Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A ZÁKLADNÍ INSTALACE VLIV NA DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A ZÁKLADNÍ INSTALACE VLIV NA DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ"— Transkript prezentace:

1 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A ZÁKLADNÍ INSTALACE VLIV NA DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
SÍDLO SPOLEČNOSTI UNILEVER, HAMBURK BENISCH ARCHITEKTEN, 2009 RIBA INT. AWARD 2010, GREEN GOOD DESIGN AW. 2010,... VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A ZÁKLADNÍ INSTALACE VLIV NA DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

2 PRO ZÁKLADNÍ FUNKČNOST STAVBY
FUNKČNÍ DISPOZICE (PROVOZ) PLUS KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A SPLNĚNÍ HYG. NÁROKŮ NAPLNĚNÍ NÁROKŮ NA ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ A PROVEDENÍ INSTALACÍ MŮŽE OVLIVNIT DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ: - OSVĚTLENÍ (EV.OSLUNĚNÍ) - OVLIVNĚNÍ VNITŘNÍ TEPLOTY - OVLIVNĚNÍ KVALITY VZDUCHU DALŠÍ INSTALACE: - VODA - KANALIZACE - ENERGIE (ELEKTRO, PLYN, ...) - OSTATNÍ (SLABOPROUD, SPEC. ROZVODY,...)

3 OSLUNĚNÍ SLUNEČNÍ SVĚTLO PŘÍMO DOPADAJÍCÍ
OSVĚTLENÍ PŘIROZENÉ (PŘÍRODNÍ) UMĚLÉ (ZAJIŠTĚNÉ UMĚLÝMI ZDROJI SVĚTLA) SDRUŽENÉ (KOMBINACE OBOU) DENNÍ OSVĚTLENÍ SLUNEČNÍ SVĚTLO ROZPTÝLENÉ ATMOSFÉROU (OBLOHOVÉ SVĚTLO) OSLUNĚNÍ SLUNEČNÍ SVĚTLO PŘÍMO DOPADAJÍCÍ ZÁKLADNÍ NORMY ČSN Denní osvětlení budov – základní požadavky (+ ČSN pro obytné budovy, pro školy, pro průmysl. bud.) ČSN Sdružené osvětlení – základní požadavky ČSN Oslunění budov a venkovních prostor ČSN Obytné budovy ... atd.

4 DENNÍ OSVĚTLENÍ NUTNO ZAJISTIT V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH:
- obytné místnosti bytů ložnice a pokoje zařízení pro dlouhodobé ubytování a rekreaci - denní místnosti zařízení pro předškolní výchovu - učebny škol kromě specielních poslucháren vyšetřovny a lůžkové místnosti zdravotnických zařízení místnosti pro oddech a jídlo uživatelů vnitř. prostor bez denního světla PREFEROVAT: - v prostorech s trvalým pobytem osob (= pobyt více než 4 hod. více než 1x týdně) POŽADAVKY NA DENNÍ OSV. SE ŘÍDÍ CHARAKTEREM ČINNOSTI – TŘÍDA I.-VII. (I. = MIMOŘÁDNĚ PŘESNÁ ČINNOST VII. = CELK. ORIENTACE (NAPŘ. CHŮZE)

5 OBECNÉ PRAVIDLO: CHYBÍ-LI OBLOHOVÁ SLOŽKA NA OKNĚ, NEBUDOU SPLNĚNY POŽADAVKY DENNÍ OSVĚTLENOSTI UVNITŘ OBJEKTU

6 OSLUNĚNÍ MÁ KLADNY VZTAH NA PSYCHIKU UŽIVATELE + PŮSOBENÍM UV ZÁŘENÍ JE DEZINFIKOVÁNO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ STAVBY PROSLUNĚNÍ POŽADOVÁNO PRO: rodinné domy samostatně stojící, dvojdomy a konce řadových RD min. 1/2 součtu ploch obytných místností ostatní RD a byty (min. 1/3 součtu ploch obytných místností) denní místnosti zařízení pro předškolní výchovu - kmenové učebny škol lůžkové místnosti zdravotnických zařízení x PŘEHNANÉ PROSLUNĚNÍ ZPŮSOBUJE NADMĚRNÉ TEPELNÉ ZISKY, PŘESVĚTLENÍ, NADMĚRNÉ KONTRASTY,... NUTNO ZAJISTIT ZÁROVEŇ INTERIÉRY PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY (ZASTÍNĚNÍ, SPEC. TYPY SKEL,...)

