Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody skupinové sociální práce Přednáška č. 3 Vývoj skupin, role ve skupině, vedení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody skupinové sociální práce Přednáška č. 3 Vývoj skupin, role ve skupině, vedení."— Transkript prezentace:

1 Metody skupinové sociální práce Přednáška č. 3 Vývoj skupin, role ve skupině, vedení

2 Agenda Vývoj skupiny Vývoj skupiny Role ve skupině a v týmu Role ve skupině a v týmu Role pracovníka ve skupině, organizace skupiny, zásady a pravidla práce ve skupině Role pracovníka ve skupině, organizace skupiny, zásady a pravidla práce ve skupině Vůdce - leader Vůdce - leader Promítání filmu Náš vůdce Promítání filmu Náš vůdce

3 Skupinová dynamika Skupinová dynamika je souhrn skupinového dění a skupinových interakcí, interpersonální vztahy a interakce osobností členů skupiny spolu s existencí a činností skupiny a silami z vnějšího prostředí. Patří sem zejména : cíle a normy skupiny, vůdcovství, koheze a tenze, projekce minulých zkušeností a vztahů do aktuálních interakcí, vytváření podskupin a vztahy jedinců a skupiny. Ke skupinové dynamice patří též vývoj skupiny v čase.

4 Vývoj skupiny - fáze 1. Preafiliační období – formování skupiny, úvahy o členství, nadšení i nejistota 1. Preafiliační období – formování skupiny, úvahy o členství, nadšení i nejistota 2. Zformování skupiny - řeší se otázky moci a kontroly, utváří se komunikace, vnitřní vazby, role členů, normy fungování skupiny 2. Zformování skupiny - řeší se otázky moci a kontroly, utváří se komunikace, vnitřní vazby, role členů, normy fungování skupiny 3. Udržovací fáze – úzké vztahy uvnitř skuiny, stabilní jako rodina 3. Udržovací fáze – úzké vztahy uvnitř skuiny, stabilní jako rodina 4. Diferenciační, reorganizační, příp. dezinegrační či konfliktní fáze – individualizace zájmů, přezkoumávání norm a rolí 4. Diferenciační, reorganizační, příp. dezinegrační či konfliktní fáze – individualizace zájmů, přezkoumávání norm a rolí 5. Konečná fáze – buď větší harmonizace a semknutí skupiny, nebo rozpad, rozpuštění, ukončení činnosti skupiny (podle Belz, Siegrist, 2001) 5. Konečná fáze – buď větší harmonizace a semknutí skupiny, nebo rozpad, rozpuštění, ukončení činnosti skupiny (podle Belz, Siegrist, 2001)

5 Jiné používané rozdělení (dle Z.Rieger ) 1. Rozhodování 1. Rozhodování 1.-4. setkání ( přijetí členství ve skupině ) 2. Orientace 2. Orientace 5.- 10. setkání( uzavíraní,být přijat, diferenciace a členění skupiny ) 3. Sdružování 3. Sdružování 10.-15 setkání ( důvěra, sladění rytmu skupiny, Já a My, „zdravé jádro“ ) 4. Podléhání 4. Podléhání 15.-20 setkání (absol. sdílení a bezpečí, uvnitř a venku, bez masky ) 5. Konfrontace 5. Konfrontace 20.-25 setkání (krize skupiny, znovunalezení sama sebe) 6. Objevování 6. Objevování 25.-35 setkání ( porozumění, cesta ke změně, konstruktivní tenze ) 7. Uvolnění 7. Uvolnění 3.-5 setkání od konce ( co mi dala a vzala, rekapitulace, ukončení skupiny a členství ).

