Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Flexibilní úvazky: pro a proti z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Flexibilní úvazky: pro a proti z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP)"— Transkript prezentace:

1 Flexibilní úvazky: pro a proti z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 Práce na částečný úvazek z pohledu zaměstnavatelů: Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  Nejvíce využívají firmy nad 50 zaměstnanců, méně mikrofirmy.  Více jak polovina firem nevyužívá vůbec (také proto, že provoz neumožňuje), organizačně náročné. Proti: Lidé na částečný úvazek nemají přehled o dění ve firmě, nedostačující časový úsek pro splnění všech povinností, práci je nutné rozdělit mezi více zaměstnanců. Pro: neztratit klíčového zaměstnance, zejména matky jsou organizačně velmi schopné, tito lidé se koncentrují po danou dobu lépe na práci, než pracovníci s plným úvazkem. Motivace pro firmy: snížení odvodů, rychlá možnost úpravy

3 Práce na částečný úvazek z pohledu zaměstnanců: Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  zaměstnavatel často ukládá více úkolů, než odpovídá pracovní době/úvazku.  nabídka částečných úvazků je příliš malá oproti velkému zájmu,  zájem mají zejména matky s dětmi,  matky by přivítaly např. 2 pracovní dny v týdnu celé a pak volno (ne 4 h denně),  Osoby 50+ mají naopak zájem nízký, preferují plný úvazek „Kdo se bojí lidí po padesátce?“ se dozvíte z přednášky Lindy Sokačové z Alternativy 50+.

4 Home office-práce z domova: Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Nabízí cca 30 % firem/MSP. Proti z pohledu zaměstnavatelů: nemožnost kontrolovat zaměstnance při práci nižší produktivita práce, obtížnější komunikace u některých provozů nelze realizovat možnost zneužití dat nejasné povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP Pro z pohledu zaměstnavatelů: úspory na provozních nákladech (nájemné, kancelář, elektřina, apod.)

5 Home office-práce z domova: Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Pro z pohledu zaměstnanců: neztratí práci a kontakt s firmou možnost organizovat si svůj čas tak, jak potřebuji Proti z pohledu zaměstnanců: vyžaduje osobní disciplínu není nárok na přesčasy, na příplatek za práci ve svátek není nárok na ošetřovné dle z. o nemocenském pojištění nedostatečná právní úprava v zákoníku práce Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje se dozvíte v následující přednášce M.Martocha.

6 Sdílená pracovní místa = střídání dvou či více osob na jednom pracovním místě Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  firmy moc neznají, proto málo využívají  ti, co využívají, hodnotí jako velmi náročné na organizaci práce jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance  vhodné pro matky s dětmi do 15 let  vhodné pro mezigenerační výměnu zkušeností a znalostí, tedy i pro osoby 50+  není vhodné pro mikrofirmy, kde je kumulace 2-3 funkcí v jedné osobě, často není možné akceptovat i z provozních důvodů Více o sdílených místech se dozvíte v přednášce Fondu dalšího vzdělávání.

7 Dočasné přidělení zaměstnance Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  smyslem právní úpravy je zamezit propouštění v případě nedostatku práce pro zaměstnance (namísto toho je zaměstnanec zapůjčen)  využívají zejména velké firmy s několika provozy  zaměstnanec zůstává právně zaměstnán svým původním zaměstnavatelem, který mu i nadále poskytuje mzdu, ale pracuje pro jiného zaměstnavatele (zaměstnavatelé si fakturují), pozor! řada problémových bodů – viz přednáška M.Mlezivové) Zkušenosti z Polska v oblasti MSP-řemesel negativní – zaměstnanci se pak nechtějí vracet

8 Práce na zavolanou Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. = rozsah práce není dopředu garantován, zaměstnanec pracuje a pobírá mzdu jen když zaměstnavatel “zavolá“. Zákoník práce výslovně neupravuje. Výklad práce na zavolanou je problematický, prakticky nevyužíváno, nejbližší forma spolupráce je na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr – ale s omezeným rozsahem.

9 Závěr I.: Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zaměstnavatelé nejsou v současné době motivováni nabízet větší formou flexibilní formy zaměstnávání. Pracovník na 50 % úvazek stojí 75 % nákladů. Jednoznačnou motivací pro zaměstnavatele pro zvýšení nabídky flexibilních forem zaměstnávání jsou zvýhodnění ze strany státu. Tj. především úlevy na odvodech za tyto zaměstnance, daňové úlevy a jiné pobídky.

10 O jakém segmentu hovoříme? Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Statistika MSP: Malé a střední podniky představují 99,84 % všech firem v ČR. Z celkového počtu 1.105.177právnických a fyzických osob tvoří MSP 1.103.409 subjektů

11 Složení skupiny MSP: Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Mikrofirmy do 10 zaměstnanců 95,5 % Malé firmy do 50 zaměstnanců 3,7 % Střední firmy do 250 zaměstnanců 0,8 %

12 MSP zaměstnávají přes 2 miliony osob, tj. 61 % všech zaměstnanců: Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

13 Podíl MSP: Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. produkují:52 % výkonů produkují:57 % přidané hodnoty vyplácejí:55 % mezd produkují:42 % investic spotřebují:58 % dovozu produkují:54 % vývozu produkují:cca 38 % HDP Zdroj: ČSÚ/MPO/2014

14 Závěr II.: Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. AMSP ČR jako klíčový zástupce největšího segmentu podnikatelů a firem v zemi - malých a středních podniků a živnostníků - a realizátor projektu povede další zásadní jednání s resortem MPSV a ostatními zákonodárnými orgány v této oblasti.

15 Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Děkuji za pozornost Pište, volejte – odpovídáme všem! Eva Svobodová, MBA generální ředitelka AMSP ČR Koordinátor projektu Implementace flexicurity tel.: 236 080 452, svobodova@amsp.czsvobodova@amsp.cz www.amsp.cz www.flexicurity.cz


Stáhnout ppt "Flexibilní úvazky: pro a proti z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP)"

Podobné prezentace


Reklamy Google