Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Okruhy otázek Doporučená literatura Hospodářská politikaProf. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Okruhy otázek Doporučená literatura Hospodářská politikaProf. Ing. Lumír Kulhánek, CSc."— Transkript prezentace:

1 Okruhy otázek Doporučená literatura Hospodářská politikaProf. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.

2 Okruhy 1. Význam institucionálního prostředí HP 2. Tržní selhání a selhání vlády 3. Systém společenského rozhodování a HP 4. Teoretická východiska HP před Keynesem 5. Charakteristika keynesiánské HP 6. Konzervativní obrat v HP 7. Liberalismus vs. protekcionismus v HP 8. Pyramida cílů HP 9. Tradiční ekonomické cíle HP 10. Konkretizace cílů magického čtyřúhelníku HP 11. Horizontální a vertikální vztahy mezi cíli HP 12.Teoretická východiska stabilizační HP 13.Teoretické základy růstové HP 14.Srovnání poptávkově a nabídkově orientované HP 15.Efektivnost HP ve vztahu k produktu při existenci adaptivních očekávání 16.Efektivnost HP ve vztahu k produktu při existenci racionálních očekávání 17.Cíle a nástroje fiskální politiky 18.Strukturální a cyklický deficit 19.Rozpočtová politika a rozpočet EU 20.Cíle a nástroje monetární politiky 21.Transmisní mechanismy monetární politiky 22.Cílování inflace a dvoupilířová monetární politika ECB 23.Cíle a nástroje vnější HP 24.Vnější HP a společná obchodní politika EU

3 25. Vyrovnávací mechanismy platební bilance 26. Výhody a nevýhody strukturální politiky 27. Typy strukturální politiky 28. Strukturální politika EU 29. Formy omezování konkurence a politika ochrany hospodářské soutěže 30. Politika ochrany hospodářské soutěže v EU 31. Cíle a principy sociální politiky 32. Teoretické přístupy k sociální politice a pojetí sociální politiky 33. Teoretické základy politiky přerozdělování důchodů 34. Nástroje politiky přerozdělování důchodů 35. Cíle a nástroje politiky zaměstnanosti 36. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti 37. Východiska a cíle regionální politiky 38. Nástroje regionální politiky 39. Cíle a nástroje politiky ochrany životního prostředí 40. HP vyspělých ekonomik do 2. světové války 41. Srovnání HP vyspělých ekonomik v 50. a 60. letech 42. Hlavní problémy HP v 70. letech 43. Reagonomika a thatcherismus 44. Komparace ekonomického vývoje v prvním desetiletí 21. století 45. Hospodářsko-politický vývoj ČR do roku 1939 46. Centrálně plánovaná ekonomika v ČSSR 47. Ekonomická transformace v Česku 48. HP ČR v podmínkách členství v EU

4 Zopakovat –základní ukazatele výkonnosti hospodářství (hrubý domácí produkt, disponibilní důchod apod.). –Způsoby výpočtu hrubého domácího produktu. Zopakovat –pojmy agregátní poptávky, agregátní nabídky –Phillipsova křivka –znalost výkazů platební bilance. Ekonomická geografie Evropy - rozdíly v regionech EU (Baldwin – Wyplosz, kap. 10)

5 Zanalyzujte aktuální situaci české ekonomiky pomocí modelu AS-AD. –Popište ji pomocí modelu AS-AD včetně následného přizpůsobovacího procesu vedoucího k obnovení celkové ekonomické rovnováhy. Zdroj: ČNB. Zpráva o inflaci. Praha: ČNB. Kapitola: Poptávka a nabídka Může HP stabilizovat ekonomiku ? –Argumenty pro aktivní stabilizaci –Argumenty proti aktivní stabilizaci

6 Otázky pravda/nepravda:

7

8 Otázky abcde

9

10

11

12

13 Další literatura BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008, 480 s. ISBN 978-80-247-1807-1. IMF: World Economic Outlook, The changing dynamics of the global business cycle. Chapter 5, October 2007. ISSN 0256-6877. KADEŘÁBKOVÁ A. a kol. Proces konvergence v nových členských zemích EU. Working Paper CES VŠEM No. 6/2007. ISSN 1801-2728. SPĚVÁČEK, V., VINTROVÁ, R., HÁJEK, M. ŽĎÁREK, V. Růst, stabilita a konvergence české ekonomiky v letech 1996-2005. ISSN 1801-2728. SPĚVÁČEK, V. Soustava národního účetnictví jako informační a metodologický základ makroekonomické analýzy. Vysoká škola ekonomická, výukový materiál. WORLD BANK World Development Indicators. duben 2008. http://web.worldbank.org/, ISBN: 0-8213-7386-2. ČNB. Zpráva o inflaci. Praha: Česká národní banka. Aktuální vydání.

14 HAMILTON, K. - RUTA, G.: Measuring Social Welfare and Sustainability. Environment Department, The World Bank, June 8, 2006. http://www.iaos2006conf.ca/pdf/Kirk%20Hamilton.pdf.) Fiskální reformy Zdroj: GUICHARD, S. at el. What promotes fiscal consolidation OECD Country experiences. Economic Department OECD, ECO/WKP(2007)13. May 28, 2007. Struktura příjmu a výdajů vládního rozpočtu v ČR. Pramen: Makroekonomická prognóza České republiky. Ministerstvo financí ČR. http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vlad_fin_stat.html KISSMER, F. – WAGNER, H.: Central Bank Independence and macroeconomic performance: a survey of the evidence. Diskussionsbeitrag N. 255. Juni 1998. http://www.fernuni- hagen.de/VWLMAKRO/mitarbeiter/pdf/255.pdfhttp://www.fernuni- hagen.de/VWLMAKRO/mitarbeiter/pdf/255.pdf FRY, M. et al.Key issues in the Choice of Monetary Policy Framework. In Lavan Mahadeva and Gabriel Sterne, eds., Monetary Policy Frameworks in a Global Context. London: Routledge, ch.1, pp. 3-17.Key issues in the Choice of Monetary Policy Framework.


Stáhnout ppt "Okruhy otázek Doporučená literatura Hospodářská politikaProf. Ing. Lumír Kulhánek, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google