Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1"— Transkript prezentace:

1 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1
Konkurenceschopnost CZ / /0364 ADAPTACE KVALIFIKACÍ SVÁŘEČŮ NA PODMÍNKY EVROPSKÉHO TRHU A INOVACE VÝUKY SVAŘOVÁNÍ Příjemce: CWS ANB – Česká svářečská společnost ANB Partner 1: UNO PRAHA, spol. s r.o. Partner 2: SPTZ Kontaktní osoba: Natálie Košutová,

2 1 Zaměření projektu Krátký popis záměru projektu
Projekt inovuje výuku v oboru svařování plastů v malých a středně velkých firmách z oblasti inženýrských sítí, hydroizolací, plynárenství a stavebnictví. V současné době se svářeč plastů: vyučuje podle starých osnov zaměřených na obory komplexně a častokrát nevyužije všechny získané odbornosti. Účastník kurzů má často kusé znalosti z dřívějšího vzdělání nebo ze vzdělání z jiného oboru Systém kombinované e-learningové výuky s praktickými zkušebními metodami, který nám projekt umožní vytvořit, řeší situaci, kdy svářeč získá kvalifikaci na to, co skutečně provádí a nemusí některé technologie opakovat vícekrát. Obecný cíl: Zajištění kvalifikované a flexibilní pracovní síly Konkrétní cíle: Rozvoj vzdělávacích programů ve vazbě na vstup do EU, certifikace personálu i podniků podle norem uznatelných na evropské úrovni (Evropský certifikát), orientace na kvalitu Zdůvodnění potřeby veřejných prostředků: Hledisko EVROPSKÉ KVALIFIKACE – CWS ANB – sdružení právnických osob – odborníků na svařování a má autorizaci od EWF. Autorizované osoby tzv. ANB jsou v každém státě EU a mají povinnost metodicky řídit svařování. Hledisko ZVYŠUJÍCÍHO SE POČTU SVÁŘEČŮ PLASTŮ – několikanásobný roční růst oproti svářečům kovů, pouze cca 20 % kvalifikovaných svářečů plastů na trhu, roste poptávka po těchto kvalifikacích. Hledisko ZJEDNODUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ MODERNÍMI FORMAMI – distanční metoda studia má výhodu v menší časové náročnosti, je možné přizpůsobit studium individuálně => výhodné pro vzdělávání dospělých

3 2 Cílové skupiny Cílové skupiny:
Zaměstnanci (pražské firmy, pracovníci příjemce a partnera) Zaměstnavatelé (malé a stř. podniky, OSVČ, partner UNO PRAHA) Profesní a podnikatelská sdružení (příjemce, partner SPTZ) Přínosy pro cílovou skupinu: Zaměstnanci pražských firem budou vyškoleni v rámci pilotního kurzu v inovovaných výukových programech. Kvalifikace je uplatnitelná v celé Evropě. Pracovníci příjemce (odborníci a zkoušející) a partnera UNO (lektoři, technologové a instruktoři svařování) absolvují kurz distančního vzdělávání, který jim umožní tvorbu odborných textů v distanční podobě a získané znalosti uplatní při distanční výuce. Pražské firmy a OSVČ budou mít možnost pro své zaměstnance získat kvalifikaci (EPW) podle předpisů (EWF). Zvýšení efektivity školení zaměstnanců kombinovaným způsobem a tím zmenšení časové náročnosti kurzů dle potřeb zaměstnavatele. Partner UNO získá kvalifikaci v distančním vzdělávání pro své lektory, vypracované výukové programy a tím možnost školení novými efektivními metodami. Příjemce CWS ANB metodicky řídí celý systém svařování a zajišťuje kvalitu vzdělávání v daném oboru. Vytvořené výukové programy chceme po skončení projektu prezentovat na konferenci s účastí ANB z celého světa. Členové partnera SPTZ budou vyškoleni na uznávané kvalifikace a tím zvýší konkurenceschopnost firem. Zapojení (motivace) cílových skupin: Stavební a řemeslné firmy budou oslovovány na základě databáze CWS ANB (propagační dopisy, y apod.). Partner projektu SPTZ bude ve svých řadách doporučovat získání uvedených kvalifikací. Cílová skupina zaměstnanců příjemce i partnera UNO PRAHA je předem známa, tudíž není potřebné vyvíjet další aktivity na zapojení této cílové skupiny. Podíl cílové skupiny z území JPD2: 31%

4 3 Typy činností Typy činností realizované projektem
Školení odborníků - doškolení autorů, kteří budou vytvářet odborné texty a publikace Stanovení požadavků, metodiky a tvorba osnov - základní parametry vstupů a výstupů vzdělávacího programu, stanovení rozsahu a rozdělení na tématické okruhy Vytvoření odborného textu dle vypracované metodiky, jako podklad pro publikace, e-learning a odborné výukové filmy Výroba odborných publikací (učebnice, pracovní listy pro pilotní výuku, metodiky pro lektory, informační příručka pro zákazníka), e-learningových aplikací (24dílčích výukových programů) a odborných filmů bude probíhat ve 2. roce realizace, (r. 2007). Pilotní kurzy s certifikační zkouškou budou prováděny pro ověření a validaci celého programu.

