Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HORMONY, OBEZITA A DIABETES

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HORMONY, OBEZITA A DIABETES"— Transkript prezentace:

1 HORMONY, OBEZITA A DIABETES
5. ROČNÍK REKREOLOGIE FTK UP OLOMOUC

2 ENDOKRINOLOGIE A OBEZITA
Vztah hormonů a obezity: Podíl hormonálních regulací na vzniku obezity Podíl hormonů na léčbě obezity a její prognóze Obezita není jednoduchou endokrinopatií. Jde o poruchu řady hormonálních okruhů leptin inzulín kortizol katecholaminy

3 TUKOVÁ TKÁŇ JAKO SEKREČNÍ ORGÁN
LEPTIN A LEPTINOVÁ TEORIE OBEZITY LEPTIN

4 LEPTIN A LEPTINOVÁ TEORIE OBEZITY
Z hlediska regulací lákavé dvě myšlenky: 1. Defekt negativní zpětné vazby 2. Existence pozitivní zpětné vazby

5 Produkce látek tlumících
NEGATIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA - Produkce látek tlumících příjem energie nebo tvorbu tuku Tuková tkáň

6 Produkce látek podporujících
POZITIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA PROHLUBOVÁNÍ OBEZITY + Produkce látek podporujících příjem energie nebo tvorbu tuku Tuková tkáň

7 TNF- tumor necrosis factor
Produkt makrofágů u zánětů a nádorů - kachektin - vyvolává anorexii ztrátu hmotnosti inzulínovou rezistenci (u NIDDM bývá vyšší) Tvoří se i v tukové tkáni a ve svalu

8 Produkt hydrolýzy TGC v bílé tukové tkáni hormonsenzitivní lipázou
Mastné kyseliny Produkt hydrolýzy TGC v bílé tukové tkáni hormonsenzitivní lipázou TGC Neesterifikované mastné kyseliny Glycerol hormonsenzitivní lipáza

9 Leptin - hormon bílé tukové tkáně
? ? tlumí v CNS chuť k jídlu. Je klíčový pro vznik obezity? Jak účinkuje? ? ? ? ? LEPTIN ? ? ? ? ? ? ?

10 Leptin ob myši - obézní ob myši nemohou vytvářet leptin (chybí gen)
dodání leptinu vede ke zhubnutí ob myší, k poklesu glykémie i inzulinémie

11 MYŠI MAJÍ HLAD, HODNĚ ŽEROU A TLOUSTNOU
Leptin db myši - diabetes db myším chybí receptor pro leptin, proto mají v krvi vysokou hladinu leptinu. Nemá leptin Nemá receptory Ani u ob myší, ani u db myší leptin neúčinkuje OB DB MYŠI MAJÍ HLAD, HODNĚ ŽEROU A TLOUSTNOU

12 Spojením oběhů ob a db myší - ob myši hubnou
Leptin db myši - diabetes db myším chybí receptor pro leptin, proto mají v krvi vysokou hladinu leptinu. Spojením oběhů ob a db myší - ob myši hubnou leptin zhubne OB DB OB

13 Leptin se tvoří v tuku (zejména v abdominálním).
Receptor pro leptin (produkt db genu) je přítomen v hypotalamu, v plicích, ledvinách, vaječnících a v plexus choriodeus. Leptin se tvoří v tuku (zejména v abdominálním). Tlumí hlad Podílí se na nástupu puberty (?) Pozitivně působí na tvorbu krve (?)

14 méně citlivé (rezistentní)
Leptin Obézní mají vysokou hladinu leptinu a jeho podávání nevede k redukci hmotnosti. Proč? Mají LEPTINOVOU REZISTENCI (podobně jako mají NIDDM inzulínovou rezistenci) Podobně jako Receptory jim sice nechybí, jsou jen méně citlivé (rezistentní) DB

15 LEPTIN koreluje s BMI je vyšší u žen (i po korekci na množství tuku)
při redukci hmotnosti (odbourávání tuku) klesá při vzestupu hmotnosti (tvorbě tuku) stoupá nemá postprandiální exkurze mění se pouze v delších intervalech (v souvislosti s dynamikou sekrece inzulínu ?) čím vyšší je hladina leptinu, tím vyšší je hyperinzulinémie během OGT (orální glukózový test)