6 Vývoj skupiny – jiné rozdělení 1. – 3. etapa - dětství skupiny, 4. – 5. etapa - dospívání skupiny 6. – 7. etapa – dospělost Obsahově znamená : v počátku vývoje větší pozornost vztahům ve skupině a problémům členů, a problémům členů, v další fázi prohlubování oblasti zdrojů problémů (dětství, kontext, dispozice) (dětství, kontext, dispozice) v posledních fázích řešení problému a jeho ukotvení v posledních fázích řešení problému a jeho ukotvení v přirozeném prostředí v přirozeném prostředí

7 Příprava a začlenění do skupiny Atmosféra : zahájení skupiny, pravidla, tykání, jména, rundy, role, řešení potíží, očekávání pacientů, „kdo mi koho připomíná“ (zvíře, rostlina, osoba), skupinová příprava Přijetí nového pacienta do skupiny : jména ostatních, představení, důvody proč je tady, spoluspráva přivítá, čas na adaptaci, někdy uvítací ceremoniál se slibem

8 Role ve skupině Nejznámější popis základních roli ve skupině vychází z Morenovské sociometrie: - dvě vůdcovské role - dvě vůdcovské role (co do schopnosti a co do obliby) Role vůdce - bývá zpravidla schopný, inteligentní, racionální, pracovitý, spolehlivý, aktivní a jistý. Role hvězdy (sociohvězdy) - bývají voleny osoby společenské, veselé, zábavné, nekonfliktní a srdečné. - negativní role Role černé ovce - člen pro ostatní nepřitažlivý, Ihostejný, nesympatický či odmítavý.

9 Další skupinové role Monopolista (egoista) TrpitelMoralistaKvaziterapeutMiláček Obětní beránek Skupinový šašek ProvokatérKverulantChudákČasoměřič Svůdník (donJuan) Malé dítě SamotářPedant Strážce demokracie Ochránce chudých, atd.

10 Jiné členění skupinových rolí R Schindler (1957) popsal čtyři pravidelně se vyskytující skupinové role, které nazval alfa, beta, gama a omega a k nimž přičlenil roli protivníka "P" ( reprezentant nepřátelské skupiny). Alfa - vůdce, který skupině imponuje, podněcuje ji k aktivitě, dodává program i odvahu Beta (expert) má speciální znalosti či schopnosti, které skupina potřebuje nebo kterých si váží, expert obvykle zvažuje situaci z různých stran ( "ano, ale") přístup je racionální, kritický neutrální a neangažovaný

11 Gama jsou převážně pasivní a přizpůsobiví členové, snažící se zůstat v ochranné anonymitě, většina z nich se identifikuje s alfou. Omega je člen na okraji skupiny, zaostává za skupinou pro svou neschopnost, odlišnost nebo strach, někdy se identifikuje s protivníkem - napřítelem "P", což skupinu provokuje.

12 Týmové role podle M. Belbina LÍDR (STRATÉG) REŽISÉRDIKTÁTORMYSLITELVĚCNÝSPECIALISTADOTAHOVATELPEČOVATELHYBATEL

13 Normy skupiny Soubor psaných i nepsaných pravidel, co je správné a co nesprávné, žádoucí a nežádoucí. Ovlivňují postoje a chování členů ve skupině a z části i mimo skupinu. skupinového devianta Skupina vyvíjí nátlak na členy, aby se normám podrobili a jedinec odmítající akceptovat skupinové normy se dostává do pozice skupinového devianta, (skupina se jej snaží přinutit ke konformitě, příp. vyloučí dotyčného ze svého středu a sjednotí se proti němu)

14 Rituály Mít jako skupina : svůj symbol, svá hesla, svou vlajku, sv§j pozdrav, skupinovou píseň, místa schůzek, a hlavně – svého vůdce Vítací a propouštěcí ceremoniály - silný emotivní náboj, nejsou přijímány obecně, podtrhují soudržnost, mají i svá negativa (sororites-fraternities v USA)

15 Vůdce – leader skupiny S vůdcem často stojí a padá celá skupina S vůdcem často stojí a padá celá skupina MŮŽETE JMENOVAT NĚJAKÉHO LÍDRA V HISTORII NÁRODŮ, S NÍMŽ „STÁLA A PADLA“ CELÁ SKUPINA ČI NÁROD? MŮŽETE JMENOVAT NĚJAKÉHO LÍDRA V HISTORII NÁRODŮ, S NÍMŽ „STÁLA A PADLA“ CELÁ SKUPINA ČI NÁROD?

16 Film „Náš vůdce“ (Die Welle)


Stáhnout ppt "Metody skupinové sociální práce Přednáška č. 3 Vývoj skupin, role ve skupině, vedení."

Podobné prezentace


Reklamy Google