Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Složky krajiny a životní prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Složky krajiny a životní prostředí"— Transkript prezentace:

1 Složky krajiny a životní prostředí

2 Životní prostředí Existuje mnoho definic
Ministerstvo životní prostředí České republiky Systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Je tvořeno neživými, živými a společenskohospodářskými vlivy a složkami, které působí společně, současně a nepřetržitě. Poskytuje organismům prostor a podmínky pro všechny jejich životní děje …

3 Životní prostředí Všechny živé organismy vliv na okolí
tím i podmínky pro svoji další existenci Člověk ovlivňuje ŽP změny, které vykoná zpětně ovlivňují

4 Člověk a životní prostředí
Zásadní změna Průmyslová revoluce Začátek využívání přírodních zdrojů Osidlování dosud neosídlených oblastí Znečišťování prostředí cizorod. látkami Vyhynutí mnoha živočišných, rostlinných druhů Zdravotní problémy lidí – Mostecko …

5 Abiotické (neživé) složky prostředí
Abiotická složka Neživá složka Abiotická složka + Biotická složka přirozený Ekosystém umělý Soustava živých a neživých složek ŽP, které jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.

6 Abiotické (neživé) složky prostředí
Abiotické složky charakter fyzikální nebo chemický fyzikální, chemické vlastnosti vody, půdy, ovzduší Abiotické složky Slunce a jeho záření Voda Vzduch Minerální látky

7 Abiotické (neživé) složky prostředí
Slunce a jeho záření Pohlcováno těly organismů zahřívání Malé množství k povrchu Země V malých dávkách potřebné (vit. D), ničí mikroorganismy Větší dávky – životu nebezpečné (brzdí růst rostlin, vodní org. ničí, působí zhoubně na tkáně člověka) Přímý zdroje energie pro rostliny Vyvolává pohyb rostlin, podmiňuje denní aktivitu živočichů Jaké pohyby vykonává země?

8 Abiotické (neživé) složky prostředí
Atmosféra Atmosféra Co je to atmosféra? Jaký má význam pro život na zemi? Podmínka života na Zemi Atmosféra Plynný obal naší planety rozptyluje sluneční záření Nedochází k přehřívání zemského povrchu Brání unikání tepla Meteory, pevné částice Třením se zahřejou - shoří

9 Abiotické (neživé) složky prostředí
Atmosféra V minulosti domněnky Teplota, tlak – snižují se vzdáleností od povrchu Chemické složení - neměnné Neměli ponětí Ionizace plynu Ozónová vrstva Pohlcení slunečního záření 9

10 Abiotické (neživé) složky prostředí
Atmosféra - stavba

11 Abiotické (neživé) složky prostředí
Troposféra Sahá průměrně do 11 km Probíhají zde meteorologické jevy a děje Soustředěn zde život organizmů Obsahuje všechnu vodu atmosféry Připadá na ni přes 80% hmotnosti atmosféry Probíhající procesy Vliv na vlastnosti a uspořádání celé krajinné sféry Neustálý pohyb a promíchávání ovzduší Stále složení

12 Abiotické (neživé) složky prostředí
Složení troposféry 78% N 21% O2 1% vzácné plyny, CO2 Výskyt proměnlivého množství vodních par Příčinou tvorby oblak Vznik atmosférických srážek

13 Abiotické (neživé) složky prostředí
Složení troposféry - kyslík Nezbytný pro život Vznik fotosyntézou rostlin Spotřebováván – dýcháním organismů Kyslík je v neustálém oběhu mezi atmosférou a organismy

14 Abiotické (neživé) složky prostředí
Složení troposféry - dusík Nejvíce, ale do přírody ho vstupuje mnohem méně Do oběhu – z ovzduší skrze bouřky, deště Do ovzduší – kouřové, výfukové plyny, chemických průmyslových výrob

15 Abiotické (neživé) složky prostředí
Složení troposféry - dusík Nejvíce, ale do přírody ho vstupuje mnohem méně Do oběhu – z ovzduší skrze bouřky, deště Do ovzduší – kouřové, výfukové plyny 15

16 Abiotické (neživé) složky prostředí
Opakování Které vrstvy tvoří atmosféru? Které vrstva má největší význam z hlediska života na zemi? Určete složení ovzduší v troposféře?


Stáhnout ppt "Složky krajiny a životní prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google