Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE"— Transkript prezentace:

1 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
VII. 2010

2 Základní informace o IDS JMK
Obsah přednášky Základní informace o IDS JMK Novinky Rozšíření na Znojemsko Výsledky za minulé roky Záměry do budoucna Legislativní problémy v oblasti IDS

3 Stručná informace o IDS JMK
Koordinátor IDS JMK - KORDIS JMK, spol. s r. o., společnost zřízená Jihomoravským krajem a Městem Brnem. Je zavedena jediná dopravní obslužnost. Spoje se nedělí na základní a ostatní dopravní obslužnost. Kolejová doprava ( železnice, tramvaj ) - páteř systému, autobusy – převážně tangenciální a napaječové linky (v odůvodněných případech nahrazují páteř). Území rozdělené na zóny - zónový tarif, centrální zóny 100 a 101. Standardy dopravní obslužnosti, taktová doprava, posílení dopravy o víkendech a večerních hodinách.

4 Stručná informace o IDS JMK
Společný marketing systému, jednotná telefonní a ová informační linka, společný vyhledávač. Nový vzhled jízdních řádů s uvedením návazností. S jednou jízdenkou lze cestovat s 19 různými dopravci všemi druhy dopravních prostředků – vlaky (O, Sp a vybrané R), regionální autobusy a městská doprava. K IDS JMK přistoupila všechna města provozující MD Tarif nabízí možnosti jízdného jak pro pravidelně dojíždějící, tak i pro turisty. Výhodné předplatní jízdenky se speciálními slevami. Nutnou podmínkou IDS je spolupráce objednatelů

5 KORDIS JMK – organizátor IDS JMK
Činnosti KORDIS JMK a) Budování a rozvoj IDS JMK: Projekty nových území kraje, projekty MHD - dopravní řešení včetně linkování a jízdních řádů - členění zón, tarif, smluvní přepravní podmínky - smluvní zabezpečení systému - spolupráce na rozvoji infrastruktury b) Provoz IDS JMK: - výluky, uzavírky, mimořádnosti v dopravě - označníky zastávek, správcovství, vzhled - clearing tržeb měsíční, finanční toky - centrální dispečink, dispečerské řízení - technická a přepravní kontrola - komunikace s cestujícími a veřejností - soustavná úprava smluvních vztahů

6 Etapy rozvoje IDS JMK 2001 – Vznik Jihomoravského kraje
etapa – 2A. etapa – 2B. etapa – 3A. etapa – 3B. etapa – 4A. etapa – 4B. etapa – 5. etapa červenec 2010 – 6. etapa 2010 – Integrace celého kraje - strategický cíl JMK E4 E4

7 Novinky v tarifu Od května 2010 zahájen prodej jednorázových jízdenek v pokladnách Českých drah. Nyní ČD prodávají kompletní sortiment jednorázových i přenosných předplatních jízdenek. Ochranné prvky: Reagentní barva Termobarva Reflexní barva Násek

8 Novinky v centrálním dispečinku IDS JMK

9 DPMB (RIS) ČD (CDS) AUTOBUSY (MSP) CED (CEDRIS) ELP AUTOBUSY VEŘEJNOST
Řešení CED DPMB (RIS) ČD (CDS) AUTOBUSY (MSP) CED (CEDRIS) ELP (ELPIS) AUTOBUSY (TENKÝ KLIENT) VEŘEJNOST (WEBOVÉ SLUŽBY)

10 Hrazeno projektem BENEFIT – odjezdy on-line
Systém pro vyhledání odjezdů on-line v reálném čase ze všech zastávek IDS JMK prostřednictvím mobilního telefonu. Cestující využívají výhodné paušály pro surfování přes mobil. Výhodná je bezplatná aplikace Opera Mini. Stejně jako na webu cestující zadá webovou adresu. Dále zadá buď kód zastávky nebo si vybere zastávku a sloupek z menu. Systém mu zobrazí odjezdy z daného sloupku v reálném čase. Pokud chce, může si zastávku uložit do oblíbených.

11 Hrazeno projektem BENEFIT – plán zastávek on-line
Webová mapa zastávek s on-line odjezdy, jízdními řády a možností vyhledání spojení. Navigace Odjezdy on-line Jízdní řády Vyhledat spojení Rychlé přepnutí

12 Rozšíření IDS JMK na Znojemsko
Od 1. července 2010 rozšíření IDS JMK na Znojemsko – tzn. na západ Jihomoravského kraje. Celkem zde žije 100 tis. obyvatel ve 113 obcích.

13 Podrobnosti rozšíření IDS JMK na Znojemsko
Od 1. ledna 2010 nový dopravce, tarif a nové dopravní řešení ve městě Znojmě – příprava na IDS JMK.

14 Podrobnosti rozšíření IDS JMK na Znojemsko
Od >40 nových linek, >50 přestupních uzlů; meziregionální autobusové linky Brno – Znojmo, Brno – Mikulov, Brno – Laa an der Thaya; částečně zasahujeme do Kraje Vysočina a do Rakouska.

