Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SIMATIC S7-200 Komunikace Úvod Komunikace S7-200 pomocí EM241.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SIMATIC S7-200 Komunikace Úvod Komunikace S7-200 pomocí EM241."— Transkript prezentace:

1 SIMATIC S Komunikace Úvod Komunikace S7-200 pomocí EM241

2 Přehled Dálkový servis
Dálkový servis pro SIMATIC S7-200 Co je to dálkový servis? Vzdálené spojení s PLC pomocí telefonu nebo GSM. Přehled Výhody: + Zmenšení cestovních nákladů + Servis je možný po celém světě + Je možné použít pevnou linku nebo GSM

3 Přehled Dálkový servis
Dálkový servis pro SIMATIC S7-200 Přehled Co všechno je možné: + Jednoduchý upload/download programu přímo z kanceláře do zařízení + Jednoduchá změna parametrů přímo z kanceláře do zařízení + Online status (programový status) + Online ladění programu (status chart) + Použití ochrany heslem (je třeba EM241 a STEP7 Micro/WIN V3.2) + Použití zpětného volání (je třeba EM241 a STEP7 Micro/WIN V3.2)

4 Přehled Dálkový servis
Dálkový servis pro SIMATIC S7-200 Přehled Co budete potřebovat: + PG/PC se STEP7 Micro/WIN + místní modem + vzdálený modem připojený k PLC S7-200 (standardní modem, GSM modem nebo modemový modul EM241 + analogovou telefonní linku

5 Přehled Dálkový servis
Dálkový servis pro SIMATIC S7-200 Přehled CPU 222 Pro standardní modem CPU 222 Pro GSM modem Pro modemový modul EM241

6 Přehled Výhody/nevýhody
Standardní modem GSM modem Modemový modul EM241 Výhody + levný + inicializace v MW V3 + Freeport a PPI na stejném portu + je možné pro 21x (11 bit. protokol) i pro 22x (10/11 bit. protokol) + inicializace v MW V3 + Freeport a PPI na stejném portu + není nutná pevná telefonní linka + napájecí zdroj v PLC + podpora Simatic + automatický výběr přenosové rychlosti + Plug & Play + volný port PLC + certifikáty + méně inženýrské práce + dálkový servis, komunikace a zprávy + ochrana heslem + zpětné volání Přehled Nevýhody - nutný kabel PC/PPI - nutná nastavení - na stejném portu není možná síť S7-200 - další napájecí zdroj (230V AC) - bez ochrany heslem - není možné zpětné volání - změna firmwaru - montáž modemu - GSM modem je drahý - nutný kabel PC/PPI - nutná nastavení - na stejném portu není možná síť S7-200 - národní/mezinárodní přenos dat - přenos PIN (vzdálený) - bez ochrany heslem - není možné zpětné volání - pouze pro PLC 22x - pouze pro 222, 224, 226 nebo 226XM

7 Podporované modemy Přehled
1) vyžaduje PLC 22X 2) vyžaduje CPU XM

8 Standardní modem Dálkový servis
Dálkový servis: SIMATIC S7-200 a standardní modem CPU 222 Standardní a GSM modem Výhody: + levný modem + inicializační řetězec uložen ve STEP7 Micro/WIN + umožňuje Freeport nebo dálkový servis (řízený uživatelským programem) + možné s PLC 221 (11 bitů) a PLC (10/11 bitů) Nevýhody: - hledání správného inicializačního řetězce - hledání správného komunikačního nastavení - není možná ochrana heslem - není možná funkce zpětného volání - na stejné portu není možná síť S nutný zdroj 230V - firmware modemu se mění - montáž modemu (standardní lišta DIN) - nutný kabel PC/PPI

9 GSM modem Dálkový servis
Dálkový servis: SIMATIC S7-200 a GSM modem Standardní a GSM modem Výhody: + inicializační řetězec uložen ve STEP7 Micro/WIN + umožňuje Freeport nebo Teleservice (řízený uživatelským programem) + nevyžaduje telefonní linku + napájecí zdroj z PLC + pro místní modem je možné použít standardní nebo GSM modem Nevýhody: - hledání správného inicializačního řetězce - hledání správného komunikačního nastavení - není možná ochrana heslem - není možná funkce zpětného volání - na stejném portu není možná síť S je možný národní/mezinárodní přenos dat? - přenos PIN po výpadku napájení (vzdálené) - montáž modemu (standardní lišta DIN) - nezbytný kabel PC/PPI - pouze pro PLC 22x (10 bitů) - GSM modem je drahý

