Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soustružení kuželových ploch – teorie a kontrola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soustružení kuželových ploch – teorie a kontrola"— Transkript prezentace:

1 Soustružení kuželových ploch – teorie a kontrola
Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Ing. Helena Jagošová Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Soustružení kuželových ploch – teorie a kontrola Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s výučním listem, 3. ročník Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník Vzdělávací oblast Technologie Vzdělávací obor 23 – 51 – H/01, L/001 Tematický okruh Technologie obrábění Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 2 a 3. ročník Anotace Žáci se v dvouhodinovém bloku naučí pojmenovat a vysvětlit základní pojmy kuželových ploch z hlediska soustružení a poznají, jak a čím zkontrolovat správnost vyrobené plochy. Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Přímý a komolý kužel, kuželovitost, sklon, tolerované a netolerované kužely, kontrola vyrobené plochy, měřidla. Datum

2 Soustružení kuželových ploch – teorie a kontrola
1 - 3 definice technologie 4 - 7 kontrola - měřidla, postup 8 úkoly k opakování

3 definice, základní pojmy
Soustružení kuželových ploch – teorie a kontrola 1 definice, základní pojmy Kužel - rotační těleso s kruhovou podstavou, která se zužuje stejnoměrně k vrcholu Komolý kužel – rotační těleso s odřezanou částí vrcholu, vznikne rotací pravoúhlého lichoběžníku kolem kratší strany, která je zároveň osou rotace Vrcholový úhel α – svírají dvě protilehlé strany kužele Kuželovitost – je poměr, který udává o kolik se změní průměr základny na určité délce, např. 1: 10 znamená, že na délce 10mm se zmenší průměr o 1mm, Sklon – u kuželů se rovná polovině kuželovitosti, u plochy nebo přímky je to poměr, v jakém se změní výška jedné strany vůči druhé na určité délce, např. 1:20 znamená, že na délce 20mm se velikost jedné strany vůči druhé změní o 1mm Pozn. mluvíme o kuželové ploše vnější i vnitřní

4 definice, základní pojmy
Soustružení kuželových ploch – teorie a kontrola 2 definice, základní pojmy  Jestliže chce soustružník vyrobit kuželovou plochu musí si zjistit její kuželovitost nebo úhel sklonu α/2, protože jej bude potřebovat pro nastavení nástroje nebo stroje. Toto lze : Odečíst zakótovanou kuželovitost nebo sklon na výrobním výkrese součásti a odpovídající úhel sklonu najít např. ve strojnických tabulkách Kuželovitost nebo sklon vypočítat z průměrů a délek, které také najde na výrobním výkrese. Platí: Přímý kužel Kuželovitost Sklon Komolý kužel kuželovitost sklon

5 definice, základní pojmy
Soustružení kuželových ploch – teorie a kontrola 3 definice, základní pojmy ZÁKLADNÍ DRUHY KUŽĚLŮ PRO STROJÍRENSKOU PRAXI

6 kontrola – měřidla Soustružení kuželových ploch – teorie a kontrola 4
Kontrola kuželů se dosti náročná, volbu metody měření a volbu druhu měřidla volíme podle předepsané přesnosti rozměrů. Proto rozlišujeme, zda měříme kužel tolerovaný nebo netolerovaný. Kontroluje se vrcholový úhel nebo úhel sklonu, přímost kuželové plochy. Délka kužele se kontroluje běžnými délkovými měřidly. Druhy metod kontroly: Druhy metod kontroly kuželů: Šablonami – vyrobí se plochá šablona, která se používá ke kontrole úhlu sklonu nebo vrcholových úhlů, případně přiložením na několika místech po obvodu součásti i obalovou plochu, v sériové a hromadné výrobě součástí s méně přesnými kuželovými plochami Optickým univerzálním úhloměrem - používá ke kontrole úhlu sklonu nebo vrcholových úhlů v kusové výrobě součástí s méně přesnými kuželovými plochami

7 kontrola – měřidla Soustružení kuželových ploch – teorie a kontrola 5
Kalibry – používají se pro kontrolu přesné kuželovitosti (vrcholového úhlu), např. 1:50 pro kuželové kolíky, každá kuželovitost má svůj kalibr, používají se ke kontrole průměru kužele. Netoleranční kuželové kalibry se používají ke kontrole kuželových stopek nástrojů a kuželových dutin. Tolerančními kalibry se kontrolují délky nebo průměry kužele. Od netolerančních se liší tím, že mají navíc dvě rysky omezující dolní a horní mezní rozměr. Jsou vnější a vnitřní. Kontrola vnitřních kuželů - na povrchu kalibru se nakreslí několik čar (tužkou nebo křídou) ve směru povrchových úseček, pootočí se jím v kuželové díře, kužel bude mít správný vrcholový úhel tehdy, smažou-li se čáry po celé délce, přímost kuželových ploch je správná jsou-li povrchové úsečky obrobené plochy přímé, jsou-li čáry smazány jen na koncích, znamená to, že je povrch hyperbolický. Stejným způsobem se kontroluje vrcholový úhel i přímost vnějších kuželových ploch.

8 kontrola – měřidla Soustružení kuželových ploch – teorie a kontrola 6
Kontrola tolerovaného kužele vnitřního - pokud po zasunutí kalibr nedosáhne první rysky, jedná se o zmetek opravitelný. Vsuneme-li kalibr s oběma ryskami (nevidíme žádnou rysku), jedná se zmetek neopravitelný. Kontrola tolerovaného kužele vnějšího – hrana kontrolovaného kuželu se musí nacházet v rozmezí tolerančního stupínku

9 Drsnost povrchu etalony nebo drsnoměrem
Soustružení kuželových ploch – teorie a kontrola 7 kontrola – měřidla Sinusovým pravítkem - sinusové pravítko o známé rozteči válečků L(mm) položí jedním válečkem na základní kontrolní desku a pod druhý se vkládají základní měrky o hodnotě H (mm)tak dlouho, dokud měřená plocha součásti není rovnoběžná se základnou, což zjišťujeme číselníkovým úchylkoměrem. Je-li úhel nebo rovnoběžnost přesně dodržena, ručička číselníkového úchylkoměru neukáže žádnou výchylku. Pro výpočet platí vztah: Drsnost povrchu etalony nebo drsnoměrem

10 úkoly k opakování Soustružení kuželových ploch – teorie a kontrola 8
Vysvětlete co je kužel přímý a komolý, vypočítejte u obou skln a vysvětlete proč se počítá Vysvětlete jaké znáte druhy kuželů používaných ve strojírenství Popište metody kontroly kuželů

11 Zdroje a prameny Kalibr kroužek, obr. [online]. [cit ]. Dostupné z: Měřidla: obr. [online]. [cit ]. Dostupné z: Tabulka kuželových kalibrů, Princip měření tolerančními kalibry, obr. [online]. [cit ]. Dostupné z: Princip měření sinusovým pravítkem, obr. [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Soustružení kuželových ploch – teorie a kontrola"

Podobné prezentace


Reklamy Google