7 PROSLUNĚNÍ BYTU půdorysný úhel slunečních paprsků s hlavní přímkou roviny okenního otvoru musí být nejméně 25° zasklení průhledným, barvy nezkreslujícím materiálem celková plocha skladebných rozměrů oken = min.1/10 podlahové plochy místnosti nejmenší skladebný rozměr okna alespoň 900 mm; (u střešních oken nejméně 700 mm) sluneční záření musí po stanovenou dobu dopadat na kritický bod v rovině vnitřního zasklení ve výšce 300 mm nad středem spodní hrany osvětlovacího otvoru, ale nejméně mm nad úrovní podlahy výška slunce nad horizontem musí být nejméně 5° případná oblačnost se zanedbává za splnění těchto podmínek musí být 1. března doba proslunění nejméně 90 minut

8 MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ NATOČENÍ OKENNÍHO OTVORU K SEVEROZÁPADU, MÁ-LI ZA PŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK DOJÍT K PROSLUNĚNÍ PROSTOR ZA OKNEM (ANALOGICKY LZE K SEVEROVÝCHODU). VÍCE K SEVERU JIŽ PRŮČELÍ NATOČIT NELZE.

9 UMĚLÉ A KOMBINOVANÉ OSVĚTLENÍ
HLADINY OSVĚTLENÍ JSOU STANOVENY PRO JEDNOTLIVÉ ČINOSTI PŘÍSLUŠNÝMI PŘEDPISY JAKO DOPORUČENÉ NEBO POVINNÉ - PAK JE TŘEBA JE ZAJISTIT VŽDY PO CELOU DOBU PŘÍSLUŠNÉHO PROVOZU NAPŘ.: KANCELÁŘ 500 lx CHODBA 180 lx ARCHIV 300 lx DÍLNA – 500 lx DLE PRÁCE WC lx PŘED VÝTAHEM 200 lx některé činnosti ve zdravotnictví vyžadují více než 1000 lx, ale např. nouzové osvětlení k evakuaci může někdy poskytovat jen 2 lx.

10 DALŠÍ POŽADAVKY NA UMĚLÉ OSVĚTLENÍ:
TEPLOTA SVĚTLA (teplota chromatičnosti - v Kelvinech) přes CHLADNÉ (MODROBÍLÉ) NEUTRÁLNÍ (BÍLÉ) pod TEPLÉ (ŽLUTÉ) Lidské oko je nejcitlivější pro barvy žlutozelené, pro jiné barvy je třeba úměrně zvýšit intenzitu osvětlení. UMĚLÉ SVĚTLO V SOUČ. DOBĚ NEDOKÁŽE ZCELA NAHRADIT DENNÍ SVĚTLO LOKÁLNÍ OSVĚTLENÍ BY NEMĚLO BÝT V PŘÍKRÉM NESOULADU S CELKOVÝM OSVĚTLENÍM, POKUD TÍM ZÁMĚRNĚ NEVYTVÁŘÍME SVĚTELNOU ATMOSFÉRU SÍDLO SPOLEČNOSTI MUZO, PRAHA D3A, ING.ARCH.FIALA FINALISTA EVROPSKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU 2001

11 OVLIVNĚNÍ VNITŘNÍ TEPLOTY VE STAVBĚ
VYTÁPĚNÍ - CHLAZENÍ (EV. VČETNĚ ÚPRAVY KVALITY VZDUCHU = KLIMATIZACE) ZAJIŠTĚNÍ ENERGIE (ELEKTŘINA, PLYN, TUHÁ PALIVA,...) ZAJIŠTĚNÍ ZDROJE (TEPLA ČI CHLADU) UMÍSTĚNÍ MIMO STAVBU – DÁLKOVÝ ZDROJ (PAK VE STAVBĚ POUZE VÝMĚNÍK) VE STAVBĚ – KOTEL (NÁROK ROSTE S VÝKONEM OD 50kW) TEPELNÉ ČERPADLO LOKÁLNÍ ZDROJ (V MÍSTNOSTI) PODMÍNKY: - OMEZENÍ DÉLKY ROZVODŮ DOBRÁ PŘÍSTUPNOST PRO INSTALACI I ÚDRŽBU ODVOD SPALIN, VĚTRÁNÍ AKUSTIKA

12 MÉDIUM - VODA (RŮZNÉ TEPL. SPÁDY)
ROZVODY MÉDIUM - VODA (RŮZNÉ TEPL. SPÁDY) - VZDUCH (OBJEMY VZDUCHU, PROFILY POTRUBÍ) - PŘÍMÉ SÁLÁNÍ TEPLA MĚŘENÍ A REGULACE ZAJIŠŤUJE HOSPODÁRNÉ A ÚČELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJE ZABEZPEČUJE KONTROLU PROVOZU (CHYBOVÁ HLÁŠENÍ) UMOŽŇUJE NASTAVENÍ RŮZNÝCH REŽIMŮ PROVOZU

13 OVLIVNĚNÍ KVALITY VZDUCHU – VĚTRÁNÍ
PŘIROZENÉ - KONTAKT S VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍM - PSYCHICKÁ POHODA - V ŘADĚ PŘÍPADŮ PŘÍJEMNĚJŠÍ - NUTNÉ U OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ VE TŘÍDÁCH ŠKOLEK I ŠKOL - VELKÉ TEPELNÉ ZTRÁTY - ZDROJ HLUKU, EV. ZNEČIŠTĚNÍ,... MECHANICKÉ – MOŽNOST REGULACE TEPLOTY I MNOŽSTVÍ - MOŽNOST REKUPERACE A TÍM OMEZENÍ EN. ZTRÁT - ZDROJ HLUKU, EV. BIOLOG. ZNEČIŠTĚNÍ - MOŽNOST KOMBINACE S VYTÁPĚNÍM

