Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní vzdělávací program, Hra na klavír

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní vzdělávací program, Hra na klavír"— Transkript prezentace:

1 Školní vzdělávací program, Hra na klavír
Základní umělecká škola Vítkov Školní vzdělávací program, Hra na klavír

2 Základní umělecká škola Vítkov
1. ročník I. stupně Žák je schopen využít uvolněného pohybového aparátu, dle svých individuálních možností, ke zvládnutí základních technických prvků – legato, staccato, portamento. Zvládá správný posed u klavíru. Orientuje se na klaviatuře a v jednoduchém notovém zápisu. Je schopen zahrát jednoduchou melodii a využívat hudební paměti. Dbá na přirozené postavení ruky. Zvládá hru dohromady v pětiprstové poloze.

3 Základní umělecká škola Vítkov
2. ročník I. stupně Žák rozlišuje základní dynamická a tempová označení. Dokáže vnímat hudbu i z jiných zdrojů než z vlastní interpretace (multimédia, návštěva koncertu, divadla, čtyřruční hra, souborová hra) a podle individuálních možností se zapojit (pohybovým projevem, interpretačně), či analyzovat (poznat dynamické a tempové rozdíly). Je schopen podle fyzických možností jednoduché pedalizace. Při doprovodu jednoduché písně využívá dudáckou kvintu. Je schopen pamětní hry.

4 Základní umělecká škola Vítkov
3. ročník I. stupně Žák zvládá osamostatnění rukou a dynamické rozlišení melodie od doprovodu. Hraje v rychlejších tempech. Je schopen sebekontroly v čistotě hry. Při doprovodu jednoduchých lidových písní používá T, D, S. Je schopen samostatné orientace v nově zadaných skladbách přiměřeně náročných k jeho schopnostem a dovednostem. Používá pedál s pomocí pedagoga.

5 Základní umělecká škola Vítkov
3. ročník I. stupně (pokračování) Orientuje se v různých hudebních stylech. Dokáže zahrát jednoduchou improvizaci jednou rukou na základní funkce s doprovodem pedagoga a cítí osmi nebo čtyřtaktovou formu.

6 Základní umělecká škola Vítkov
4. ročník I. stupně Žák zahraje durové stupnice v protipohybu přes 2 oktávy, tříhlasé akordy a složitější skladbu zpaměti. Zvládá základy polyfonní hry. Je schopen zahrát jednoduché melodické ozdoby. Využívá citlivějšího odstínění dynamiky a agogiky na základě sluchové sebekontroly. Zvládá synkopický pedál. Aktivně se zapojuje do čtyřruční nebo souborové hry.

7 Základní umělecká škola Vítkov
5. ročník I. stupně Hraje durové stupnice v rovném pohybu a protipohybu a mollové stupnice v protipohybu přes 2 oktávy. Využívá vhodnou artikulaci a frázování v přiměřeně obtížných skladbách z klasického období. Interpretuje skladby různých stylových období. Je schopen rozboru jednoduché skladby (akordicky, funkčně). Při doprovodu jednoduché písně pomocí základních funkcí zvládá různou stylizaci doprovodu a umí skladbu transponovat.

8 Základní umělecká škola Vítkov
5. ročník I. stupně (pokračování) Je schopen hry z listu jednoduchých skladeb. Umí posoudit vlastní výkon sluchovou sebekontrolou.

9 Základní umělecká škola Vítkov
6. ročník I. stupně Umí zahrát durové i mollové stupnice kombinovaným způsobem a tříhlasé akordy (čtyřhlasé akordy v závislosti na fyzických dispozicích). Využívá dosavadních technických dovedností k interpretaci skladeb různého stylu a žánru. Zvládá hru v rychlejších tempech. Dokáže improvizovat v durové i mollové tónině s jednoduchým doprovodem. Je schopen na základě sluchové sebekontroly vytvořit pedalizaci k přiměřeně náročné skladbě.

10 Základní umělecká škola Vítkov
7. ročník I. stupně Žák dokáže zahrát stupnice kombinovaným způsobem, čtyřhlasý akord a chromatickou stupnici. Zvládá technická cvičení v rychlejších tempech. Je schopen sluchové sebekontroly při studování programu k absolventskému výstupu (veřejnému nebo internímu) po stránce technické, výrazové, pamětní a stylové. Nadále se aktivně účastní čtyřruční nebo komorní hry.

11 Základní umělecká škola Vítkov
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Školní vzdělávací program, Hra na klavír"

Podobné prezentace


Reklamy Google