10 GSM modem Dálkový servis
Jak GSM pracuje Standardní a GSM modem Jeden operátor ve stejné zemi + přenos dat pro dálkový servis + přenos dat pro Freeport Operátor A Operátor B Kontrakt pro přenos dat? Různí operátoři ve stejné zemi + přenos dat pro dálkový servis - kontaktujte operátora + přenos dat pro Freeport - kontaktujte operátora Operátor C Operátor D Kontrakt pro přenos dat? Různí operátoři v různých zemích + přenos dat pro dálkový servis - kontaktujte operátora + přenos dat pro Freeport - kontaktujte operátora

11 GSM modem Dálkový servis
Jak ověřit přenos dat v případě GSM modemu Tip! Standardní a GSM modem Spusťte program Terminal. Když jsou modemy spojeny, napište na jednom PC znak. Měli byste tento znak vidět na druhém PC. Vyzkoušejte oba směry (zavolejte z obou modemů).

12 Modemový modul EM241 Přehled
Modemový modul EM241 pro SIMATIC S7-200 NOVINKA! Modem EM241 EM241 je více než pouhý modem!

13 Modemový modul EM241 Přehled
Vlastnosti EM241 NOVINKA! Modem EM241 Dálkový servis Komunikace Zprávy

14 Modemový modul EM241 Přehled
Jak připojit EM241 Připojení telefonní linky Modem EM241 Připojení systémové sběrnice S7-200 Připojení 24V DC Nastavení kódu země

15 Modemový modul EM241 Přehled
LED Indikátor MF: Chyba modulu MG: Modul v pořádku OH: Zavěšeno NT: Není volací tón RI: Vyzvánění CD: Připojení Rx: Příjem Tx: Vysílání Modem EM241

16 Modemový modul EM241 Přehled
Výběr kódu země Země podporované modulem EM 241 Nastavení přepínače Země 01 Rakousko 02 Belgie 05 Kanada 08 Dánsko 09 Finsko 10 Francie 11 Německo 12 Řecko 16 Irsko 18 Itálie 22 Lucembursko 25 Nizozemí 27 Norsko 30 Portugalsko 34 Španělsko 35 Švédsko 36 Švýcarsko 38 Velká Británie 39 U.S.A. … na dalších zemích se pracuje Modem EM241 Zde můžete nastavit kód země

17 Modemový modul EM241 Přehled
Vlastnosti modemového modulu EM241 Podporované standardy modemů (automatická detekce) + V bits/s + V bits/s + V.22bis bits/s + V bits/s + V.32bis bits/s + V bits/s + V.34bis bits/s Modem EM241 Pulsní nebo tónová volba Podporovány různé kódy zemí Zpětné volání Ochrana heslem “Plug & Play” Montáž na standardní lištu DIN

18 Modemový modul EM241 Přehled
Speciální paměťové byty modulu EM241 EM241 je inteligentní modul. Pro každý fyzický inteligentní modul je alokováno 50 bytů ve speciální paměti. Speciální paměťové byty: SMB200 až SMB inteligentní modul SMB250 až SMB inteligentní modul SMB300 až SMB inteligentní modul SMB350 až SMB inteligentní modul SMB400 až SMB inteligentní modul SMB450 až SMB inteligentní modul SMB500 až SMB inteligentní modul Inteligentní moduly: + EM241 - modemový modul + EM253 - polohovací modul + EM277 - PROFIBUS slave module Modem EM241

19 Modemový modul EM241 Přehled
Spec. paměťové byty pro inteligentní moduly Musí být umístěn za inteligentní moduly PLC 224 EM223 EM241 EM253 PLC 22x, obj. č. xxx21-xxx První inteligentní modul SMB200 až SMB249 Druhý inteligentní modul SMB250 až SMB299 Modem EM241 Inteligentní moduly musí být umístěny přímo za PLC! Dejte pozor: Není možné použít inteligentní moduly se starší generací S7-200: obj. č. 6ES7 xxx-xxXX20-xXXx!

20 Modemový modul EM241 Přehled
Spec. paměťové byty pro inteligentní moduly PLC 22x, obj. č. xxx22-xxx Inteligentní moduly EM241 EM253 EM277 Inteligentní moduly EM241 EM253 EM277 Analogové rozšiřující moduly Rozšiřující I/O moduly PLC 224 Modem EM241 První modul SMB200 až SMB249 se používají pouze u inteligentních modulů Druhý modul SMB250 až SMB299 se používají pouze u inteligentních modulů Third module SMB300 to SMB349 Fourth module SMB350 to SMB399 Každý modul má přiřazeno 50 bytů SMB paměti. Pouze inteligentní moduly (EM241, EM253 and EM277) v ní ukládají informace. Všechny ostatní EM tuto SMB oblast nevyužívají.