5 4 Vnitřní postupy řízení Složení realizačního týmu
VEDOUCÍ PROJEKTU (CWS ANB) KOORDINÁTOR PARTNERA PROJEKTU (SPTZ) ASISTENTKA PARTNERA PROJEKTU SPTZ ODBORNÍ PORADCI PARTNERA SPTZ INTERNÍ AUDITOR PROJEKTU ADMIN. PRACOVNÍKPROJEKTU Administrace projektu Metodika ÚČETNÍ PROJEKTU ODBORNÍCI METODIK - DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍ TEAMU AUTORŮ - ODBORNÍKŮ REDAKTOR-STYLING,KOREKTURY TEXTU TEAM VÝROBY E-PUBLIKACÍ TEAM FILMOVÉ TVORBY POČÍTAČOVÝ GRAFIK TÝM ODBORNÍKŮ - AUTORŮ ADMINISTRACE PROJEKTU REALIZACE KOORDINÁTOR PARTNERA PROJEKTU (UNO PRAHA) VALIDACE ODBORNÍK SPTZ EXTERNÍ PRACOVNÍCI CWS ANB

6 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy
Dosavadní zkušenosti s řízením projektu CWS ANB - partnerem mezinárodního projektu WELDERS PASSPORT (2003 – 2005) – vyhodnocen jako velmi úspěšný. UNO PRAHA – partnerem projektu ZAUČEN V OBORU (2002 – 2004), příjemcem grantu HK ČR, zlepšení kvalifikace nezaměstnaných => výstupem certifikát „Zaučen v oboru“, platný v dalších zemích. SPTZ – partnerem projektu INFORMAČNÍ MÍSTA PRO PODNIKATELE (2003 – 2006), příjemcem grantu HK ČR, vytvoření kontaktních míst pro podnikatelskou veřejnost (podpora malého a stř. podnikání), jsou otevřena již v 77 městech. Systémy komunikace v rámci projektu Porady vedení – 1x měsíčně (dodržování harmonogramu, koordinace činností, hodnocení mon. zpráv, plánování, plnění cílů) Realizační porady – 1x za 14 dní (přenos informací z porad vedení, dílčí plánování realizace projektu s realizačním týmem – odborníci, metodik DiV) Operativní schůzky – řešení krizových a nestandardních situací RIZIKA - nedostatečná informovanost o nových možnostech vzdělávání v daném oboru, nerovný přístup k ICT, (nesrozumitelný text, nedostatek času na studium) => s pomocí partnerů důsledné informování zaměstnavatelů a získání pro novátorství ve vzdělávání (konference, semináře), kombinovaný systém – individuální volba studia pro různé typy studentů, tým autorů odborníků – větší kontrola nad tvorbou textu, první studenti – pracovníci UNO PRAHA – 1. validace před tvorbou publikací.

7 5 Zajištění publicity Příklady zajištění publicity projektu:
Informace o projektu je zveřejněna na webu příjemce CWS ANB a partnera UNO PRAHA Seminář „Svařované konstrukce z termoplastů“ pořadatel – partner UNO PRAHA, zařazena přednáška prezentující projekt v kontextu rozvoje vzdělávání v tomto oboru v ČR i v celé EU. Informační článek o projektu vyšel v letním čísle odborného časopisu TZ informace (partner SPTZ)

8 8 Výstupy a Výsledky Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav
Výstupy (podpořené osoby / organizace) Výsledky (počet organizací, jejichž zaměstnanci byli vyškoleni) Hlavní inovované produkty Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 155 5 ORGANIZACE 23 3 PRODUKTY 24 (6 výukových bloků)

9 9 Horizontální témata, Partnerství
Projekt má pozitivní dopad na: rovné příležitosti - umožníme všem zájemcům bez rozdílu zvýšit odbornou kvalifikaci, zejména je přínosem pro osoby vyšších věkových kategorii. udržitelný rozvoj - projekt je zaměřen na zdokonalení systému výuky ve svařování plastů a ty jsou v dnešní době stále využívanějším materiálem. VÝHODY: Šetří tradiční neobnovitelné přírodní zdroje, dlouhodobě odolnější, snadná recyklace, hygienická nezávadnost apod. rozvoj informační společnosti - budou vytvořeny speciální výukové pomůcky (e-publikace, odborné filmy), pro práci s nimiž budou účastníci proškoleni. Partnerství Partner 1 – UNO PRAHA – se zabývá školením v oblasti svařování plastů již řadu let (1991). Školící středisko ATB pro svářeče (Autorizované výukové místo), důležitá složka v systému vzdělávání v daném oboru, které řídí ANB (CWS ANB). V rámci realizace projektu se bude partner zejména podílet na tvorbě osnov a materiálů k výuce a dále na přípravě a provedení pilotního kurzu. Partner 2 – SPTZ – sdružuje profesní skupiny působící ve stavebnictví apod., odborníci mají praktické zkušenosti s aplikacemi svařovaných konstrukcí z plastů. V rámci projektu bude jejich role důležitá při ověřování funkčnosti výukového programu, průběžné hodnocení, návrhy zlepšení systému, recenze textů, e-learningu a odborných filmů.

10 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013
Náměty na zlepšení monitoringu a koordinace stávajících projektů Častá změna formuláře monitorovací zprávy Náměty na zjednodušení a zlepšení budoucích procesů Možnost zaslání konkrétního hodnocení podané žádosti Možnost podat námitku, příp. odvolání k podané žádosti


Stáhnout ppt "ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1"

Podobné prezentace


Reklamy Google