Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krystalové mřížky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krystalové mřížky."— Transkript prezentace:

1 Krystalové mřížky

2 Krystalová mřížka Krystalová mřížka - množina uzlových bodů, od nichž se odvozuje poloha konkrétních částic v krystalu Krystalových mřížek je dohromady 14 a člení se do sedmi základních soustav . V každé soustavě je jedna z prostorových mřížek „ jednoduchá“ (v tom smyslu, že má uzlové body pouze v rozích buněk) a jedna nebo více mřížek různě centralizovaných. S větší pravidelností krystalové mřížky roste tvrdost minerálu.

3 Trojklonná soustava Krystalová mřížka : jednoduchá Minerály : Albit Na[AlSi3O8] Mikroklin KAlSi3O8 Albit

4 Jednoklonná soustava Amfibol Krystalové mřížky: jednoduchá
bazálně centrovaná Minerály : Sádrovec CaSO4·2H2O Mastek Mg3Si4O10(OH)2 Amfibol Sádrovec Mastek

5 Čtverečná soustava Krystalové mřížky: Jednoduchá Bazálně centrovaná
Plošně centrovaná Prostorově centrovaná Minerály: Olivín (Mg,Fe)2[SiO4] Topaz Al2SiO4.(F,OH)2 Baryt BaSO4 Olivín Topaz

6 Tetragonální soustava
Krystalové mřížky: Jednoduchá Prostorově centrovaná Minerály: Chalkopyrit CuFeS2 Kasiterit (cínovec) SnO2 Rutil TiO2 Chalkopyrit Kasiterit

7 Krychlová soustava Krystalové mřížky: jednoduchá plošně centrovaná
prostorově centrovaná Minerály: Měď Zlato Stříbro Železo Diamant Halit NaCl Galenit PbS Fluorit CaF2

8 Krystalické zlato Diamant Krystalické stříbro Měď Železo

9 Šesterečná soustava Krystalová mřížka: jednoduchá Minerály: Apatit Ca3(PO4)2 Beryl Be3Al2Si6O18 Grafit (tuha) Grafit

10 Kosočtverečná soustava
Krystalová mřížka: jednoduchá Minerály: Korund Al2O3 Kalcit CaCO3 Křemen SiO2 Magnezit MgCO3 Kalcit Korund Magnezit

11 Ideální krystalová mřížka - což je taková krystalová mřížka, jejíž struktura je zcela pravidelná, bez poruch Poruchy krystalové mřížky - Bodové poruchy : a) Vakance - uvnitř krystalové mřížky se objeví prázdné místo, mohlo vzniknout ozářením, kmitáním částice okolo své rovnovážné polohy b) Intersiciální poloha částice – projevuje se tím, že částice je v místě mimo pravidelný bod krystalové mřížky c) Příměsi- jsou cizí částice, které se vyskytují v krystalu daného složení - Čárové poruchy ( spočívající v porušení pravidelného uspořádání částic v krystal. mřížce podél určité čáry) a) Hranové – část hrany vypadne, ostatní hrany se posunou na její místo b) Šroubové – vypadne celá řada, vznikne schod

12 Použité zdroje Molekulová fyzika a termika
Krystaly, jejich vznik a použití


Stáhnout ppt "Krystalové mřížky."

Podobné prezentace


Reklamy Google