21 Modemový modul EM241 Přehled
Kolik inteligentních modulů je možné připojit? EM241 Modemový modul EM253 Polohovací modul EM277 Profibus Slave modul Nelze Nelze Nelze CPU 221 není rozšiřitelný CPU 221 STOP RUN SF Modem EM241 Max. 2 Max. 1 Max. 2 CPU 222 max. 2 moduly CPU 222 Max. 7 Max. 3 Max. 4 CPU 224 max. 7 modulů CPU 224 STOP RUN SF CPU 226, 226XM max. 7 modulů Max. 7 Max. 5 Max. 6 CPU 215 SF RUN STOP Všechny PLC s obj. č. xxxx21-xxxx podporují také 7 inteligentních modulů. Inteligentní moduly musejí být umístěny přímo za PLC!

22 Modemový modul EM241 Přehled
Certifikáty pro EM241 ! Modem EM241 Ujistěte se, zda pokud není ve vaší zemi EM241 homologován, je povoleno jej používat.

23 Modemový modul EM241 Dálkový servis
Plug & Play Dálkový servis s EM241 CPU 222 Dálkový servis MÍSTNÍ + EM 241 nepotřebuje inicializovat (pracuje ihned) + Automatická detekce přenosové rychlosti + Není nutná konfigurace uživatelského programu + Nastavení země pomocí otočných přepínačů + Plug & Play + Certifikace pro velký počet zemí + Výběr místního modemu ve STEP7 Micro/WIN

24 Modemový modul EM241 Komunikace
Komunikační možnosti EM241 Komunikace Point to Point S7200+EM241 (MÍSTNÍ) #2 (MÍSTNÍ) #3 (MÍSTNÍ) #4 (MÍSTNÍ) #5 Komunikace Point to Point je také možná s 10bit. modemem nebo GSM modemem Komunikace je řízena uživatelským programem v S Je možno několik komunikačních požadavků v jednom okamžiku. Komunikace MODBUS na PC (MÍSTNÍ) S EM241 (VZDÁLENÝ) S7200+EM241 MODBUS SLAVE (MÍSTNÍ) Komunikace ModbusRTU Použití instrukcí z knihovny Modbus Master pro funkce Modbus Master u vestavěného rozhraní S7-200. Komunikace je řízena uživatelským programem v S Je možno několik komunikačních požadavků v jednom okamžiku.

25 Modemový modul EM241 Komunikace
Komunikace znamená: + výměna dat mezi PLC S7-200 s modemovým modulem EM241 pomocí telefonní linky EM241 nabízí dva různé módy: + komunikace point-to-point + komunikace pomocí protokolu ModbusRTU Komunikace Pracovní kroky 1. Připojení vzdálené stanice 2. Přenesení dat 3. Odpojení

26 Modemový modul EM241 Komunikace Point to point
Komunikace Point to Point s EM241 pomocí telefonní linky + Pomocí nového průvodce modemu + Max. počet stanic je omezen pamětí PLC + Je možné vysílání a příjem zpráv + Ochrana heslem + Zpětné volání Komunikace Je také možné použít 10 bit. nebo GSM modem jako standardní modem. S7200+EM241 (MÍSTNÍ) S7200+EM241 (VZDÁLENÝ) S7200+EM241 (VZDÁLENÝ)

27 Modemový modul EM241 Komunikace pomocí ModbusRTU
Komunikace s Modbus a EM241 pomocí telefonní linky + Pomocí nového průvodce modemu + Max. počet stanic je omezen pamětí PLC + Je možné vysílání a příjem zpráv + Ochrana heslem + Zpětné volání Komunikace S7200+EM241 (MÍSTNÍ) MODBUS na PC (MÍSTNÍ) Telefonní linka S EM241 (VZDÁLENÝ) S7200+EM241 (VZDÁLENÝ) MODBUS SLAVE (VZDÁLENÝ)

28 Modemový modul EM241 Zprávy
Zprávy pomocí EM241 + Zprávy (též označováno jako ‘Paging’) nejsou závislé na protokolu PPI nebo Modbus. + Přijímající zařízení rozpozná formát zprávy/page. + Pomocí nového průvodce a telefonního seznamu ve STEP7 Micro/WIN V3.2 + Zprávy jsou řízeny logikou v PLC. Zprávy

29 Modemový modul EM241 Zprávy
Zprávy pomocí EM241 Mobilní telefon nebo Pager Telefonní linka Operátor Zprávy + Řízeno uživatelským programem v S Pomocí nového průvodce modemu (MW V3.2) + Protokol zpráv podle operátora + Nezávislé na komunikaci