15 Schéma tarifních zón IDS JMK
Centrální zóny číslo Další zóny se paprskovitě rozbíhají od centra Regionální centra vlastní číslování 800, 900 Na číslování zón navazuje číslování linek

16

17 Výsledky IDS JMK

18 Základní statistika IDS JMK
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK) v současné době působí na 76% území kraje, obsluhuje 76% jeho obcí, v nichž žije 91 % obyvatel kraje.

19 V IDS JMK je zapojeno 19 dopravců
Dopravní podnik města Brna, a.s. - České dráhy, a.s. - ADOSA, a. s. - Bítešská dopravní společnost, spol. s r. o. - BORS Břeclav, a. s. - ČAD Blansko, a. s. – ČSAD Kyjov, a. s. - ČSAD Hodonín, a.s. - ČSAD Tišnov, spol. s r. o. - ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. - DOPAZ, a. s. - FTL Prostějov, a. s. - SEBUS, s. r. o. - TOURBUS, a.s. – TREDOS spol. s r. o. - VYDOS BUS, a. s. - ZDAR, a. s. -Znojemská dopravní společnost Psota, spol. s r. o. - Jarmila Brtníková,BTC

20 Počet linek IDS JMK Do IDS JMK je zahrnuto mimo městské dopravy v Brně dalších 7 městských doprav.

21 Vývoj počtu cestujících mimo Brno
V roce 2009 jsme zaznamenali pokles počtu cestujících ve všech etapách IDS JMK, průměrně kolem 4%.

22 Vývoj počtu cestujících v Brně
V důsledku hospodářské krize ve městě Brně poklesl v roce 2009 počet přepravených osob o 2%.

23 Vývoj počtu cestujících ve vlacích
I v železniční dopravě lze sledovat negativní trendy spojené se snižující se hybností obyvatelstva. Vliv má i nespokojenost veřejnosti s kvalitou voz. parku a pravidelností provozu.

24 Vývoj výkonů regionálních autobusů
Ve většině etap dochází k mírnému posilování výkonů regionálních autobusových linek.

25 Vývoj výnosů regionální dopravy a DPMB

26 Spokojenost cestujících
Spokojenost cestujících s IDS JMK má dlouhodobě rostoucí trend.

27 Evropské projekty KORDIS JMK využívá fondů EU pro získání dalších zdrojů. 2005 – 2007: ze SROP 150 mil. Kč - rekonstrukce a výstavba téměř 30 přestupních uzlů, zavedení Centrálního dispečinku. Část dotací využita na krytí nákladů KORDIS. 2008 – 2010: Spolupráce s SUS JMK na přípravě dalších >10 přestupních uzlů. 2008 – 2011: projekt EU BENEFIT – podpora podnikatelských subjektů v průmyslových zónách. Částečně kryje náklady na práci brigádníků. 2009: žádosti o dotace z ROP mil. Kč – rozvoj dispečinku, informačních služeb a zázemí pro cestující. 2010: studie přeshraniční spolupráce, Fond malých projektů OP ČR – Rakousko.

28

29 Poznámky k zákonu o VSPC
Nová legislativa však nadále neřeší další problémy: - označníky zastávek – neumožňuje stanovit jednotný vzor pro celý IDS. Nutná novelizace vyhlášky 30/2001 Sb., která názvoslovím neodpovídá zákonu o VSPC. - modernizace CIS a vyhledávače spojení (zejména v oblasti zastávek). Vytvoření jednotné metodiky pro pojmenování zastávek (MD vs. RD). - standardizaci informování cestujících elektronickou formou - jízdenky nadále může prodávat pouze dopravce, nikoli koordinátor.

30 Poznámky k zákonu o VSPC
KORDIS JMK podporuje změny v legislativě a snahu MD ČR zavést do zákona minimální standardy. Oceňujeme zdůraznění pojmu integrovaná doprava do legislativy. V praktické oblasti nejvíce oceňujeme zrušení povinnosti označit vozidlo výchozí stranicí. Očekáváme, že ČD změní vnitřní předpisy alespoň u regionálních vlaků. V oblasti čipových karet oceňujeme snahu o zavedení celostátního standardu odbavení čipovými kartami. Podporujeme požadavek definující průměrné stáří vozidel. Významný krok ke zlepšení kvality dopravy, nutno dořešit generální opravy. Problematický požadavek na bezbariérová vozidla – zvyšuje náklady dopravců i krajů. Nejsou vhodná na řadu linek (dálkové, ve složitém terénu). Např. na některých přejezdech vůbec neprojedou.

31 Děkujeme za pozornost ! Ing. Jaromír Holec
jednatel a ředitel, KORDIS JMK, spol. s r. o. Ing. Jiří Horský vedoucí dopravního odboru Ing. Kamil Novák vedoucí oddělení železniční dopravy Ing. Květoslav Havlík vedoucí oddělení marketingu a rozvoje Kontakt: Tel.: WWW:


Stáhnout ppt "INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE"

Podobné prezentace


Reklamy Google