Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedu my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedu my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedu my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Statika těles Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s maturitní zkouškou, 2. ročník Vzdělávací oblast Technická mechanika Vzdělávací obor 23 – 45 – L/01 Tematický okruh Jednoduché stroje Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 2. ročník Anotace Žáci se ve dvojhodinovém bloku seznámí s činností a silovými poměry u jednoduchých strojů Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Stabilita, moment, stupně volnosti Datum 9. 5. 2013 STATIKA TĚLES

2 2 Jednoduché stroje Jednoduché stroje jsou zařízení, která přenášejí sílu a mechanický pohyb z jednoho tělesa na jiné. Mohou přitom měnit směr i velikost síly Rozdělení jednoduchých strojů: 1.Stroje založené na rovnováze momentů sil páka kladka kolo na hřídeli 2.Stroje založené na rovnováze sil nakloněná rovina klín a šroub

3 3 Jednoduché stroje PÁKA Jedná se o pevnou tyč, která se otáčí kolem osy Druhy: Páka dvojzvratná - dvě síly působí na různých stranách od osy Páka jednozvratná - dvě síly působí na jedné straně od osy

4 4 Jednoduché stroje PÁKA Rovnováha na páce

5 5 Jednoduché stroje KLADKA Druhy kladek: PEVNÁ KLADKA je upevněna na nějaké konstrukci a umožňuje volný posun lana nebo řetězu i změnu jeho směru, a to bez velkých ztrát. Kladka je v rovnováze, pokud na oba konce lana působí stejné síly. VOLNÁ KLADKA je zavěšena na laně, jehož jeden konec je upevněn a na druhý působí síla. Břemeno se zavěšuje na třmen kladky, která působící sílu zdvojnásobuje, ovšem za cenu dvojnásobně dlouhé dráhy působení.

6 6 Jednoduché stroje KLADKA Rovnováha na kladce Pevná kladka Volná kladka

7 7 Jednoduché stroje KOLO NA HŘÍDELI Pro rovnováhu kola na hřídeli platí, že: kde r je poloměr malého kola a R je poloměr velkého kola.

8 8 Jednoduché stroje NAKLONĚNÁ ROVINA Těleso je na nakloněné rovině v klidu, působíme-li na něj silou stejně velkou, opačně orientovanou k F1. Silové poměry na nakloněné rovině: Rovnováha sil na nakloněné rovině záleží hlavně na: -úhlu sklonu  -na součiniteli smykového tření

9 9 Jednoduché stroje KLÍN Klín je jednoduchý stroj, jehož jedinou částí je těleso s průřezem ve tvaru trojúhelníku. Síla, která působí na podstavu klínu, se rozloží ve směru kolmém na boční stěny, přitom tyto složky jsou větší než původní síly. Velikost silových složek závisí na úhlu, který svírají boční stěny: - čím je tento úhel menší (klín je ostřejší), tím jsou síly větší

10 10 Jednoduché stroje KLÍN Klín je jednoduchý stroj, jehož jedinou částí je těleso s průřezem ve tvaru trojúhelníku. Síla, která působí na podstavu klínu, se rozloží ve směru kolmém na boční stěny, přitom tyto složky jsou větší než původní síly. Velikost silových složek závisí na úhlu, který svírají boční stěny: - čím je tento úhel menší (klín je ostřejší), tím jsou síly větší

11 ZDROJE A PRAMENY 11 ADOLF FRISCHHERZ, Paul Skop. Technologie zpracování kovů: Základní poznatky. Brno: Exprint - Kocián, 1993. ISBN 80-901-6572-9. MARTINÁK, Milan. Kontrola a měření: Učebnice pro 3. ročník stř. prům. škol strojnických. 1. vyd. Překlad Jindřich Klůna. Praha: SNTL, 1989, 214 s. ISBN 80-030-0103-X. Mechanické vlastnosti. ATeam. 2013 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: http://www.ateam.zcu.cz/mechvlast.html Vlastnosti materiálů - pružnost a pevnost. Strojírenství [online]. 2007 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: http://www.strojirenstvi.wz.cz/stt/rocnik1/06a_pruznost_pevnost.php


Stáhnout ppt "Www.zlinskedu my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony."

Podobné prezentace


Reklamy Google