30 Modemový modul EM241 Zprávy
Zprávy pomocí EM241 - příklad Kontrakt s EuroTel Operátor: EuroTel Telefonní linka Zprávy Mobilní telefon nebo Pager Operátor posílá SMS pouze na přístroje stejného kontraktu. Není možné posílat SMS na mobilní telefon jiného operátora! Více informací o číslech servisních středisek jednotlivých operátorů najdete na Internetu::

31 Modemový modul EM241 Zprávy
Zprávy pomocí EM241 Mobilní telefon Pager Zprávy Stanice 1 Teplota oleje: 125°C + Pomocí průvodce modemu + STEP7 Micro/WIN 32 V obsahuje telefonní seznam + Nezávislé na Point to point nebo Modbus komunikaci + Včetně procesních hodnot + Možnost více příjemců + Jednoduché programování pomocí symbolických názvů

32 Modemový modul EM241 Komunikační možnosti
Dálkový servis STEP7 Micro/WIN V3.2 Podporuje: + Standardní modemy (10/11bitů) + GSM modemy (M20 TC35) + TAPI modemy + Mobilní telefony (Siemens S35i) + PCMCIA modemy + Vestavěné modemy Rozšiřující podpora: + Radiové modemy + Bezdrátová komunikace Zprávy Vzdálený modem + Standardní modem (10/11bitů) Vzdálený modem + GSM modem (M20 TC35) Vzdálený modem + EM241 V uživatelském programu je možné používat zprávy/paging Možnost Zpráv/Paging (EM241) + Zpětné volání + Ochrana heslem

33 Modemový modul EM241 Komunikační možnosti
Komunikace Komunikační “Master” + EM241 + Zprávy/Paging (možnosti EM241) + Ochrana heslem + Zpětné volání Zprávy Vzdálený modem + Standardní modem (10 bitů) Vzdálený modem + GSM modem (M20 TC35) Vzdálený modem + EM241 Možnost využití Zpráv/Paging v uživatelském programu Zprávy/Paging (možnosti EM241) + Zpětné volání + Ochrana heslem

34 STEP7 Micro/WIN V3.2 Přehled
Nové a vylepšené možnosti STEP7 Micro/WIN 32 V3.2: Tisk Uživatelské knihovny (přenosné, heslo, .....) Stav programu s vyznačeným tokem signálu (zvýraznění, barvy...) Průvodci (polohování, modem, vylepšené NETR/NETW) Vylepšený Editor (komentáře, barvy, popis symbolů, ....) Nové instrukce (operace s řetězci, přídržné instrukce, .…) Komunikace (všechny přenosové rychlosti, ....) NOVINKA! Step7 Micro/WIN

35 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Nově v Micro/WIN Verze 3.2 Nový průvodce modemu + Podporuje Windows modemy (TAPI) a jiné druhy modemů + Podporuje komunikaci Point-to-Point i Modbus + Podporuje Zprávy/Paging nezávisle na komunikacích + Podporuje 4 různé protokoly zpráv (TAP, UCPx) + Podporuje zpětné volání Průvodce modemu + Podporuje ochranu heslem + Integrovaný telefonní seznam + Součást nového STEP7 Micro/WIN 32 V3.2 + Čitelný kód + Přiřazení symbolů pomůže organizovat kontakty

36 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Analogový nebo GSM modem REMOTE LOCAL PLC s modulem EM 241 Průvodce modemu LOCAL EM241 F1 Na kterékoliv obrazovce průvodce stiskněte F1 a získáte nápovědu.

37 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Jste-li online připojeni k PLC, stiskněte tlačítko ‘Přečíst moduly’ a poloha inteligentních modulů bude přečtena automaticky. Průvodce modemu V případě použití starších CPU musí být inteligentní moduly přímo za CPU.

38 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
+ Pole heslo poskytuje možnost zabezpečení EM Pokud je heslo aktivováno, volající zařízení, které chce přistupovat k EM241 bude tázáno k zadání platného hesla + Heslo EM241 je nezávislé na heslu PLC S7-200. Průvodce modemu

39 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
EM241 podporuje dva komunikační protokoly: (1) P-t-P a (2) Modbus Master/Slave Přepnutí Master/Slave je automatické. MODBUS v PC (MÍSTNÍ) S EM241 (VZDÁLENÉ) S7200+EM241 Modbus: (MÍSTNÍ) MODBUS SLAVE P-t-P: S7200+EM241 (MÍSTNÍ) (VZDÁLENÉ) Micro/WIN v PC** Průvodce modemu ** Tento případ nevyžaduje konfiguraci pomocí průvodce. Pracuje s továrním nastavením EM241 od výrobce.

