Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzitní mateřsk á š kola MENDELU Projekt LZZ „ Rodina a pr á ce. Proč ne? “ Diskuse u kulatého stolu Mendelova univerzita v Brně 3.10.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzitní mateřsk á š kola MENDELU Projekt LZZ „ Rodina a pr á ce. Proč ne? “ Diskuse u kulatého stolu Mendelova univerzita v Brně 3.10.2012."— Transkript prezentace:

1 Univerzitní mateřsk á š kola MENDELU Projekt LZZ „ Rodina a pr á ce. Proč ne? “ Diskuse u kulatého stolu Mendelova univerzita v Brně 3.10.2012

2 Z obsahu: I.Univerzitní mateřská škola MENDELU II.Projekt OP LZZ Rodina a práce. Proč ne?

3 I. Univerzitní mateřská škola MENDELU

4 Rekapitulace záměru zřídit firemní mateřskou školu na MENDELU 12/2010 – přednesení návrhu zřídit MŠ kolegiu rektora (ing. Janečková, ing. Dvořáková) 12/2010 – uložení prorektorovi pro účelová zařízení zajistit dispoziční studii a potenciální lokalizaci MŠ 04/2011 – vybráno vhodné místo pro zřízení MŠ – vstupní objekt bloku D kolejí J.A.K. 06/2011 – vypracována dispoziční architektonická studie proveditelnosti MŠ s rámcovým rozpočtem ca 4 mil. Kč

5 Rekapitulace záměru zřídit firemní mateřskou školu na MENDELU požádán JmK o dotaci na zřízení MŠ, dotace poskytnuta od 1.1.2012 ve výši 1 mil. Kč 10/2011 – ve vedení univerzity rozhodnuto o vypracování stavební dokumentace MŠ 04/2012 – vypracována kompletní stavební dokumentace pro stavební řízení i provedení stavby 05/2012 – získáno stavební povolení, konečné rozhodnutí rektora univerzity o vybudování MŠ, akceptováno AS i KR

6 Rekapitulace záměru zřídit firemní mateřskou školu na MENDELU 05/2012 – zahájení příprav realizace MŠ (výběrové řízení na zhotovitele stavby) 15. srpna 2012 – začátek rekonstrukce prostor pro MŠ 28. září 2012 – podána žádost o registraci na MŠ a Jmk 31. říjen 2012 – předpokládané ukončení rekonstrukčních prací do ledna 2013 – předpoklad splnění legislativních náležitostí (kolaudace, registrace MŠ, apod., přijetí personálu MŠ, zápis dětí) 1. února 2013 – zahájení zkušebního provozu

7 náklady na vybudování MS činí podle položkového rozpočtu v části investiční 4,8 mil. Kč, v části neinvestiční ca 500 tis. Kč. zdroje financování zřízení MŠ (univerzita a Projekt)

8 Dispoziční charakteristika mateřské školy situována do pravé části přízemí vstupního objektu bloku D kolejí J. A. K. okolí školky klidné, s množstvím zeleně MŠ vznikne přebudováním části stávajících prostor MŠ bude využívat samostatnou – oddělenou část budovy kolejí a nebude propojena s ostatním provozem dvě oddělení se zázemím, výdejna jídel, každé oddělení má vlastní vstup (viz půdorys) dispoziční řešení navrženo v souladu s aktuálními požadavky legislativy a norem

9 Dispoziční charakteristika mateřské školy pozemek pro hřiště prostory pro školku Vstupní objekt do bloku D kolejí J.A.K.

10 Dispoziční charakteristika mateřské školy

11 Vizualizace uspořádání mateřské školy

12

13

14 Dispoziční charakteristika mateřské školy plocha pobytových místností je 80 m 2 a 83 m 2 každá pobytová místnost je provozně propojena s šatnou a sociálním zařízením předpokládaný počet je cca 20 + 20 dětí (dvě třídy) bude zřízeno oplocené hřiště provoz školky bude zajišťovat 4 – 5 pracovníků

15 Perspektivy provozu mateřské školy při provozování školky se předpokládá její samofinancovatelnost, a to ze školného a ze státního příspěvku. V zájmu získání státního příspěvku bude školka připravena tak, aby mohla vyhovět požadavkům akreditace MŠMT. výše školného je předběžně kalkulována na ca 2000 až 2500 Kč/měs.

