Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kruhový registr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kruhový registr."— Transkript prezentace:

1 Kruhový registr

2 Kruhový registr zpracovává načtenou informaci do registru.
Charakteristikou kruhového registru je, že se na rozdíl od předchozích typů registrů načtená data při posuvu dat v registru neztrácejí. Data, která se dostanou na výstup registru, se opět stávají daty vstupními. Činnost kruhového registru je vícefázová. V první fázi se zjistí kapacita registru či vymazání nepotřebných dat v registru. V druhé fázi se načítají data z paralelních či sériových vstupů do registru. V třetí fázi se provádí výpočet využití kapacity registru po načtení vstupních dat. Je-li registr v této fázi naplněn, data se dále nenačítají a dochází k rotaci dat směrem doprava či doleva. V čtvrté fázi se činnost aktivuje tehdy, není-li plně využita kapacita registru po načtení vstupních dat. V této fázi se načítají data do plné kapacity registru a zároveň dochází k posuvu dat (doprava R nebo doleva L) V páté fázi se provádí kontrola naplněnosti dat v registru, je-li registr naplněn, data v registru začnou rotovat směrem doprava či doleva. Naplněnost závisí na počtu vstupních dat (signálů), na kapacitě registru a způsobu zápisu dat do registru.

3 Registr je naplněn ihned po zápisovém impulsu.
Př. 1: Kapacita registru je 8 bitů; 8 paralelních vstupních signálů D0–D7; paralelní zápis dat; sériový vstup dat zakázán. Registr je naplněn ihned po zápisovém impulsu. Zápis dat ze sériového vstupu musí být zakázán a data v registru nyní lze posouvat směrem doprava (R) nebo doleva (L). Data v registru rotují. D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 Q sériový výstup dat paralelní vstup dat sériový vstup dat R L

4 Př. 2: Kapacita registru je 8 bitů; 4 vstupní paralelní vstupní signály; paralelní zápis dat; sériový vstup dat zakázán. Registr se naplní ihned 4 bity po zápisovém impulsu. Kapacita registru není využita plně. Je-li zápis dat ze sériového vstupu zakázán, v registru lze nyní posouvat načtenou čtyřbitovou informaci doplněnou o data čtyř zbývajících bitů směrem doprava (R) nebo doleva (L). Data v registru rotují. D4 D5 D6 D7 Q sériový výstup dat paralelní vstup dat sériový vstup dat R L

5 Př.3: Kapacita registru je 8 bitů; 4 vstupní paralelní vstupní signály; sériový a paralelní zápis dat. Registr se naplní ihned 4 bity po zápisovém impulsu. Kapacita registru není využita plně. Lze-li načítat data ze sériového vstupu, nesmí se načítat dat z paralelních vstupů. Je-li sériový vstup dat povolen, do registru se načte informace do plné kapacity. Registr je nutné doplnit čítačem, který čítá počet možných vstupních impulsů. Je-li kapacita registru naplněna, sériový vstup dat musí být zakázán a data se nyní mohou posouvat (rotovat) směrem doprava (R) nebo doleva (L). D4 D5 D6 D7 Q sériový výstup dat paralelní vstup dat sériový vstup dat R L

6 Použití kruhových registrů.
Cyklické vykonávání programu Každý program pro vykonávání činnosti obsahuje: začátek (START) programu; kroky programu konec programu (END); Start, kroky programu a konec řeší programové instrukce. Automaty tohoto typu pracují tak, že pokud nastane koncová instrukce, program se nezastaví, ale přechází na přechází na počáteční (start) instrukci a pokračuje činnost dále v cyklickém režimu. 1 cykl se nazývá scan programu a trvá nějakou dobu, která je závislá na době vykonávání jednotlivých instrukcí.

7 Použití kruhových registrů.
b) Matematická instrukce násobení dvěma v binární soustavě. Q 21 20 D 23 22 25 24 27 26 29 28 1 181(10) Q 21 20 D 23 22 25 24 27 26 29 28 1 382(10)

8 Použití kruhových registrů.
c) Matematická instrukce dělení dvěma v binární soustavě. Q 21 20 D 23 22 25 24 27 26 29 28 1 382(10) Q 21 20 D 23 22 25 24 27 26 29 28 1 181(10)

9 Použití kruhových registrů.
d) Rotace informace např. reklamní panely.. D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 Q sériový výstup dat paralelní vstup dat sériový vstup dat R L

10 Nakresli a definuj kruhový registr.
Otázky ke zkoušení Nakresli a definuj kruhový registr. Jaké jsou pracovní fáze kruhového registru ? Popiš funkci kruhového registru s těmito parametry: Kapacita registru je 8 bitů; 8 paralelních vstupních signálů D0–D7; paralelní zápis dat; sériový vstup dat zakázán. Kapacita registru je 8 bitů; 4 vstupní paralelní vstupní signály; paralelní zápis dat; sériový vstup dat zakázán. Kapacita registru je 8 bitů; 4 vstupní paralelní vstupní signály; sériový a paralelní zápis dat. Popiš jaké jsou způsoby použití kruhových registrů. Jaká je funkce obousměrného registru je-li S0 = H; S1 = L.


Stáhnout ppt "Kruhový registr."

Podobné prezentace


Reklamy Google