Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné statky - ekonomické specifikum a charakteristika veřejných statků - typologie veřejných statků - efektivní zabezpečení veřejných statků v podmínkách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné statky - ekonomické specifikum a charakteristika veřejných statků - typologie veřejných statků - efektivní zabezpečení veřejných statků v podmínkách."— Transkript prezentace:

1 Veřejné statky - ekonomické specifikum a charakteristika veřejných statků - typologie veřejných statků - efektivní zabezpečení veřejných statků v podmínkách dílčí a všeobecné rovnováhy

2

3 Mikroekonomický argument pro veřejné financování - existence veřejných statků (někdy také statků kolektivní spotřeby) Analýzu veřejných statků udělal Paul Samuelson v roce 1954 pro specifické vlastnosti těchto statků při spotřebě

4 Samuelson, P.A.: „The pure theory of public expenditure“
privátní dělitelnost spotřeby (rivalita spotřebitelů) vylučitelnost ze spotřeby veřejné nedělitelnost spotřeby (nerivalita spotřebitelů) nulové mezní náklady na spotřebu každého dalšího spotřebitele nevylučitelnost ze spotřeby statky

5 Pro dílčí rovnováhu můžeme stanovit
Potom

6 A zrovna tak: Výrobce nabízí za stejnou cenu PC , což je jeho mezní míra transformace.

7 Poptávka po soukromém statku
PC DB DA+B DA QA QB QA+B Q

8 P Poptávka po veřejném statku DA+B S PA+B PB DA DB PA QC Q

9 Pro tento případ musí ovšem platit:

10 Veřejné statky a externality
je to v zásadě totéž – čistý veřejný statek je totální externalita CO JE EXTERNALITA? Nezainteresovaný subjekt 1 2 INTERNÍ VZTAH

11 TYPOLOGIE VEŘEJNÝCH STATKŮ

12 Ze Samuelsonovy definice veřejných statků pomocí dvou kritérií (rivality a vylučitelnosti) vznikají čtyři možné kombinace statků: čisté soukromé statky čisté veřejné statky smíšené statky klubové smíšené statky poziční (viz obrázek dále)

13 Čtyři skupiny statků – kriteria vylučitelnosti a rivality při spotřebě
VYLOUČENÍ PROVEDITELNÉ NEPROVEDITELNÉ SMÍŠENÉ STATKY – KLUBOVÉ ČISTÉ VEŘEJNÉ STATKY VALITNÍ NERI- SPOTŘEBA SMÍŠENÉ STATKY – POZIČNÍ SOUKROMÉ STATKY RIVALITNÍ

14 Smíšený veřejný statek a efekt přetížení
N...počet uživatelů B...užitek ze statku pro jednoho uživatele Bmin ...minimální užitek ze statku, kdy ještě spotřebitel zůstává N* ... počet spotřebitelů s minimálním užitkem B Bmin N* Nmax N

15 Smíšený veřejný statek a poplatek
N...počet uživatelů B, C...užitek nebo náklady statku pro jednoho uživatele Npopl ... počet spotřebitelů po zavedení poplatku B, C Poplatek B Npopl Nmax N

16 EFEKTIVNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH STATKŮ

17 Pro veřejný statek je tedy optimem situace, kdy mezní míra transformace je rovna součtu MRS - ale v jakém poměru ?! To záleží na jednotlivých poptávkových křivkách - známe je ? Jejich odvození je velmi obtížné, protože nelze snadno nalézt poptávku u statku, který je nerivalitní - spotřebitel o něj neusiluje proti druhým, vlastně ho nepoptává (free rider).

18 Efektivní zabezpečování veřejných statků
Teorie: problém optimální alokace zdrojů – dílčí a všeobecná rovnováha pro čisté veřejné a smíšené veřejné statky je obtížná a nevede k žádaným výsledkům Praxe: snaha NĚJAK (?) čisté veřejné a smíšené veřejné statky poskytovat, ale přesná alokace zdrojů není teoreticky zjistitelná, takže nastupují odhady, analýza nákladů a přínosů, „dobrovolná směna“ E. Lindahla …

19 PROTO – ekonomicky efektivní poskytování veřejných statků je spojeno s problémy:
stanovení jejich cen stanovení správného množství Klíčová otázka v obou zmíněných problémů je projevení preferencí spotřebitele – problém free rider

20 Graf stanovení optimálního množství statků X (soukromý)
a G (veřejný) ve všeobecné rovnováze Existují dva spotřebitelé A a B; jsou známy jejich indiferenční křivky Je známa křivka produkčních možností – třetí graf dole, křivka f-f, která popisuje produkci statků X a Y Postup: 1. Zvolena libovolná indif. křivka spotřebitele A – křivka A' 2. Zvoleno množství veřejného statku G' a k němu nalezena množství XA' a XB1, přičemž (XA' + XB1 = G'E); tak je nalezena i křivka B1 a ta se přenese do dolního grafu 3. Do grafu spotřebitele A se vynese množina jeho spotřebovávaných množství statku X vůči B1 – to je křivka T-T Pokračuje.... XA A1 A’ Spotř.A M O1 xA' T G' T G1* GA XB Spotř.B N xB1 P1 B1 G' GB X f E xA' N' xB1 B'1 G' G1* f G

21 Graf stanovení optimálního množství statků X (soukromý)
a G (veřejný) ve všeobecné rovnováze - pokračování 4. Indiferenční křivka, která je tečnou ke křivce T-T představuje optimální kombinace pro spotřebitele A a je to křivka A1 Pro tuto situaci platí MRT = MRSAXG + MRSBXG 5. Postup se opakuje a vznikne množina křivek T-T a množina bodů Oi 6. Ke každému bodu Oi pro spotřebitele A existuje bod Pi pro spotřebitele B 7. Množina užitků spotřebitele a, resp. B se vynese do grafu ... to je Paretovo optimum pro danou společnost Spotř.A XA O4 O3 O2 G Užitek spotř.A Užitek spotř.B

22 ZTRÁTA SPOLEČENSKÉHO UŽITKU ZAVEDENÍM POPLATKU
P1 ...POPLATEK (Pozor – nejsou uvažovány výrobní náklady) CENA KA PA CI TA STATKU D ZTRÁTA SPOLEČENSKÉ-HO UŽITKU P1 MNOŽSTVÍ QP QMAX QCAP

23 ZTRÁTA SPOLEČENSKÉHO UŽITKU PŘI TRANSAKČNÍCH NÁKLADECH
PT ...TRANSAKČNÍ NÁKLADY C ... MEZNÍ (PRŮMĚRNÉ) NÁKLADY CENA D ZTRÁTA SPOLEČENSKÉ-HO UŽITKU Z TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ E PT C MNOŽSTVÍ O QE Q0 QMAX QCAP

24 úspory z neposkytnutých služeb překročení nákladů za poskytnuté služby
Oates, W.E. P úspory z neposkytnutých služeb D E PUNIV. A C B D2 D1 Q1 QS Q2 množství překročení nákladů za poskytnuté služby

25 (Stát, obec, město a pod.) Poskytovatel (financiér) veřejné výdaje Producent (výrobce) DANĚ netržní statky Spotřebitel


Stáhnout ppt "Veřejné statky - ekonomické specifikum a charakteristika veřejných statků - typologie veřejných statků - efektivní zabezpečení veřejných statků v podmínkách."

Podobné prezentace


Reklamy Google