40 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
+ Zprávy (označované také jako ‘Paging’) nejsou závislé na protokolu PPI nebo Modbus. + Přijímající zařízení určuje formát zprávy/page. + Zprávy jsou řízeny logikou PLC. Průvodce modemu Modem wizard

41 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
+ Pomocí jednoho dialohu můžete jednoduše vkládat nebo modifikovat všechny zprávy vašeho EM241. Pomocí této záložky vložíte telefonní čísla. 6. Zobrazeny jsou všechny zprávy Pro modifikaci zpráv: (a) Klikněte na zprávu. (b) Změňte text. 3. Napište text zprávy. Průvodce modemu Modem wizard 5. Uložte zprávu. 2. Napište symbolický název pro zprávu. 4. Klikněte na ‘Vložit data…’ pro přidání dat z PLC do zprávy. 1. Dialog je šedý, dokud nekliknete na tlačítko ‘Nová Zpráva’

42 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
+ Další parametry v dialogu: - Počet pokusů o vytočení - Tónová nebo pulsní volba Průvodce modemu Modem wizard

43 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
+ Přenos dat je závislý na výběru protokolu (PPI nebo MODBUS). + Přenos řídí logika PLC. Průvodce modemu Modem wizard

44 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
+ Přenos dat pro EM241 se provádí pomocí tohoto dialogu. 3. Vyberte ze seznamu směr přenosu: - Čtení i zápis - Pouze čtení - Pouze zápis 4. Vložte počet přenášených word. Průvodce modemu Modem wizard 5. Vložte počáteční adresu dat (pro místní i vzdálené PLC) 2. Vložte symbolický název pro přenos NOTE: Opakujte kroky 1-5 pro všechny přenosy 1. Dialog je šedý, dokud nekliknete na tlačítko ‘Nová Zpráva’

45 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
+ Telefonní čísla se vkládají v záložce „Telefonní čísla“. 2. Pole telefonního seznamu budou aktivovány (po provedení kroku 1) 1(b). Pole telefonního záznamu bude aktivováno (po provedení kroku 1a) Průvodce modemu Modem wizard 1(a). Klikněte zde pro vytvoření nového záznamu v telefonním seznamu.

46 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
+ Použitím zpětného volání můžete zvýšit úroveň zabezpečení EM241. Průvodce modemu Modem wizard

47 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
+ Konfigurace modemu zabere 24 bytů paměti v PLC. + Průvodce: - detekuje nevyužitých 24 bytů v paměti navrhne počáteční adresu + Vložení bytu (adresa Q) pro použití jako ‘příkazový byte’ pro EM241. Průvodce modemu Modem wizard

48 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
+ V poslední fázi průvodce shrne všechny změny, které budou provedeny. + Například zobrazí: (1) Podprogramy, které budou do projektu přidány. (2) Adresu V-paměti pro konfiguraci EM241, která bude vložena do DB. Průvodce modemu Modem wizard

49 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
+ Rezervovaný 24-bytový blok obsahuje konfigurační nastavení vašeho modemu. Nepřepisujte jej !!!! + Podle vašich požadavků můžete do adresáře projektu ‘Podprogramy’ přidávat instrukce. + Instrukce musíte vložit a parameterizovat. Průvodce modemu Modem wizard

50 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
+ Podprogramy vytvořené průvodcem modemu + MODx_CTRL pro inicializaci modemového modulu + MODx_MSG pro vyslání SMS na vybraný mobil Průvodce modemu Modem wizard + MODx_XFR pro čtení/zápis dat z/do jiného S7-200 Symbolické názvy pro telefonní čísla, zprávy nebo přenášená data definovaná v průvodci modemu

51 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
+ Průvodce pro analogový / mobilní telefon + Konfigurujete pouze vzdálený modem + Plná podpora GSM modemů M20 a TC35 + Podporuje modem Bausch-Induline RS485 (nevyžaduje kabel PPI) + Podpora PCMCIA modemů + Zahrnuje opravu chyb pro modemy (snižuje počet opakovaných přenosů) + Podpora více možostí řízení toku pomocí řídicích signálů RTS, CTS, DTR, DCD Průvodce modemu Modem wizard

52 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Nově v Micro/WIN Verze 3.2 Nový průvodce modemu Průvodce modemu Funkce nového průvodce modemu Komunikace Point-to-Point Komunikace ModbusRTU Zprávy/Paging

53 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Komunikace s EM241 Nyní uvidíte ve vašem projektu S7-200 nové podprogramy Průvodce modemu

54 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Komunikace s EM241 Spusťte průvodce modemem. Vyberte “Konfigurovat EM241” a stiskněte tlačítko Další. Průvodce modemu Vyberte pozici EM241 ve vaší aplikaci nebo stiskněte “Přečíst modul” a stiskněte tlačítko Další.