14 MECHANICKÉ VĚTRÁNÍ (VZT)
- POHYB VZDUCHU MECHANICKY, ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB.TLAKU DÁVKY VZDUCHU JSOU PŘEDEPSÁNY PRO JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI ČI DRUHY MÍSTNOSTÍ VZDUCH JE ZAJIŠŤOVÁN INFILTRACÍ NEBO SPEC. PŘÍVODEM NÁROKY NA DISPOZICI: ROZVODY – PROFILY POTRUBÍ SE NA ODTAHU PO SMĚRU TOKU VZDUCHU ZVĚTŠUJÍ (NA PŘÍVODU NAOPAK) - VZT ZAŘÍZENÍ JSOU ZDROJEM HLUKU, NUTNO TLUMIT - MALÁ ZAŘÍZENÍ LZE UMÍSTIT V PODHLEDU, VÝKONNÁ VYŽADUJÍ SAMOSTATNOU STROJOVNU - PROFILY POTRUBÍ NAD 0,04m2 OVLIVNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - NUTNO ŘEŠIT TRASY PŘÍVODU I ODVODU VZDUCHU - NĚKTERÁ POTRUBÍ NELZE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PROPOJOVAT (NAPŘ. KUCHYNĚ – WC – GARÁŽE)

15 PŘÍKLAD PRŮBĚHU VĚTRÁNÍ WC V ZÁVISLOSTI NA FUNKCI DISPOZICE

16 OSTATNÍ INSTALACE – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
VODA PLYN KANALIZACE ELEKTRO SILNOPROUD SLABOPROUDY (TF, DATOVÉ ROZVODY, KABELOVÁ TELEVIZE, STA,...) VŽDY SE DĚLÍ NA PŘÍPOJKU (NAPOJENÍ NA VEŘEJNÉ ROZVODY, PATŘÍ SPRÁVCI SÍTĚ, OBVYKLE UKONČENO BODEM MĚŘENÍ SPOTŘEBY) VNITŘNÍ INSTALACE (ÚDRŽBA JE ZCELA V REŽII MAJITELE OBJEKTU)

17 V DISPOZICI NUTNO ZVÁŽIT:
TRASY A UKONČENÍ PŘÍPOJEK (OVLIVŇUJE SPRÁVCE) ZÁKLADNÍ TRASY VNITŘNÍCH ROZVODŮ, ZEJMÉNA STOUPAČKY KANALIZACE (NELZE PŘÍLIŠ UHÝBAT ZE SVISLICE, ODVĚTRÁNÍ VEDE OBVYKLE AŽ NAD STŘECHU) VNITŘNÍ PLYNOVOD (ZNAČNÉ POŽÁRNĚ – BEZPEČNOSTNÍ NÁROKY) OSTATNÍ INSTALACE (SILNOPROUD, SLABOPROUDY, ROZVODY STUDENÉ A TEPLÉ VODY) ZVÁŽIT ZEJMÉNA ROZMÍSTĚNÍ NAPOJOVACÍCH BODŮ A BODŮ MĚŘENÍ, KTERÉ MUSÍ ZŮSTAT DOBŘE PŘÍSTUPNÉ

18 SDRUŽOVÁNÍ TRAS, INSTALAČNÍ JÁDRA
JÁDRO MÁ SMYSL, JE-LI RELATIVNĚ DOBŘE PŘÍSTUPNÉ (VÝHODA PŘI MONTÁŽI, ÚDRŽBĚ ČI REKONSTRUKCI, LZE SEM UMÍSTIT UZÁVĚRY A POD.). NUTNO VŠAK ŘEŠIT POŽÁRNÍ BEZPEČNOST A AKUSTIKU. NEJVĚTŠÍ PLOCHU OBVYKLE ZABÍRÁ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY ( V BYTOVÝCH DOMECH ZVLÁŠŤ ODVĚTRÁNÍ KUCHYNĚ A ZVLÁŠŤ HYG.PROSTORY), UMÍSTĚNÍ NEJČASTĚJI URČUJE STOUPAČKA KANALIZACE. V NEJNIŽŠÍM PODLAŽÍ ČASTO JÁDRO NEMÁ SMYSL, VEDE ZDE OBVYKLE JEN KANALIZACE... PŘI ROZMÍSŤOVÁNÍ ZP V KOUPELNĚ JE DOBRÉ ZOHLEDNIT JEJICH NAPOJENÍ NA STOUPAČKU KANALIZACE

19 ŘÍM – OSTIA VEŘEJNÉ ZÁCHODY KRÉTA - KNOSSOS ROZVOD VODY


Stáhnout ppt "VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A ZÁKLADNÍ INSTALACE VLIV NA DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google