16 Podmínky pro přijímání dětí do MŠ základní podpůrné skutečnosti pro stanovení pořadí pro přijetí: –Oba rodiče zaměstnanci MENDELU –Jeden z rodičů zaměstnancem MENDELU –Jeden nebo oba prarodiče zaměstnanci MENDELU –Studenti MENDELU podmínky budou dopracovány do srpna 2012 žádosti o přijetí dětí budou přijímány dvoukolově: –předběžné –závazné – datum závisí na kolaudaci a registraci školky

17 II. Představení klíčových aktivit projektu Rodina a práce: PROČ NE? CZ.1.04/3.4.04/76.00328

18 Cíl projektu – sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců Mendelovy univerzity v Brně, a to zejména těch, kteří se vracejí po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Doba řešení projektu: 2012 - 2015 Čtyři klíčové aktivity projektu: KA1 - Zvyšování povědomí o významu slaďování pracovního a rodinného života KA2 - Partnerství podporující rovné příležitosti KA3 - Aplikace opatření směřujících ke slaďování pracovního a rodinného života na MENDELU KA4 - Uskutečňování politiky přátelské k rodině na MENDELU

19 Cílové skupiny projektu: ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce zaměstnanci Výstupy projektu (výběr): další vzdělávání zaměstnanců vracejících se po rodičovské dovolené série přednášek o problematice rovných příležitostí s garancí gender specialisty zajištění provozu služeb péče o děti zaměstnanců  vazba na MŠ vytvořené partnerství.

20 Realizační tým projektu: Koordinátor prof. Neruda – prorektor Finanční manažer Ing. Weissová Garant K1 gender specialisté Garant K2 Staňková, prom. práv., vedoucí PSO Garant K3 doc. Linhartová – ředitelka ICV Garant K4 ředitel/ka MŠ Vedoucí ped. pracovník ředitel/ka MŠ Ped. pracovník učitelé MŠ

21 Partnery projektu je VOS MENDELU a Arch.Design. s.r.o. MENDELU již obdržela kladné rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace na uvedený projekt a jeho řešení započalo od 1. května 2012 celková dotace na projekt činí 5,232 tis. Kč.

22 Klíčové aktivity projektu KA1 Zvyšování povědomí o významu slaďování pracovního a rodinného života Obecně k problematice slaďování pracovního a rodinného života KA2 Partnerství podporující rovné příležitosti Přenos informací od subjektů, které již pro slaďování pracovního a rodinného života mají něco za sebou KA3 Aplikace opatření směřujících ke slaďování pracovního a rodinného života na MENDELU Podpůrné aktivity pro ženy a muže vracející se po mateřské dovolené – další vzdělávání KA4 Uskutečňování politiky přátelské k rodině na MENDELU Školka hrášek na MENDELU

23 Klíčová aktivita projektu KA1 Zvyšování povědomí o významu slaďování pracovního a rodinného života 6 přednášek na téma: Stereotypy o nižší schopnosti žen v důsledku jejich sociálních rolí Posílení postavení muže v rodině Problematika platové nerovnosti Gender v kontextu vědecké práce Metody prosazování genderové rovnosti Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů – proběhlo 23.8.2012

24 Klíčová aktivita projektu KA2 Partnerství podporující rovné příležitosti Audit rovných příležitostí na MENDELU Identifikace problémů a návrh účinného řešení. Poradenství v oblasti pracovně - právních vztahů spojenými s mateřskou a rodičovskou dovolenou – advokátní kancelář již zajištěna 4 diskusní kulaté stoly – k nim náleží i tento KS, konaný 3.10.2012

25 Klíčová aktivita projektu KA3 Aplikace opatření směřujících ke slaďování pracovního a rodinného života na MENDELU Další vzdělávání Další vzdělávání pro cílovou skupinu žen vracejících se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. Témata: Kreativita, Koučování, Time management, Zvládání zátěže, Kurz řešení problémů. Pro cílovou skupinu zaměstnanců - mužů Kurzy: Aktivní otcovství a Podpora rodičů v péči o děti v České republice.

26 Klíčová aktivita projektu KA4 Uskutečňování politiky přátelské k rodině na MENDELU

27 Klíčová aktivita projektu KA4 Uskutečňování politiky přátelské k rodině na MENDELU = Univerzitní mateřská škola Hrášek Mendelovy univerzity v Brně

28 Kde získat aktuální informace ?


Stáhnout ppt "Univerzitní mateřsk á š kola MENDELU Projekt LZZ „ Rodina a pr á ce. Proč ne? “ Diskuse u kulatého stolu Mendelova univerzita v Brně 3.10.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google