16 LEPTIN nemá přímý vztah k DM
má nepřímý vztah k DM (přes inzulín, se kterým poměrně těsně koreluje i po korekci na množství tuku) koreluje s WHR koreluje negativně s HDL-CH a pozitivně s TGC; tyto korelace mizí po adjustaci na množství tuku koreluje negativně s energetickým výdejem

17 Asi periferní efekt leptinu
Osoby s vysokou leptinémií si uchovávají relativně snížený energetický výdej i po redukci hmotnosti. Proč? Asi periferní efekt leptinu (přímé negativní působení leptinu na BMR?). snižuje hypokineze BMR zvyšuje snižuje leptinémie

18 Jak působí pravidelná PA?
LEPTIN Jak působí pravidelná PA? zvyšuje snižuje Pravidelná PA hypokineze BMR zvyšuje snižuje zvyšuje snižuje leptinémie

19 LEPTIN Pravidelné cvičení zvyšuje senzitivitu leptinových receptorů?
Asi … podobně jako zvyšuje senzitivitu inzulínových receptorů! zvyšuje snižuje Pravidelná PA hypokineze BMR zvyšuje snižuje zvyšuje snižuje leptinémie

20 LEPTIN Zvýšená senzitivita leptinových receptorů zvýší účinnost leptinu a tím umožní redukci jeho plazmatické koncentrace. Pravidelná pohybová aktivita uvedeným mechanismem snižuje pocit hladu a tím i energetický příjem. zvyšuje snižuje Pravidelná PA hypokineze BMR zvyšuje snižuje zvyšuje snižuje leptinémie

21 Pravidelná pohybová aktivita
LEPTIN Pravidelná pohybová aktivita zvyšuje energetický výdej paradoxně snižuje pocit hladu (zvýšení senzitivity receptorů) a tím se podílí na redukci hmotnosti zvyšuje snižuje hypokineze Pravidelná PA BMR zvyšuje snižuje snižuje zvyšuje leptinémie

22 Aby si zvýšili senzitivitu leptinových receptorů! Proč asi utíkají?
A měli menší hlad ... Aby si zvýšili senzitivitu leptinových receptorů! Proč asi utíkají?

23 A v tom všem hraje významnou roli
HYPOKINEZE zvyšuje pocit hladu (snižuje senzitivitu leptinových receptorů) snižuje energetický výdej (málo pohybu + nízký BMR) a proto vede ke zvyšování tělesné hmotnosti. A v tom všem hraje významnou roli LEPTIN

24 KLASICKÉ HORMONY A OBEZITA
(bude probrán v kapitole inzulínová sekrece a rezistence) inzulín kortizol katecholaminy dehydroepiandrosteron pohlavní hormony tyreoidální hormony

25 KORTIZOL a kortizolová teorie obezity
U řady obézních kortizolémie na horní hranici normy nebo nad ní. Proč? Chronická stimulace CNS stresem. (nebo) Primárně vyšší aktivita osy HHN. Výsledek? Zvýšená kortizolémie + …..

26 stres + GHRH CRH GnRH - - - + - GH ACTH sexuální steroidy + kortizol

27 KORTIZOL a kortizolová teorie obezity
zvýšená hladina kortizolu zvýšená hladina androgenu u žen (hirsutismus) snížená hladina růstového hormonu (v pubertě - nižší tělesná výška) snížená hladina testosteronu u mužů (v pubertě - nedokonalý rozvoj pohlavních orgánů, snížená potence) nižší hladina progesteronu (nepravidelný cyklus)

28 KORTIZOL a kortizolová teorie obezity
Zvýšená hladina kortizolu abdominální uložení tuku více receptorů pro kortizol a androgeny - zvýšená citlivost - zvýšená lipolýza - zvýšené riziko aterosklerózy větší počet buněk na jednotku objemu - více tuku vyšší průtok krve - zvyšuje frekvenci epizod lipogeneze a lipolýzy inzulínová rezistence

29 KATECHOLAMINY a obezita
Přímý a nepřímý vliv autonomní nervový systém dřeň nadledvin

30 přímý systém nepřímý systém sympatikus dřeň nadledvin kardiovaskulární systém katecholaminy metabolismus pocení GIT

31 KATECHOLAMINY a obezita
Aktivita sympatiku zvyšuje chuť k jídlu především na sacharidy (2- a 3- adrenergní efekt)

32 KATECHOLAMINY a obezita
Aktivita sympatiku ovlivňuje energetický výdej Aktivuje lipoproteinovou lipázu (LPL) LPL se tvoří v tukových buňkách a je secernována na kapilární stranu. LPL štěpí chylomikrony a VLDL. LPL má regionální a pohlavní rozdíly (premenopauzální ženy mají např. vysokou aktivitu LPL v gluteální a femorální krajině).

