Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institucionální stránka mezinárodních hospodářských vztahů Stanislav Polouček International School of Management Prešov, Slovakia.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institucionální stránka mezinárodních hospodářských vztahů Stanislav Polouček International School of Management Prešov, Slovakia."— Transkript prezentace:

1 Institucionální stránka mezinárodních hospodářských vztahů Stanislav Polouček International School of Management Prešov, Slovakia

2 globalizace x regionalizace §v institucionální oblasti celá řada institucí „celosvětových“ i regionálních § kromě ekonomických také instituce vojenské, politické, atd. založené na tržních principech x financované členskými státy Evropská unie

3 Organizace spojených národů (OSN) §United Nations l přes 190 členských států (2006) §www.un.org

4 Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) §General Agreement on Tariffs and Trade uzavřena 23.10. 1947, platnost od 1.1.1948 mezi 23 zakládajícími členy byla i Československá republika

5 Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) § mnohostranná dohoda upravující podmínky mezinárodní směny cílem je snížit cla a ostatní překážky zahraničního obchodu (kvantitativní restrikce) cestou vzájemných jednání » přechodná instituce – fórum pro jednání (neex. stálé orgány) » nepodařilo se uzavřít stabilnější a především závaznější formu liberalizace světového obchodu » řada návrhů, změna až založením World Trade Organization (WTO) (1995)

6 Zásady GATT §dohoda GATT formálně rozdělena do 4 oddílů: doložka nejvyšších výhod (platí obecně) odstraňování množstevních omezení (kvót) a diskriminace při jejich používání teritoriální působnost, příhraniční styk a protokolární předpisy vyspělé země se zřekly požadavku reciprocity vůči rozvojovým zemím, pokud jde o závazky snížit či odstranit cla a jiné obchodní překážky (od 1965) §dvoustranná jednání členských států v rámci kol dohody se automaticky podle pravidla nejvyšších výhod vztahují i na všechny ostatní členské země

7 Osmé (uruguayské) kolo GATT §1986-1993, uzavřeno po ratifikačním procesu v členských zemích 1995 §dohoda se týkala: l zlepšení přístupu na trhy zemědělských a průmyslových výrobků l zpřesnění a zpřísnění pravidel upravujících ochranu trhu l zlepšení existujících a stanovení nových pravidel týkajících se obchodu se službami a práv k duševnímu vlastnictví l vytvoření podmínek pro účinné urovnávání obchodních sporů l založení Světové obchodní organizace (World Trade Organization) institucionalizován dohled nad dodržováním dohod odpovědnost za mezinárodní obchod se zbožím, službami a nehmotným bohatstvím, s jednacím a organizačním řádem a vymezenými jednotnými pravidly pro řešení obchodních sporů

8 Světová obchodní organizace (WTO) § 9. kolo zahájeno 2001 v Doha (Katar) l 149 členů (ke konci roku 2005) Slovensko členem od 1.1.1995 www.wto.org

9 The Economist, 2006, December 2, p. 106.

10 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) §založena v roce 1961, sekretariát sídlí v Paříži §náklady hrazeny z členských příspěvků §závazek, že státy (20 zemí) budou mezi sebou: l usilovat o maximální hospodářský rozvoj a zaměstnanost l koordinovat vzájemně hospodářské politiky svých vlád l podněcovat a slaďovat činnost členských států ve prospěch rozvojových zemí §přínosem pro členské státy statistiky, publikace, informace §sdružuje 30 zemí evropských a vyspělé zámořské tržní ekonomiky přistoupily (přijaty byly) i Česká republika (1995), Maďarsko a Polsko (1996), Slovensko (2000)

11 Organizační struktura OECD §Rada OECD nejvyšší orgán OECD, každý stát na čele velvyslance (1x ročně zasedání na úrovni ministrů) §Výkonný výbor (14 členů) na základě rozhodnutí Rady OECD operativně určuje obsah práce jednotlivých výborů §Sekretariát OECD (Paříž) organizačně zajišťuje práci kolem 200 odborných výborů a expertních skupin (každá se schází 1-3x ročně) §členské státy mají v Paříži stálou misi při OECD

12

13 Sdružení států Severní Ameriky (NAFTA) §North American Free Trade Agreement USA, Kanada, Mexiko

14 Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) §Organization of the Petroleum Exporting Countries §http://www.opec.org

15 The Economist, 2006, October 21, s. 74.

16 Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) §European Bank for Reconstruction and Development l sídlo v Londýně, myšlenka vznikla v Paříži (F. Mitterand), pobočky v Budapešti a ve Varšavě l členové: všechny evropské země+USA, Japonsko, Kanada, Rusko (41 zemí) + EU + EIB při založení, nyní 60 zemí (včetně Mexika, Egyptu, Maroka, Izraele, Turecka, aj.) l kapitál 10 mld. ECU, rozdělen na 1 mil. akcií oficiální zahájení činnosti 15. 4. 1991 první prezident (na 4 roky) Francouz Jacques Attali http://www.ebrd.org

17 Aktivity EBRD l poskytuje úvěry na v podstatě komerční bázi, zdroje získává emisí dluhopisů + technická pomoc, poradenství jen na konkrétní projekty, neex. kvóty pro jednotlivé země 60 % úvěrů do soukromého sektoru 40 % veřejná infrastruktura l 1991 několik málo operací, 1992 kolem 30 úvěrů v objemu 30-50 mil. ECU včetně první emise dluhopisů 25. září 1991 v objemu 500 mil. ECU

18 Evropská investiční banka (EIB) §European Investment Bank l založena na základě Římské smlouvy, banka EU (akcionáři jsou členské státy EU) l Rada guvernérů tvořena ministry financí zemí EU l poskytuje dlouhodobé investiční úvěry l http://www.eib.org

19 Evropská unie (EU) §European Union

20

21

22 Banka pro mezinárodní platby (BIS) §Bank for International Settlements sídlí v Basileji (Švýcarsko) http://www.bis.org

23 Mezinárodní měnový fond a Světová banka §globální finanční instituce založeny po 2. světové válce, široká členská základna

24 Economist, 2006, November 25, p. 25.


Stáhnout ppt "Institucionální stránka mezinárodních hospodářských vztahů Stanislav Polouček International School of Management Prešov, Slovakia."

Podobné prezentace


Reklamy Google