Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0292 Číslo materiálu: VY_22_INOVACE_ANJ-GRAMATIKA-28 Tematický celek (sada): ANJ - GRAMATIKA Téma (název) materiálu: VAZBA PŘEDMĚTU A PODMĚTU S INFINITIVEM Předmět: Anglický jazyk Ročník / Obor studia: 2. – 4. / všechny obory studia Autor / datum vytvoření: Monika Vaidlová / 17.01.2014 Anotace: Žáci se seznámí s vazbou předmětu a podmětu s infinitivem, s jejím vytvořením a užitím. Metodický pokyn: Prezentace je určena k výuce a samostudiu. 1

2 VAZBA PŘEDMĚTU A PODMĚTU S INFINITIVEM

3 Vazba předmětu s infinitivem Tato vazba se v angličtině používá po těchto slovesech. A)slovesa smyslového vnímání: see – vidět hear – slyšet watch – pozorovat Infinitiv po těchto slovesech v činném rodě nemá to.

4 They saw her leave. Viděli ji odejít. She heard him say it. Slyšela ho to říci.

5 B)slovesa vyjadřující přání, žádost, rozkaz, dovolení: want – chtít wish – přát si would like – rád by ask – žádat tell – říci order - nařídit

6 allow – dovolit let – nechat persuade – přesvědčit make – přimět POZOR – let, make mají v činném rodě infinitiv bez to.

7 Přiměli ho, aby tomu věřil. They made him believe it. Ráda by, abyste přišli. She would like you to come. Nenechal ji jít domů. He didn´t let her go home.

8 C)slovesa vyjadřující domněnku: expect – očekávat think – domnívat se believe – věřit suppose – předpokládat mean – zamýšlet know – vědět understand – porozumět, chápat

9 I expect them to come. Očekávám, že přijdou. We think this important. Myslím, že je to důležité. Sloveso to be, které následuje po think, můžeme vynechat.

10 D)slovesa wait – čekat a arrange – zařídit se pojí s for + předmět + infinitiv She waited for him to come. Čekala, až přijde. They arranged for a car to meet us. Zařídili, aby nám přijelo naproti auto.

11 Vazba podmětu s infinitivem Tato vazba se vyskytuje: A) po slovesech seem – zdát se, appear – jevit se They appear to be all right. Vypadá, že jsou v pořádku.

12 B) po trpném rodě těchto sloves: say – říci expect – očekávat suppose – předpokládat + po slovesech smyslového vnímání Očekává se, že brzy budou zpět. They´re expected to be back soon.

13 Procvičení 13

14 Vytvořte věty, použijte v nich vazbu předmětu s infinitivem. 1) our teacher – not let – we – use – dictionaries. 1)Our teacher doesn´t let us use dictionaries. 2)the policeman – ask – I – show – him – my identity card – yesterday 2)The policeman asked me to show him my identity card yesterday.

15 Přeložte tyto věty. 1)Přesvědčili ji, aby tu práci přijala. 1)They persuaded her to accept the job. 2)Domnívala se, že je bohatý. 2)She believed him to be rich. 3)Zdá se, že tam nejsou. 3)They don´t seem to be there. 4)Říká se, že je hloupá. 4)She´s said to be stupid.

16 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. Použité zdroje GNARLY, Craig. en.wikipedia.org [online]. [cit. 10.1.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Studying.jpg DR.ZÁBOJOVÁ, DOC., Eva; DR.PEPRNÍK, CSC., Jaroslav; DR.NANGONOVÁ, Stella. Angličtina pro jazykové školy II.. Praha: Fortuna, 1994, ISBN 80-7168-167-9.. 16


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google