33 KATECHOLAMINY a obezita
Adenylátcykláza, která umožňuje vznik cAMP, je stimulována povrchovými receptory cévního endotelu a -adrenoceptory. Lipolýza je potlačená inzulínem (už při velmi nízkých hladinách) katecholaminy prostřednictvím -receptorů (v postprandiálním stavu působí na LPL silněji než inzulín).

34 KATECHOLAMINY a obezita
BMR (tvoří víc jak 50% denního energetického výdeje) jako rizikový faktor vzniku obezity BMR zvyšuje produkce katecholaminů aktivita sympatiku Má nízký BMR nebo se přejídá? FALSTAF

35 KATECHOLAMINY a obezita
-blokátory snižují energetický výdej ALE POZOR! Podráždění některých mutací -receptorů (např. 2B) zvyšuje vagotonii a snižuje energetický výdej. Proto např. zvýšená senzitivita 2B-receptorů může přispívat ke vzniku obezity.

36 KATECHOLAMINY a obezita
POHYBOVÁ AKTIVITA zvyšuje aktivitu sympatiku zvyšuje energetický výdej zvyšuje oxidaci tuku

37 KATECHOLAMINY a obezita
Trénovaný jedinec využije při zátěži střední intenzity vlivem katecholaminů během 30 minut asi o …... tuku více než netrénovaný 10 g

38 KATECHOLAMINY a obezita
!!! POZOR !!! Obézní osoby mají geneticky podmíněnou redukovanou schopnost vzestupu sympatické aktivity při zátěži!

39 KATECHOLAMINY a obezita
Obézní osoby mají geneticky podmíněnou zvýšenou aktivitu sympatiku v klidu!

40 KATECHOLAMINY a obezita
Zvýšená aktivita sympatiku může být vyvolána hyperinzulinémií!

41 INZULÍNOVÁ REZISTENCE
HYPERINZULINÉMIE Zvýšená aktivita sympatiku Retence natria ZVÝŠENÝ KREVNÍ TLAK

42 KATECHOLAMINY a obezita
Hyperinzulinémie vyvolává zvýšenou aktivitu sympatiku pouze u štíhlých osob - vznik hypertenze. U obézních osob s geneticky podmíněnou vysokou aktivitou sympatiku hyperinzulinémie další vzestup aktivity sympatiku nevyvolává. Zvýšený krevní tlak u obézních už dál hyperinzulinémií ovlivňován není.

43 KATECHOLAMINY a obezita
Hyperinzulinémie vyvolává zvýšenou aktivitu sympatiku pouze u štíhlých osob - vznik hypertenze. U obézních osob s geneticky podmíněnou vysokou aktivitou sympatiku hyperinzulinémie další vzestup aktivity sympatiku nevyvolává Příčina?

44 KATECHOLAMINY a obezita
Hyperinzulinémie vyvolává zvýšenou aktivitu sympatiku pouze u štíhlých osob. U obézních osob s geneticky podmíněnou vysokou aktivitou sympatiku hyperinzulinémie další vzestup aktivity sympatiku nevyvolává (snížená citlivost receptorů ??)

45 KATECHOLAMINY a obezita
Pravidelná pohybová aktivita nejen snižuje inzulínovou rezistenci a tím i hyperinzulinémii, ale také zvyšuje citlivost adrenergních receptorů na katecholaminy. Tím snižuje přirozeně zvýšenou aktivitu sympatiku a zvyšuje citlivost tukové tkáně na zvýšenou aktivitu sympatiku při zátěži.

46 KATECHOLAMINY a obezita
POZOR! Pravidelná pohybová aktivita zvyšuje svou redukční efektivitu cvičení!

47 U diabetiků je nižší reaktivita sympatiku dána také existující autonomní neuropatií Poznámka: Snížená efektivita cvičení u diabetiků!

48 KATECHOLAMINY a obezita
Beta-3 adrenergní receptory jsou hlavním faktorem zprostředkujícím katecholaminy indukovanou termogenezi v hnědé tukové tkáni. Jejich podrážděním se z tukové tkáně vytváří tepelná energie! Jejich podrážděním se snižuje lipogeneze!

