitamínů, minerálů, stopových prvků, enzymů=kvalitnější práce imunitních buněk, tvorba protilátek Likviduje viry, plísně, bakterie, parazity Aktivuje imunitní systém: jako očkování- některé molekuly polysacharidů jsou podobné bakteriálním a virovým molekulám Aktivuji činnost imunitních buněk-buňky pracuji rychleji, lépe a rychleji migrují-stěhují se, odevzdávají si informace … Kvalitnější tvorba protilátek (Ig, IL, IF….)

46 … přátelé … děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "KREV - IMUNITA MUDr. Vladimír Compeľ."

Podobné prezentace


Reklamy Google