Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další starověké státy Indie Čína

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další starověké státy Indie Čína"— Transkript prezentace:

1 Další starověké státy Indie Čína

2 Indie rozmanité přírodní podmínky
bohaté přírodní zdroje nerostných surovin zemědělské civilizace od 4. tis. př. n.l. (bavlník)

3 Protoindická kultura (harrapská kultura) 2 300 př. n. l. – 1 700 př. n
Protoindická kultura (harrapská kultura) př. n. l. – př. n. l. asi 100 městských sídlišť (Harrappa, Mohendžodáro) uměle vytvořené plošiny, města stavěna podle předchozího plánu, kolmé ulice (š = až 10 m), sýpky, citadela, kanalizace, vodovod, lázně protoindické písmo (pečetě) – nerozluštěno dálkový obchod (Mezopotámie, Persie) jednotné míry a váhy uniformita, užitkovost, neměnnost po r př. n. l. – zánik (změna klimatu?)

4

5 Árjové (urození, vznešení) 1. pol. 2. tis. př. n. l.
nomádi z jihoruských stepí převzetí znalostí od pův. obyvatelstva kmenová království (rádža) rozdělení společnosti: varny (soc. skupiny) – bráhmani (kněží) kšatrijové (bojovníci) vaišjové (výrobci) šúdrové (nedotknutelní) neprostupnost jejich zachování je v zájmu božské harmonie kasty

6 Védy – náboženské texty (podstatou všeho je oběť, tou je
udržován řád světa i vesmíru) - neměnnost světa Upanišady – základem všeho je Nejvyšší duch (bráhma) přítomný ve všech živých tvorech - dobré / špatné skutky (karma) ovlivňují převtělení (reinkarnaci) - možnost osvobodit se od těla prostřednictvím meditací a pod vedením gurua buddhismus – Gautama Siddhárta (563 – 483 př. n. l.) Buddha (probuzený, osvícený) víra ve vysvobození z reinkarnací 4 pravdy – podstatou života je strast - příčinou je touha a lpění na životě - oproštění od toho znamená zánik strastí - osmidílná cesta k vysvobození

7 džinismus – Vardhamána Mahávíra (540 – 468 př. n. l.)
Džina – vysvobodit lidskou duši z koloběhu znovuzrození (asketický život bez touhy po vlastnictví), meditace neubližování živým tvorům (vegetariánství) živí tvorové = lidé, zvířata, rostliny, řeky, hory, … hinduismus – vznik z védského náboženství, nejrozšířenější polyteismus, tolerantnost ke konkrétní formě náboženství – sekty nejvyšší bohové Višnu (pomocník a ochránce) Šiva – (ničitel a znovustvořitel) cesta poznání (vysvobození z koloběhu reinkarnace) cesta oddanosti božstvu lpění na kastovním systému

8 4. st. př. n. l. – maurijská říše (Čandragupta Maurja)
3. st. př. n.l. - Ašóka – sjednocena téměř celá Indie, Nepál, Afghánistán promyšlená správa říše (zákony tesané do skal, veřejné předčítání) péče o poddané (nemocnice, kláštery, …) odmítání násilí a válek - po smrti rozpad státu

9 Kultura staré Indie astronomie (kalendář založený na slunečním roce, otáčení Země kolem osy, zatmění Měsíce) astrologie matematika – desetinná soustava, číslice medicína – chirurgie, anatomie (plastické operace, oční zákal, císařský řez) jazykovědná díla literatura – sanskrt eposy Máhabhráta, Rámajána

10 Čína nejstarší osídlení, stát – v povodí řeky Chuang-che
mírný podnebný pás zemědělství – rýže, sója, čajovník, morušovník výjimečné znalosti v oblasti zpracování kovů (lití do ztracené formy) později osídlení i u řeky Jang-c’-ťiang

11 Společenské uspořádání
král (wang) – Syn nebes (prostředník mezi lidmi a bohem) úředníci (mandaríni) – 8 hodnostních tříd podle moci rolníci

12 Státní útvary Šang - kolem 1500 př. n. l. Čou – 11. – 8. st. př. n. l.
8. – 3. st. př. n. l. – období bojů o moc mezi mnoha drobnými státy Čchin – 2. pol. 3. st. př. n. l. první centralizovaný stát (První císař Jing Čeng) sjednocení měny, písma, zákonů, měr a vah centrálně organizovaná správa zbourání hradeb mezi podmaněnými státy konfiskace zbraní zajištění klidu rozsáhlá síť silnic (6 500 km) budování Velké čínské zdi – ochrana země, izolace od vnějších vlivů

13 délka = cca km šířka = 7, 5 – 4, 5 m (5 jezdců) výška = cca 6 m materiál – hlína, kámen, uvnitř zásobárny, kasárna, … terakotová armáda v hrobce za života jeho nástupce rozpad státu Chan – konec 3. st. př. n. l. – poč. 3. st. n. l. znovusjednocení říše obyčejným rolníkem obnovení centrální moci největší rozloha rolnická povstání, boj o moc rozpad na tři menší státy

14 Filozofické směry Konfucianismus – Konfucius (551 – 479 př. n.l.)
mravnost, konání dobra,přísnost k sobě, laskavost k druhým vládce vzorem předurčenost osudu Nebesy sociální rozdělení společnosti procestoval mnoho států, tisíce žáků Legismus – člověk musí být omezen zákony a tresty rovnost před zákonem posilování neomezené moci panovníka jmenování úředníků na základě schopností X korupce

15 Taoismus – Lao-c’ (6. st. př. n. l.)
hledání „správné cesty“ (= návrat k přírodním zákonům, k lidské přirozenosti, odmítání falešných hodnot) bez lidského zásahu se vše vyvíjí přirozeně návrat zlatého věku nepřijatelnost pro státní ideologii pronásledování uctívání božstev nebe, země, vody, … meditace 5 zákazů (nezabít, nelhat, nekrást, …) 10 dobrých myšlenek (pomáhat, milovat rodiče, …)

16 Kultura, společnost, vzdělanost
izolovaný vývoj hierarchizovaná společnost např. maso určeno jen nejvyšší vrstvě, ostatní vegetariáni kulturní homogenita náboženství – 3 sféry přírody - nebe, země, člověk neexistence mýtu o stvoření světa příroda a vesmír mohou ovlivnit člověka a naopak – jednání císaře může způsobit přírodní katastrofy konfuciánství, legismus medicína – akupunktura objevy a vynálezy – papír, kompas, střelný prach, výroba hedvábí, porcelánu, ohňostroje, koňského postroje

17 Písmo – obrázkové (asi 50 000 znaků, užívá se 3 000)
píše se tuží na bambus, hedvábí literatura – poezie, romány


Stáhnout ppt "Další starověké státy Indie Čína"

Podobné prezentace


Reklamy Google