49 Beta-3 adrenergní receptory
+ tepelná energie Beta-3 adrenergní receptory

50 KATECHOLAMINY a obezita
Snížená senzitivita těchto receptorů je podmíněná geneticky - morbidní obezita!

51 Beta-3 adrenergní receptory
nevytváří se tepelná energie Beta-3 adrenergní receptory

52 KATECHOLAMINY a obezita
Snížená senzitivita těchto receptorů je podmíněná geneticky - morbidní obezita! Zatím se nenalezla vhodná farmakoterapie ...

53 DEHYDROEPIADROSTERON a obezita
DHEA je po cholesterolu nejhojněji cirkulující steroid. Je produkován nadledvinami gonádami placentou CNS S věkem klesá!

54 DEHYDROEPIADROSTERON a obezita
DHEA nemá žádný hlavní účinek, ale řadu dílčích. antikarcinogenní antisklerotický antidiabetický antiobézní imunostimulační účinkuje v mozku

55 DEHYDROEPIADROSTERON a obezita
U metabolického kardiovaskulárního syndromu (MKVS) je nižší hladina DHEA! Po podání DHEA klesá hyperinzulinémie klesá hmotnost zlepšují se další projevy metabolického MKVS

56 DEHYDROEPIADROSTERON a obezita
Čím vyšší je hladina DHEA, tím vyšší je citlivost na inzulín. A obráceně …

57 DEHYDROEPIADROSTERON a obezita
Čím vyšší je hladina inzulínu, tím nižší je DHEA. A obráceně … Inzulín potlačuje tvorbu DHEA!

58 DEHYDROEPIADROSTERON a obezita
DHEA negativně koreluje s BMI! Čeho se děsí? Má nízkou hladinu DHEA!

59 DEHYDROEPIADROSTERON a obezita
DHEA je prodáván jako lék proti stárnutí (?) Bohužel - účinek DHEA na zlepšení kompenzace DM byl prokázán jen v malých souborech a není obecně uznáván.

60 POHLAVNÍ HORMONY obezita a DM
Obézní mají nižší hladinu testosteronu, která negativně koreluje s inzulínem. Obézní mají vyšší hladinu estrogenů (zdrojem jsou aromatizované steroidy v tukové tkáni). Postklimaktericky je tuková tkáň hlavním zdrojem estrogenů - obezita působí proti osteoporóze (!!!).

61 POHLAVNÍ HORMONY obezita a DM
SHBG (sex hormone binding globulin) negativně koreluje s inzulinémií nízká hladina - predikční faktor vzniku NIDDM

62 POHLAVNÍ HORMONY obezita a DM
NIDDM vzniká u žen typicky v období klimakteria (do 50 let je NIDDM častější u mužů, nad 50 let častější u žen) Hormonální substituční terapie (HRT) snižuje riziko vzniku ICHS a DM.

63 TYREOIDÁLNÍ HORMONY a obezita
V současné době se nepovažuje hypotyreóza za příčinu obezity s výjimkou low T3 = syndrom nízkého T3 T3 vzniká konverzí tyroxinu a jeho hladina se snižuje při zhoubných nádorech akutním IM infekčních onemocněních atd.

64 TYREOIDÁLNÍ HORMONY a obezita
Low T3 - syndrom nízkého T3 T3 rychle klesá při redukční dietě a je jednou z příčin adaptace na nízký energetický příjem: Snížením T3 brání organismus využívání zásob, snižuje energetický výdej a adaptuje se na nízký energetický příjem!

65 TYREOIDÁLNÍ HORMONY a obezita
Low T3 - syndrom nízkého T3 Léčení: !! Pravidelná pohybová aktivita !! Příjem sacharidů a mastných kyselin o střední délce řetězce

66 Hormonální reakce na hladovění
Klesá výrazně T3 Klesá zvýšená hyperinzulinémie Mírně klesá DHEA Stoupá kortizol (stres) Další hormony - přechodně se mění bez zřetelného trendu Extrémní energetická deprivace (anorexia mentalis) vede k poklesu gonadotrofinů a k zástavě menstruace

67 Uncoupling proteins - UCP
(rozpřahující proteiny) Mitochondriální membránové transportní proteiny Ruší protonový gradient (rozpřahují kaskádové reakce, např. fosforylaci od oxidace) a vedou k výdeji tepla UCP1 - hnědá tuková tkáň UCP2 - četné tkáně UCP3 - sval korelují s BM

68 Uncoupling proteins - UCP
Krysy: absence UCP = obezita Přenos UCP na krysy s absencí UCP = redukce hmotnosti

69 Uncoupling proteins - UCP
Lidé: Varianty UCP2 korelují s obezitou a s leptinem obezita vysoký leptin (leptinová rezistence) nízký UCP2 (energie se „neutrácí“ ve tvorbě tepla)

70 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
Centrální regulace příjmu potravy má hormonální povahu. Snižování chuti k jídlu = anorexie - anorexigenní účinek Zvyšování chuti k jídlu = orexie - orexigenní účinek Zejména hypotalamus.

