Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_32.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_32."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_32 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:1. ročník Datum vytvoření:23. 11. 2013

2 Vzdělávací oblast:Přírodovědné vzdělávání Tematická oblast:Zákon zachování hybnosti a jeho důsledky Předmět:Fyzika Anotace:Prezentace je určena k výkladu zákona zachovaní hybnosti (ZZH) a jeho důsledků v běžném životě. Žáci vysvětlují projevy ZZH a jeho závislost na ostatních fyzikálních veličinách jako je síla a čas působení. Uvádějí příklady z běžného života, při kterých se ZZH projevuje. Součástí prezentace jsou řešené typové příklady. Klíčová slova:Rozdělení chemie, významní chemici své doby. Druh učebního materiálu:Prezentace

3 Z ÁKON ZACHOVÁNÍ HYBNOSTI A JEHO DŮSLEDKY

4 podle 3. Newtonova zákona- zákona akce a reakce na sebe působí dvě tělesa stejně velkými opačnými silami F 1 =-F 2 na tělesa nepůsobí žádné jiné síly soustava je izolovaná budeme se zabývat působením vzájemných sil (akce a reakce) na celkovou hybnost soustavy hybnost je vektorová veličina hybnost soustavy je vektorovým součtem hybností jednotlivých těles

5 síla F 1 působí na první těleso a hybnost se působením této síly změní síla F 2 působí na první těleso a hybnost se působením této síly změní čas působení síly je stejný z rovnosti sil vyplývá rovnost změn hybností

6 změny hybnosti dvou těles jsou stejně velké, ale mají opačný směr změna hybnosti (rozdíl koncové a počáteční hybnosti tělesa) po dosazení dostáváme: upravíme:

7 ZÁKON ZACHOVÁNÍ HYBNOSTI (ZZH) celková hybnost izolované soustavy se nemění součet hybností těles na počátku a součet hybností těles po působení síly je stejný zákon zachování hybnosti platí i pro soustavu více než dvou izolovaných těles celková hybnost soustavy je konstantní

8 ZZH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ A RYCHLOSTÍ vyjádříme-li hybnost pomocí rychlosti a hmotnosti těles můžeme vyjádřit zákon zachování hybnosti změna hybnosti jsou u obou těles stejně velké změna rychlosti závisí na poměru hmotností POKUS

9 budou-li počáteční rychlosti těles nulové dostáváme poměr mezi rychlostí a hmotností rychlosti vozíčků jsou v opačném poměru než jejich hmotnosti bude-li hmotnost prvního vozíčku dvojnásobná (2m 1 =m 2 ) bude rychlost druhého vozíčku dvakrát větší (v 2 =2v 1 )

10 VYUŽITÍ ZÁKONA ZACHOVÁNÍ HYBNOSTI V PRAXI raketové motory, turbíny, zpětný náraz při výstřelu zbraně Heronova baňka hadice odklánějící se při puštění vody

11 1. PŘÍKLAD Střela o hmotnosti 20 gramů je vystřelena z pušky o hmotnosti 4 kg rychlostí 800 m·s -1. Vypočítejte zpětnou rychlost pušky. zápis: m 1 =20 g= 0,02 kg v 1 = 800 m·s -1 m 2 = 4kg v 2 = ? m·s -1 výpočet:

12 2. PŘÍKLAD Jak velkou silou udeřil hokejista do stojícího puku o hmotnosti 200gramů, jestliže puk nabyl rychlost 72 km·h -1 ? Doba působení síly byla 0,01sekudy. zápis: m=200 g= 0,2 kg v= 72 km·h -1 = 20 m·s -1 t= 0,01s F= ? N výpočet:

13 Z DROJE A POUŽITÁ LITERATURA Pokus FYZ WEB. Rázostroj [online]. [cit. 23.10.2013]. Dostupný na WWW: http://fyzweb.cz/materialy/videopokusy/POKUSY/RAZOSTROJ/INDEX.HT M Obrázky SEIFERT, Robert. Diplomová práce Vybrané fyzikální demonstrace z mechaniky [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://physics.ujep.cz/~rseifert/oldweb/dipl/diplomka.html NABLA.CZ. Zákon zachování hybnosti [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.nabla.cz/obsah/fyzika/mechanika/zakon-zachovani- hybnosti.php BEDNAŘÍK, Milan; ŠIROKÁ, Miroslava, BUJOK; Petr : Fyzika pro gymnázia- Mechanika. Praha: Prometheus, 1994, ISBN 80- 901619-3-6. LEPIL, Oldřich; BEDNAŘÍK, Milan; HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika I pro střední školy. Praha: Prometheus, 2012, ISBN 978-80- 7196-428-5.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_32."

Podobné prezentace


Reklamy Google