55 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Komunikace s EM241 Pokud chcete, aktivujte ochranu heslem a stiskněte tlačítko Další. Průvodce modemu Vyberte pro EM241 protokol PPI nebo ModbusRTU EM241 a stiskněte tlačítko Další.

56 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemem
Komunikace s EM241 Aktivujte přenos dat CPU-CPU. Stiskněte Konfigurace CPU-CPU Pro konfiguraci přenosu dat stiskněte tlačítko Nový přenos. Průvodce modemu Pro přidání nového přenosu stiskněte Ano.

57 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Komunikace s EM241 Definujte typ přenosu: + Čtení + Zápis + Čtení i zápis Definujte symbolický název tohoto přenosu. Průvodce modemu

58 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Komunikace s EM241 Nakonfigurujte čtení dat. Kolik dat budete chtít číst ze vzdálené stanice? Je možno až 100 bytů! Kde mají být tato data uložena v paměti místního PLC? Průvodce modemu Kde mají být tato data uložena v paměti vzdáleného PLC?

59 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Komunikace s EM241 Nakonfigurujte zápis dat. Kolik dat budete chtít zapsat do vzdálené stanice? Je možno až 100 bytů! Kde mají být tato data uložena v paměti místního PLC? Průvodce modemu Vyberte symbolický název pro program S7-200. Do jaké adresy V-oblasti paměti chcete zapsat data ve vzdálené stanici? Stiskněte tlačítko Nový přenos pro definování dalšího přenosu.

60 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Komunikace s EM241 Nakonfigurujte telefonní čísla vzdálených stanic. Stiskněte tlačítko Nové telefonní číslo nebo si vyberte ze seznamu. Průvodce modemu

61 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Komunikace s EM241 Chcete pro tuto vzdálenou stanici přidat komentář? Jaké je telefonní číslo této vzdálené stanice? Průvodce modemu Je požadována ochrana heslem? Pokud ano, vložte heslo. Pro uložení informací o vzdálené stanici stiskněte tlačítlo Uložit.

62 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Komunikace s EM241 Nyní vyberte telefonní číslo vzdálené stanice. Vzdálenou stanici nakonfigurujte. Poklepejte na nakonfigurovanou stanici. Jaký je symbolický název tohoto spojení? Pro uložení symbolického názvu do uživatelského programu S7-200 stiskněte Uložit symbol. Průvodce modemu Opakujte pro všechna požadovaná telefonní čísla. Pro dokončení konfigurace stiskněte tlačítko OK .

63 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Komunikace s EM241 Pro pokračování stiskněte Další. Chcete aktivovat funkci zpětného volání? Průvodce modemu Stiskněte tlačítko Další.

64 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Komunikace s EM241 Kolikrát se má modem pokoušet o přenos, pokud druhý modem neodpovídá? Používáte tónovou nebo pulsní volbu? Volat i bez přítomnosti volacího tónu? Závisí na telefonní lince. Průvodce modemu Stiskněte Další. Vyberte adresu V-paměti, kde by měl být uložen blok s parametry. Navrženou oblast OB nepoužívá. Stiskněte Další.

65 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Komunikace s EM241 Vyberte výstupní byte pro modem. Pokud jste připojeni online, je nastaven automaticky. Stiskněte Další. Zde si můžete prohlédnout přehled vašich komunikačních funkcí. Průvodce modemu Pro dokončení operace stiskněte tlačítko Dokončit. Chcete dokončit konfiguraci pomocí pomocníka?

66 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Nově v Micro/WIN Verze 3.2 Nový průvodce modemu Průvodce modemu Nové funkce průvodce modemu Komunikace Point-to-Point Komunikace ModbusRTU Zprávy/Paging

67 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Zprávy/Paging s EM241 V průvodci modemu aktivujte zprávy. Stiskněte tlačítko Konfigurovat zprávy. Průvodce modemu Stiskněte tlačítko Nová zpráva nebo vyberte stávající zprávu.

68 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Právy/Paging s EM241 Nyní vytvořte vaši zprávu. Jaký bude text zprávy? Jaký bude symbolický název této zprávy? Průvodce modemu Budete chtít do zprávy vložit procesní hodnotu? Uložte zprávu.