71 Anorektik orektikovi nevěří

72 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
Inzulín a leptin jsou produkovány v závislosti na zásobách tělesného tuku a působí dlouhodobě (hodiny až dny) na centrální efektorové cesty v mozku, které velmi výrazně ovlivňují energetickou homeostázu a udržují ji po dlouhou dobu (týdny až měsíce) velmi stabilní.

73 TUK TUK LEPTIN INZULÍN

74 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
Vedle výše uvedených dlouhodobě působících faktorů existuje poměrně široká skupina podnětů, které způsobují pouze krátkodobé změny energetické bilance a nemají větší vliv na adipozitu. Endogenní i exogenní faktory: fyziologická odpověď na příjem potravy odpověď autonomního nervového systému chování sociální situace stresové reakce na změny zevního prostředí

75 NEMAJÍ VÝZNAMNÝ VLIV NA ADIPOZITU! Večer mám hlad Když se rozčílím
nemohu jíst Pocit sytosti Pocit hladu Ráno nemám hlad

76 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
V mozku je syntetizováno a uvolňováno mnoho takových neuropeptidů a monoaminů, které mohou modifikovat energetickou rovnováhu. Tyto endogenní signalizační molekuly hrají modifikující roli v energetické homeostáze.

77 ROZHODUJÍCÍ JSOU DLOUHODOBĚ PŮSOBÍCÍ LÁTKY (LEPTIN, INZULÍN GLUKOKORTIKOIDY) KRÁTKODOBĚ PŮSOBÍCÍ LÁTKY POUZE MODIFIKUJÍ PŮSOBENÍ LEPTINU, INZULÍNU NEBO GLUKOKORTIKOIDŮ

78 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
Periferní metabolický efekt monoaminů a neuropeptidů je zprostředkován eferentními větvemi autonomního nervového systému: zvýšená aktivita sympatiku podporuje katabolické procesy snížená aktivita sympatiku podporuje anabolické procesy vagus má účinky obrácené

79 a podporuji katabolismus a podporuji anabolismus
Jsem sympatikus a podporuji katabolismus Jsem vagus a podporuji anabolismus

80 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
Dlouhodobá regulace energetické homeostázy potlačuje účinek krátkodobě působících faktorů. Teprve při opakovaném a dlouhotrvajícím udržování krátkodobé signalizace může i tento regulační mechanismus ovlivnit adipozitu (emoční stresy, složení potravy).

81 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
Zvýšená nervová aktivita v anabolických cestách podporuje stav pozitivní energetické bilance stimulací energetického příjmu a ukládáním energetických zásob. Tento systém primárně zvyšuje chuť a příjem potravin, i když může také snižovat energetický výdej.

82 ANABOLICKÁ CESTA ZVÝŠENÁ CHUŤ K JÍDLU, UKLÁDÁNÍ ENERGETICKÝCH ZÁSOB

83 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
Naopak stimulace katabolických cest vyvolává energetickou ztrátu a redukci hmotnosti snížením příjmu potravin, mobilizací zásobního tuku a zvýšením teromogeneze.

84 KATABOLICKÁ CESTA SNÍŽENÍ PŘÍJMU POTRAVIN, MOBILIZACE ZÁSOBNÍHO TUKU,
ZVÝŠENÍ TERMOGENEZE

85 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
Orexigenní účinek neuropeptid Y galanin endogenní opiody melanin koncentrující hormon glutamát v nižších dávkách somatostatin a GRH

86 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
Anorexigenní účinek leptin CRH glukagon-like-peptid 1 melanokortin agauti protein kokain amfetamin cholecystokinin inzulín kalcitonin oxytocin vazopresin

87 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
NEUROPEPTID Y (NPY) nejmohutnější stimulátor příjmu jídla: stimuluje příjem sacharidů (chuť na sladké) tlumí aktivitu sympatiku v hnědé tukové tkáni Tvorbu NPY tlumí leptin NPY nemá klíčovou, ale pouze modifikující úlohu (morbidně obézní mají normální hladinu NPY)

88 NPY ZVYŠUJE CHUŤ NA SLADKÉ ...

89 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
Mezi krátkodobě působící faktory patří cholecystokinin. Dráždí vagová zakončení a výsledkem je redukce objemu jídla.

