Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_114_Zdroje, výroba pitné vody, čistota vody

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_114_Zdroje, výroba pitné vody, čistota vody"— Transkript prezentace:

1 Ch_114_Zdroje, výroba pitné vody, čistota vody
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ch_114_Zdroje, výroba pitné vody, čistota vody Ch_114_Voda_Zdroje, výroba pitné vody, čistota vody Autor: Ing. Pavlína Kebisová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 8. ročníku. Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje a vysvětluje učivo - voda. Je určen pro předmět chemie a ročník osmý. Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Autoři: Karger, I., Pečová, D., Peč, P., Chemie I. pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Kollárovo nám. 7, Olomouc: PRODOS, ISBN X.

3 Voda – H2O chemická sloučenina vodíku (H) a kyslíku (O)
čirá a bezbarvá kapalina bez zápachu (za normální teploty a tlaku) 3 skupenství: • PEVNÉ (led) • PLYNNÉ (vodní pára) • KAPALNÉ (voda)

4 Zdroje vody • BRAKICKÁ VODA (sladká + slaná voda) • SLANÁ VODA – 97%
- nepitná • SLADKÁ VODA – 3% pitná i nepitná • BRAKICKÁ VODA (sladká + slaná voda)

5 Hlavní zdroje vody Moře a oceány – největší množství vody
Ledovce – velké množství zamrzlé vody Podzemní voda – hlavní zdroj pitné vody Jezera a řeky Půdní voda

6 Pitná voda =veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě
pitné vody je nedostatek - více než 1 miliarda lidí nemá přístup k pitné vodě použití: pití, vaření, péče o tělo, příprava jídla a nápojů, potravinářství, čištění získává se: bez úpravy z podzemních zdrojů (musí být kvalitní) úpravou surové vody, která se získává z podzemních nebo povrchových zdrojů

7 Výroba pitné vody surová voda se odvádí do úpravny vod
tam se upravuje, např. filtrací chemickým čeřením mechanickým předčištěním odstraněním nežádoucích látek poté se odvádí do vodojemů z nich se vodovody dodává ke spotřebitelům

8 Čistota vody vyjadřuje obsah cizích látek ve vodě
žádná přírodní voda není úplně chemicky čistá, proto se taková voda připravuje jen laboratorně čistota se posuzuje individuálně podle účelu dle požadavků na kvalitu se rozděluje: pitná – spotřeba užitková – úklid, ohřev odpadní – zhoršena lidskou činností = znečištění vody

9 Znečištění vody je to v současnosti jeden z největších problémů světa
znečištěním vodních toků a nádrži se zhoršuje kvalita vody velké množství lidí kvůli tomu nemá přístup k pitné vodě

10 Příčiny znečištění Znečištění vod má mnoho důvodů, například:
vypouštění odpadních vod z čistíren, továren přívalové deště, sopečná činnost, sesuvy půdy toxické látky, ropa, průmyslové tuky, oleje odpadky, vraky lodí radioaktivita teplo

11 Znečištění ropou

12 Znečištění hnojivy a pesticidy

13 Čistírna odpadních vod

14 Můžete se podívat na krátké video o čištění vody a o vzácnosti vody:
https://www.youtube.com/watch?v=mj94EAN X6mU https://www.youtube.com/watch?v=ImnlMJh zGv4

15 ZAJÍMAVOSTI 71% zemského povrchu je tvořeno vodou
existují smíšená jezera, které jsou tvořená ze slané i sladké vody minerální voda má léčivé účinky nejméně zdrojů pitné vody je v Africe denně zemře více než lidí v důsledku znečištění vody nejvíce znečištěných řek je v Asii

16 Kvíz na závěr Jaké má voda skupenství?
Je na Zemi více sladké nebo slané vody? Víš, kolik procent? Jmenuj některé zdroje vody? Jak se může upravovat voda na pitnou? Jaké mohou být příčiny znečištění vody? Pamatuješ si nějakou zajímavost?

17 Odpovědi Pevné, plynné, kapalné Slané vody, 97%
Moře a oceány, ledovce, podzemní voda, jezera, řeky, půdní voda filtrací, chemickým čeřením, mechanickým předčištěním, odstraněním nežádoucích látek

18 Odpovědi vypouštění odpadních vod z čistíren, továren, přívalové deště, sopečná činnost, sesuvy půdy, toxické látky, ropa, průmyslové tuky, oleje, odpadky, vraky lodí, radioaktivita, teplo 71% zemského povrchu je tvořeno vodou, existují smíšená jezera, které jsou tvořená ze slané i sladké vody, minerální voda má léčivé účinky, nejméně zdrojů pitné vody je v Africe, denně zemře více než lidí v důsledku znečištění vody, nejvíce znečištěných řek je v Asii

19 Použité zdroje Voda. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda Model molekuly vody. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda#mediaviewer/File:H2O_(water_molecule).jp g Brakická voda. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Brakick%C3%A1_voda Brakická voda. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Brakick%C3%A1_voda#mediaviewer/File:Baltic_S ea_Wave_(Cien_Water).jpg Obrázek ledovce. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:http://www.pdphoto.org/PictureDetail.php?mat=&pg=8299 Obrázek oceánu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:http://www.pdphoto.org/PictureDetail.php?mat=&pg=7689 Jezera. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jezero Pitná voda. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda https://www.youtube.com/watch?v=ImnlMJhzGv4 https://www.youtube.com/watch?v=mj94EANX6mU

20 Vodojemy. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]
Vodojemy. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda#mediaviewer/File:Vod%C3%A1rens k%C3%A9_v%C4%9B%C5%BEe.jpg Znečištění vody. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadn%C3%AD_voda Znečištění vody. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody Znečištění obrázek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody#me diaviewer/File:Obvious_water_pollution.jpeg Znečištění ropou. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody#me diaviewer/File:Amoco_Cadiz_impact.jpg Znečištění po hurikánu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody#me diaviewer/File:Katrina jpg Znečištění hnojivem a pesticidů. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody#me diaviewer/File:Runoff_of_soil_%26_fertilizer.jpg


Stáhnout ppt "Ch_114_Zdroje, výroba pitné vody, čistota vody"

Podobné prezentace


Reklamy Google