Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ÚVOD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ÚVOD."— Transkript prezentace:

1 1 ÚVOD

2 3 Fyzikální veličiny a jejich jednotky
Úkolem fyziky je studium fyzikálních objektů, jejich vlastností a změn (například při zahřívání kovové tyče se mění její délka) ... Abychom mohli stavy těles a fyzikální děje přesně popisovat, potřebujeme zvolit znaky, které je budou zastupovat. fyzikální veličina = číselná hodnota . jednotka

3 FYZIKÁLNÍ VELIČINA je jakákoliv objektivní vlastnost hmoty, jejíž hodnotu lze změřit nebo spočítat rozlišujeme skaláry, např. čas (t), objem (V), hmotnost (m), … vektory, např. rychlost ( ), síla ( ), tlak ( ), … – mají pouze svou velikost – mají kromě velikosti také směr a orientaci šipka – orientace přímka – směr velikost

4 FYZIKÁLNÍ JEDNOTKA představuje pevnou a stálou hodnotu veličiny, s níž jsou porovnávány veličiny téhož druhu mezinárodně domluvená soustava jednotek SI rozlišuje jednotky: základní (7) doplňkové (2) odvozené násobné a dílčí vedlejší

5 Základní fyzikální jednotky
metr (m) ! kilogram (kg) sekunda (s) ampér (A) kelvin (K) mol candela (cd) ... délka (l), dráha (s), výška (h) ... hmotnost (m) ... čas (t) ... proud (I) ... termodynamická teplota (T) ... látkové množství ... svítivost POZOR: stejné značení jednotky i veličiny

6 Doplňkové fyzikální jednotky
radián (rad) ... rovinný úhel steradián (sr) ... prostorový úhel

7 Odvozené fyzikální jednotky
m/s s –1 = Hz (hertz) ... ... rychlost ( ) ... objem (V) ... obsah (S) ... frekvence – kmitočet (f)

8 Násobné a dílčí fyzikální jednotky
* 1000 * 100 * 10 * 1012 * 109 * 106 ~ * 10³ ... tera (T) ... giga (G) ... mega (M) ... kilo (k) ... hekto (h) ... deka (d) tvoříme je pomocí předpon k základu: litr, metr, gram, ... : 10 : 100 : 1000 ~ * 10– ³ * 10– 6 * 10– 9 * 10– 12 ... deci (d) ... centi (c) ... mili (m) ... mikro (μ) ... nano (n) ... piko (p) nejčastěji používané

9 Vedlejší fyzikální jednotky
litr (l) minuta (min) hodina (h) den ... ... objem (V) ... čas (t)

10 PŘEVOD JEDNOTEK většina jednotek: posunem desetinné čárky (předpony)
čas: s min h den rychlost: m/s km/h objem: kromě rychlosti platí: převádím-li z menší jednotky, číslo zmenšuji z větší jednotky, číslo zvětšuji

11 ÚLOHY Rozhodněte, zda se jedná o fyzikální veličinu či o fyzikální jednotku. dráha rychlost litr teplota metr sekunda hustota veličina jednotka čas kilogram výkon energie tíha newton joule veličina jednotka

12 ÚLOHY Rozhodněte, zda je daná fyzikální veličina skalární či vektorová. tlak čas hmotnost hybnost síla zrychlení hustota vektor skalár práce el. proud výkon energie tíha teplota frekvence skalár vektor

13 ÚLOHY Které dvě fyzikální veličiny mají stejnou jednotku? Uveďte název společné jednotky. práce (W) a energie (E); joule (J) Které dvě fyzikální veličiny stejně značíme? tlak a hybnost (p) Co vše značíme symbolem s? fyzikální veličina – dráha fyzikální jednotka času – sekunda

14 ÚLOHY Převeďte jednotky.

15

16

17


Stáhnout ppt "1 ÚVOD."

Podobné prezentace


Reklamy Google