90 Cholecystokinin tlumí chuť k jídlu

91 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
Dlouhodobě působící regulátory ovlivňují centrální efektorové cesty směrem k určitému posunu energetické rovnováhy modifikují senzitivitu centrálních neuronů na podněty generované jako odpověď na krátkodobě působící faktory

92 KRÁTKODOBĚ PŮSOBÍCÍ FAKTORY DLOUHODOBĚ PŮSOBÍCÍ FAKTORY
VLIV X/10 VLIV X DLOUHODOBĚ PŮSOBÍCÍ FAKTORY

93 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
Dlouhodobě působící regulátor: LEPTIN produkován adipocyty - zpětnovazebná látka, která informuje o množství tuku v těle cirkuluje v koncentraci, odpovídající množství tuku leptinémie klesá po redukci hmotnosti Nedostatek leptinu způsobený mutací ob-genu má u myší za následek hyperfagii, snížení energetického výdeje a ukládání energetických zásob = OBEZITA

94 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
U člověka se koncentrace leptinu nemění v závislosti na jídle a nekolísá v závislosti na momentálních změnách inzulinémie nebo glykémie. Cirkulující leptin však vykazuje cirkadiánní rytmus – nejvyšší hladina leptinémie je kolem půlnoci a nejnižší kolem poledne.

95 Cirkadiánní rytmus leptinu
6:00 12:00 18:00 24:00 6:00 12:00

96 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
INZULÍN působí na CNS obráceně než v periférii – podporuje zde negativní energetickou bilanci. inhibuje hypotalamickou expresi NPY potencuje periferně aplikovaný cholecystokinin Proto může zvýšená inzulinémie podporovat negativní energetickou bilanci a) inhibicí anabolické efektorové cesty (tj. NPY), b) zvýšením citlivosti na periferní signalizaci pocitu sytosti (tj. na cholecystokinin).

97 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
GLUKOKORTIKOIDY v periferní tkáni působí katabolicky a podporují ztrátu ATH. V CNS působí opačně – vyvolávají chuť k jídlu a podporují pozitivní energetickou bilanci. Protože aplikace glukokortikoidů zvyšuje hladinu cirkulujícího inzulínu a leptinu, může být jeho pozitivní působení na energetickou bilanci (v CNS) negováno působením uvedených hormonů.

98 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
Leptin a inzulín inhibují NPY Glukokortikoidy potencují NPY Interakce mezi leptinem, inzulínem a glukokortikoidy na úrovni centrálních efektorových cest mohou hrát důležitou roli v energetické homeostáze

99 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
SOUHRN: Dlouhodobá signalizace změn adipozity, reprezentovaná inzulínem a leptinem, ovlivňuje nervovou aktivitu efektorových cest CNS, které slouží ke kontrole a řízení energetické rovnováhy. Protože tyto hormony cirkulují v koncentracích, které jsou proporcionální k tukové hmotě a energetické rovnováze, změny v tukových zásobách vyvolají v centrálních efektorových cestách odpověď, která umožní návrat adipozity na původní hodnotu.

100 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
SOUHRN: Na tento dlouhodobě působící kontrolní systém je navrstvena krátkodobá situační a na jídlo vázaná signalizace, která vzniká z mnoha zdrojů, včetně gastrointestinálního traktu, zevního prostředí a vyšších mozkových center. I když tyto vstupy mohou mít silné účinky na chuť k jídlu, na objem jídla a na jeho frekvenci, jejich efekt na obsah tuku v těle je limitovaný kompenzačními změnami na úrovni dlouhodobé signalizace objemu tuku v těle.

101 CENTRÁLNÍ REGULACE PŘÍJMU
SOUHRN: Na základě tohoto mechanismu zůstává množství tuku v těle po relativně dlouhou dobu stálé, navzdory krátkodobému porušení energetické rovnováhy.


Stáhnout ppt "HORMONY, OBEZITA A DIABETES"

Podobné prezentace


Reklamy Google