69 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Zprávy/Paging s EM241 Jaká je adresa hodnoty v oblasti V-paměti? Kolik číslic zprava od desetinné čárky? Jaký je formát hodnoty? Průvodce modemu Kolik číslic zleva od desetinné čárky? Náhled zprávy... Pro dokončení stiskněte OK.

70 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Zprávy/Paging s EM241 Nyní vyberte telefonní číslo, na které chcete vaši zprávu poslat. Vyberte stávající číslo nebo vytvořte nové číslo v seznamu. Průvodce modemu

71 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Zprávy/Paging s EM241 Vyberte protokol zpráv: + Numeric + TAP + UCPx Protokol zpráv je závislý na operátorovi! Chcete přidat ke kontaktu popis? Průvodce modemu Jaké je telefonní číslo? Pokud jste hotovi, uložte kontakt.

72 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Zprávy/Paging s EM241 Vyberte vzdálenou stanici. Tuto stanici nakonfigurujte. Poklepejte na konfigurovanou vzdálenou stanici. Průvodce modemu Jaký je symbolický název tohoto spojení? Symbolický název uložíte do uživatelského programu S7-200 stiskem tlačítka Uložit symbol. Pro dokončení konfigurace stiskněte OK .

73 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Zprávy/Paging s EM241 Stiskněte tlačítko Další. Průvodce modemu Budete chtít aktivovat zpětné volání? Stiskněte tlačítko Další.

74 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Zprávy/Paging s EM241 Kolikrát se má modem pokoušet o přenos v případě, že druhý modem neodpovídá? Vytáčení bude tónové nebo pulsní? Točit i bez oznamovacího tónu? Závisí na telefonní lince. Průvodce modemu Stiskněte tlačítko Další. Vyberte adresu v oblast V-paměti, kde bude uložen blok s parametry. Stiskněte tlačítko Další.

75 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Zprávy/Paging s EM241 Vyberte výstupní byte pro modem. Stiskněte Další. Zde je zobrazen přehled vašich komunikací. Průvodce modemu Pro dokončení stiskněte tlačítko Dokončit. Chcete dokončit konfiguraci průvodce?

76 STEP7 Micro/WIN V3.2 Průvodce modemu
Zprávy/Paging s EM241 Nyní uvidíte ve vašem projektu S7-200 nové podprogramy. Průvodce modemu

77 Demo box pro modem EM241 Demo box pro modem
Prototyp - provedení se může změnit! + Telefonní simulátor + Kabel PC/PPI + Dva TC35 T GSM modemy + Dvě antény pro TC35T + Dva INSYS modemy (standardní modemy) + S7-200 CPU222 + Modemový modul EM LOGO! Power + Dva kabely RS Měnič pro připojení TC35 T. + Kabely pro připojení modemu k telefonnímu simulátoru nebo k telefonní lince GSM modem TC35 PLC222 a EM241 Demo box pro modem SIM karty pro použití s GSM modemem TC35 T nejsou součástí Demo boxu! Modem INSYS Telefonní zásuvky LOGO! Power

78 Zapojení EM241 Demo box pro modem Telefonní simulátor 1 2 3 4 5

79 Co můžete dělat s Demo boxem:
EM241 Demo box pro modem Co můžete dělat s Demo boxem: + Dálkový servis se dvěma standardními modemy (modem INSY) + Dálkový servis s EM241 a jedním standardním modemem (modem INSY) + Dálkový servis se dvěma GSM modemy Siemens TC35 (nutná SIM karta s aktivovanými datovými přenosy) + Dálkový servis s EM241 a jedním GSM modemem Siemens TC (nutná SIM karta s aktivovanými datovými přenosy) + Komunikace Point-to-point (nutné druhé PLC S7-200 a EM241) Demo box pro modem + Komunikace ModbusRTU (nutné druhé PLC S7-200 a EM241) + Posílání Zpráv/Paging na mobilní telefon (nutná pevná telefonní linka)

80 EM241 Demo box pro modem Dálkový servis se dvěma standardními modemy
RS232 rozhraní modemu INSYS Kabel PC/PPI připojen k PLC S7-200 Kabel RS232 Demo box pro modem Modem INSYS 1 je připojen k telefonnímu simulátoru

81 Zapojení Dálkový servis se standardním modemem
EM241 Demo box pro modem Zapojení Dálkový servis se standardním modemem Telefonní simulátor CPU 222 PC/PPI-Cable Demo box pro modem Demo Box

