Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPŮSOBY Frézování Název školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPŮSOBY Frézování Název školy"— Transkript prezentace:

1 ZPŮSOBY Frézování www.zlinskedumy.cz Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Ing. Helena Jagošová Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Způsoby frézování Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s výučním listem, 3. ročník Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník Vzdělávací oblast Technologie Vzdělávací obor 23 – 51 – H/01, L/001 Tematický okruh Technologie obrábění Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 2 a 3. ročník Anotace Žáci se v tříhodinovém bloku naučí technologii způsoby frézování rovinných, válcových ploch a závitů a poznají, jak a čím zkontrolovat správnost vyrobené plochy. Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Frézování sousledné, nesousledné, čelní, okružní, kontrola vyrobené plochy, měřidla. Datum

2 definice frézovaných ploch
ZPŮSOBY Frézování 1 definice frézovaných ploch 3-6 přehled způsobů frézování 7 kontrola - měřidla 8 úkoly k opakování

3 definice ploch ZPŮSOBY Frézování 1
Rovinná plocha je plocha rovnoběžná nebo kolmá k vodorovné ploše. Vnější válcová plocha je plocha rovnoběžná s osou obrábění. Závit je funkční část šroubu, vznikne navinutím nakloněné roviny na válcovou plochu

4 přehled způsobů frézování
ZPŮSOBY Frézování 2 přehled způsobů frézování a) podle polohy osy nástroje k obráběné ploše lze frézování rozdělit do těchto čtyř skupin: 1. frézování obvodové 2. frézování čelní 3. frézování okružní 4. frézování planetové b) podle smyslu otáčení nástroje: sousledné nesousledné

5 přehled způsobů frézování
ZPŮSOBY Frézování 3 přehled způsobů frézování Podle smyslu otáčení frézy vzhledem k posuvu materiálu: a) sousledné frézování - otáčení frézy a posuv obrobku mají stejný směr - tříska přechází z maxima do minima - obrobek je přitlačovaný ke stolu - zub frézy zabírá ihned - nástroj není tak namáhaný a proto má delší trvanlivost - obrobený povrch má menší drsnost b) nesousledné frézování - obrobek se posouvá proti směru otáčení frézy - tříska přechází z minima do maxima - obrobek má snahu nadzvednout se od stolu, což vyžaduje větší pozornost při upínání - zub frézy nejdříve prokluzuje a pěchuje materiál obrobku, až pak začne řezat, proto je trvanlivost nástroje nižší - obrobený povrch je drsný

6 přehled způsobů frézování
ZPŮSOBY Frézování 4 přehled způsobů frézování Podle polohy osy frézy vzhledem k obrobku : a) obvodem válcové frézy - osa frézy je rovnoběžná s obráběnou plochou - tříska má kapkový tvar - zuby frézy jsou namáhány přerušovaně - frézovaná plocha je zvlněná (drsná), proto se používají šroubovité zuby frézy b) čelem čelní frézy - osa frézy je kolmá k obráběné ploše - tříska má stálý průřez - fréza pracuje rovnoměrně, obrobená plocha má lepší drsnost něž při obvodovém

7 přehled způsobů frézování
ZPŮSOBY Frézování 5 přehled způsobů frézování c) frézování okružní se používá při obrábění dlouhých válcových tyčí a při výrobě závitů. Jako nástroj slouží frézovací hlava osazena několika noži. Při frézování tyčí se frézovací hlava otáčí i posouvá, při frézování závitů se jen otáčí. Zbývající pohyby nutné k obrábění vykonává obrobek. Může být vnější i vnitřní.

8 přehled způsobů frézování
ZPŮSOBY Frézování 6 přehled způsobů frézování d) frézování planetové se uplatňuje u číslicově řízených strojů a obráběcích center, vybavených kruhovou interpolací dráhy nástroje, jehož pohyb může být pořízen po kružnici, což umožňuje frézovat celé rotační plochy nebo je-jich části. .

9 kontrola - měřidla ZPŮSOBY Frézování 7 Jakost povrchu Rozměry
Rovinnost a přímost ploch

10 úkoly k opakování ZPŮSOBY Frézování 7
Nakreslete, popište a definujte plochy, které můžete vyrobit při různých způsobech frézování Vyjmenujte způsoby frézování Nakreslete a popište způsoby frézování rovinných ploch Nakreslete a popište způsoby frézování válcových ploch a závitů Popište co , čím a jak se kontroluje vyrobená plocha

11 Zdroje a prameny Obrázky způsobů frézování [online]. [cit Dostupné z: DRIENSKÝ, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES, Strojní obrábění I., Praha: SNTL, 1986. Měřidla: obr. [online]. [cit ]. Dostupné z: Měření přímosti a rovinnosti [online]. [cit ]. Dostupné z: FRISCHHERZ, Adolf a Herbert PIEGLER. Technologie zpracování kovů 2: odborné znalosti. 2. vyd. Praha: SNTL (Wahlberg), 1996, 280 s. ISBN


Stáhnout ppt "ZPŮSOBY Frézování Název školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google