Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_30 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník: 1. ročník Datum vytvoření:

2 Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Tematická oblast: Odporové síly Předmět: Fyzika Anotace: Prezentace je určena k výkladu vzniku a důsledků odporových sil při pohybu. Žáci popisují vznik třecí síly a vlivy, které její velikost ovlivňují. Uvádějí příklady působení třecí síly z běžného života. Popisují vznik valivého odporu a využití valení těles v běžné praxi. Klíčová slova: Rozdělení chemie, významní chemici své doby. Druh učebního materiálu: Prezentace

3 Odporové síly

4 Odporové síly vznikají při pohybu tělesa brání, brzdí pohyb tělesa
jsou namířeny proti směru pohybu vznikají všude, kde se těleso stýká s povrchem jiného, nebo se pohybuje v látkovém prostředí zaměříme se na síly, které vznikají při dotyku dvou těles

5 Smykové tření tření vzniká mezi dvěma povrchy při vzájemném smýkání
vzniká odporová síla, která působí proti pohybu tělesa a brání mu Ft označení třecí síly vektorová veličina působiště je na smykové ploše

6 Příčiny vzniku třecí síly
kvalita povrchu drsnost povrchu příčinou jsou nerovnosti na povrchu tvar povrchu: molitan: koberec: sklo: čím je povrch drsnější, tím hůř se tělesa po sobě smýkají – nerovnosti do sebe zapadávají

7 součinitel smykového tření f
hmotnost tělesa čím je těleso těžší, tím více do sebe nerovnosti na povrchu zapadají zvětšuje se smykové tření součinitel smykového tření f

8 Součinitel smykového tření
označuje se písmenem f charakterizuje kvalitu povrchu mění se v závislosti na typu a jakosti materiálu hodnotu má vždy menší než 1 bezrozměrné číslo = nemá jednotky

9 Třecí síla Ft = f · Fn Ft = f · m · g pro pohyb po vodorovné podložce
Ft –třecí síla f – součinitel smykového tření Fn -normálová síla síla, která působí kolmo na podložku pokud je těleso na vodorovné podložce Fn = FG = m·g pro pohyb po vodorovné podložce Ft = f · m · g

10 třecí síla nezávisí na obsahu stykových ploch (pokud nedojde k zaboření do podložky)
třecí síla nezávisí na rychlosti pohybu tělesa klidová třecí síla je větší než třecí síla při pohybu

11 Valivý odpor těleso o kruhovém průřezu se valí po pevné podložce
odporové síly vznikají jako důsledek deformace povrchu podložky či deformace kruhového tělesa deformace není obvykle pouhým okem pozorovatelná odporová síla Fv je přímo přímoúměrná kolmé tlakové síle Fn, kterou působí těleso na podložku a nepřímoúměrná poloměru R

12 hodnoty součinitele jsou různé pro různé podložky a povrchy
Fv odporová síla Fn tlaková síla R poloměr valeného tělesa ξ (ksí) součinitel= rameno valivého odporu hodnoty součinitele jsou různé pro různé podložky a povrchy výsledná odporová síla je za stejných podmínek výrazně menší než síla třecí využití: válečková a kuličková ložiska

13 použité zdroje a literatura
Obrázky: ZŠ KAPLICE. Třecí síla [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BEDNAŘÍK, Milan; ŠIROKÁ, Miroslava, BUJOK; Petr: Fyzika pro gymnázia- Mechanika. Praha: Prometheus, 1994, ISBN LEPIL, Oldřich; BEDNAŘÍK, Milan; HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika I pro střední školy. Praha: Prometheus, 2012, ISBN


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"

Podobné prezentace


Reklamy Google