82 Co můžete dělat s Demo boxem:
EM241 Demo box pro modem Co můžete dělat s Demo boxem: + Dálkový servis se dvěma standardními modemy (modem INSY) + Dálkový servis s EM241 a jedním standardním modemem (modem INSY) + Dálkový servis se dvěma GSM modemy Siemens TC35 (nutná SIM karta s aktivovanými datovými přenosy) + Dálkový servis s EM241 a jedním GSM modemem Siemens TC (nutná SIM karta s aktivovanými datovými přenosy) + Komunikace Point-to-point (nutné druhé PLC S7-200 a EM241) Demo box pro modem + Komunikace ModbusRTU (nutné druhé PLC S7-200 a EM241) + Posílání Zpráv/Paging na mobilní telefon (nutná pevná telefonní linka)

83 Zapojení Dálkový servis - standardní modem a EM241
EM241 Demo box pro modem Zapojení Dálkový servis - standardní modem a EM241 Telefonní simulátor CPU 222 Demo box pro modem Demo Box

84 Co můžete dělat s Demo boxem:
EM241 Demo box pro modem Co můžete dělat s Demo boxem: + Dálkový servis se dvěma standardními modemy (modem INSY) + Dálkový servis s EM241 a jedním standardním modemem (modem INSY) + Dálkový servis se dvěma GSM modemy Siemens TC35 (nutná SIM karta s aktivovanými datovými přenosy) + Dálkový servis s EM241 a jedním GSM modemem Siemens TC (nutná SIM karta s aktivovanými datovými přenosy) + Komunikace Point-to-point (nutné druhé PLC S7-200 a EM241) Demo box pro modem + Komunikace ModbusRTU (nutné druhé PLC S7-200 a EM241) + Posílání Zpráv/Paging na mobilní telefon (nutná pevná telefonní linka)

85 Zapojení Dálkový servis s GSM modemem TC35T
EM241 Demo box pro modem Zapojení Dálkový servis s GSM modemem TC35T PC/PPI-Cable Nutné SIM karty! Demo Box Demo box pro modem Pevná telefonní linka CPU 222 CPU 222 Nutné SIM karty! Demo Box

86 Co můžete dělat s Demo boxem:
EM241 Demo box pro modem Co můžete dělat s Demo boxem: + Dálkový servis se dvěma standardními modemy (modem INSY) + Dálkový servis s EM241 a jedním standardním modemem (modem INSY) + Dálkový servis se dvěma GSM modemy Siemens TC35 (nutná SIM karta s aktivovanými datovými přenosy) + Dálkový servis s EM241 a jedním GSM modemem Siemens TC (nutná SIM karta s aktivovanými datovými přenosy) + Komunikace Point-to-point (nutné druhé PLC S7-200 a EM241) Demo box pro modem + Komunikace ModbusRTU (nutné druhé PLC S7-200 a EM241) + Posílání Zpráv/Paging na mobilní telefon (nutná pevná telefonní linka)

87 Jednoduché použití z důvodu existence Pomocníka!
EM241 Demo box pro modem Zapojení Komunikace s EM241 Můžete použít telefonní simulátor nebo pevnou telefonní linku! CPU 222 CPU 222 Telefonní simulátor Demo Box Demo Box Jednoduché použití z důvodu existence Pomocníka! Demo box pro modem PC pro download programu

88 Co můžete dělat s Demo boxem:
EM241 Demo box pro modem Co můžete dělat s Demo boxem: + Dálkový servis se dvěma standardními modemy (modem INSY) + Dálkový servis s EM241 a jedním standardním modemem (modem INSY) + Dálkový servis se dvěma GSM modemy Siemens TC35 (nutná SIM karta s aktivovanými datovými přenosy) + Dálkový servis s EM241 a jedním GSM modemem Siemens TC (nutná SIM karta s aktivovanými datovými přenosy) + Komunikace Point-to-point (nutné druhé PLC S7-200 a EM241) Demo box pro modem + Komunikace ModbusRTU (nutné druhé PLC S7-200 a EM241) + Posílání Zpráv/Paging na mobilní telefon (nutná pevná telefonní linka)

89 Jednoduché použití z důvodu existence Pomocníka!
EM241 Demo box pro modem Zapojení Zprávy/Paging s EM241 Pevná telefonní linka CPU 222 Demo Box PC pro download programu + Alarmy + Procesní hodnoty +Teplota + Časovač + Čítač Jednoduché použití z důvodu existence Pomocníka! Demo box pro modem


Stáhnout ppt "SIMATIC S7-200 Komunikace Úvod Komunikace S7-200 pomocí EM241."

Podobné prezentace


Reklamy Google