Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik českého státu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik českého státu."— Transkript prezentace:

1 Vznik českého státu

2 Sjednocovací proces slovanských kmenů na našem území
polovina 9. st. - konec 10. st. pestré kmenové složení chybí informace (území snad včleněno do Velké Moravy) 845 v Řezně přijalo křest 14 českých velmožů podle Kosmovy kroniky (12. stol.) - bájná knížata

3 Bořivoj (872 – 889) - první historicky doložený kníže
v čele rodu Přemyslovců, kteří vládli kmeni Čechů (střední Čechy) centrum – Levý Hradec přijal s manželkou Ludmilou na Moravě křest (biskup Metoděj) založil Pražský hrad - asi konec 9. stol. - zabezpečoval důležitý vltavský brod -obchodní cesta

4 kníže Václav (asi 925 – asi 935)
vnuk Bořivoje a Ludmily vzděláván na Budči posílil vliv křesťanství podvolil se saskému králi Jindřichu I. Ptáčníkovi - platil „mírový poplatek“ (tributum pacis) vznik opozice - bratr Boleslav - snad nesouhlas se zahraniční politikou rotunda sv. Víta na Pražském hradě Václav vylákán na hrad Boleslav (křtiny Boleslavova syna) – zavražděn - první známý atentát

5 Vznik svatováclavské tradice
Václav rychle zpopularizován, prohlášen svatým, vznik legend 12. st. - svatováclavský chorál, zesílení významu panovnického rodu z ochránce rodu časem přerostl v celonárodního patrona

6 Svatý Václave, vévodo české země kněže náš pros za ny Boha svatého ducha! Kyrieleison! Nebeské jest tvorstvo krásné Blazě tomu, ktož tam pójde: v život věčný, oheň jasný svatého ducha! Kyrieleison! Pomoci tvé žádámy, smiluj sě nad námi, utěš smutné, otžeň vše zlé, svatý Václave! Kyrieleison

7 Boleslav I. (935 - 972), zvaný Ukrutný či Bratrovrah
po dlouholeté válce (14 let) přinucen opět platit mírový poplatek německému králi 955 - pomohl zastavit invazi Maďarů v bitvě na řece Lechu první české mince - stříbrné denáry dcera Mlada - založila první klášter benediktinek v Čechách - svatojiřský na Pražském hradě (967)

8 Boleslav II. (972 – 999), zvaný Pobožný
973 - založeno pražské biskupství (první biskup - Sas Dětmar) - české území přestalo být podřízeno biskupství v Řezně - velmi důležité pro postavení státu kníže – mocenský spor s druhým biskupem - Slavníkovcem Vojtěchem založení prvního mužského kláštera v Břevnově (993 – sv. Vojtěch)

9 Vojtěch zemřel mučednickou smrtí při šíření křesťanství 23
Vojtěch zemřel mučednickou smrtí při šíření křesťanství 23. dubna 997 mezi pobaltskými Prusy brzy prohlášen za svatého pohřben v polském Hnězdně - r zřízeno arcibiskupství

10 poslední hrozbu Přemyslovců ve sjednocovacím procesu země představoval rod Slavníkovců
995 - Slavníkovci na rodovém sídle Libici (u Chlumce nad Cidlinou) vyvražděni unikli jen Vojtěch, jeho nelegitimní bratr Radim (foto) a hlava rodu Soběslav sjednocování Čech bylo završeno

11 Český stát v 11. století po smrti Boleslava II. kolem r potíže ohrožující existenci mladého státu Boleslavovi synové Boleslav III., Oldřich, Jaromír - mnohaleté mocenské boje, nevybíravé prostředky (věznění, kastrace, oslepení, vražda,…), střídání na trůnu polský král Boleslav Chrabrý (bratranec) – ovládl Moravu, krátce i Čechy, dosadil údajného Přemyslovce Vladivoje („loutkový kníže“) oslabeno státoprávní postavení českého státu - české knížectví uděluje německý král v léno

12 Oldřich (1013 – 1033) připojil Moravu
založil Sázavský klášter (staroslověnská liturgie, opat svatý Prokop) zachránil rod před vymřením: zapudil manželku a zplodil s konkubínou Boženou syna Břetislava

13 Břetislav (1035 – 1055), zvaný český Achilles
kvůli nelegitimitě svého původu oženil se s německou šlechtičnou Jitkou ze Svinibrodu (únos z kláštera) - 5 synů výprava do Polska - velká kořist + ostatky sv. Vojtěcha - chtěl dosáhnout zřízení arcibiskupství? v odvetné válce potrestán (prohrál zradou) Břetislavova statuta - první český zákoník: proti přežívajícím pohanským zvykům stařešinský řád (seniorát) další spory o trůn

14 Vratislav II. (1061 – 1092) 2. syn Břetislava
založil 2. biskupství v Olomouci kvůli sporům s bratrem Jaromírem, pražským biskupem, přenesl sídlo na Vyšehrad v zápase mezi císařem a papežem zůstává věrný císaři Jindřichovi IV. a za vojenskou pomoc ve válce v Itálii dostává 1085 titul krále (pro svou osobu) stabilizace státu

15 Český stát ve 12. století Vladislav II. (1140 – 1172)
spory o trůn mezi členy přemyslovského rodu oslabení panovnické moci, růst vlivu římského císaře Vladislav II. (1140 – 1172) podpora církve, písemnictví, budování klášterů účast na 2. křížové výpravě (Konstantinopol) ve sporech o moc v říši podpora Fridricha Barbarossy (dobytí Milána) 1158 – královský titul 1158 – vybudován první kamenný most v Praze (Juditin) po smrti – znovu chaos, boje o moc až do konce 12. st.


Stáhnout ppt "Vznik českého státu."

Podobné prezentace


Reklamy Google