Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformátor VÝPOČTY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformátor VÝPOČTY."— Transkript prezentace:

1 Transformátor VÝPOČTY

2 Rychlotest K čemu slouží transformátor?
ke změně velikosti proudu a napětí k výrobě stejnosměrného proudu k výrobě střídavého proudu k usměrnění střídavého na stejnosměrný proud a napětí Jak se nazývá cívka, k níž připojujeme napětí, jehož hodnotu chceme měnit? indukční sekundární komutátorová primární

3 Jaké napětí lze transformovat?
libovolné stejnosměrné střídavé Žádné O jaký typ transformace jde, když se velikost napětí po transformaci snižuje? transformace dolů stálá transformace transformace nahoru okamžitá transformace

4 Na jakém principu pracuje transformátor?
vzájemném působení dvou souhlasných magnetických polí elektromagnetické indukci Ampérově pravidlu pravé ruky šíření akustických vln prostorem Transformátor se běžně používá v: elektrických napájecích zdrojích nabíječkách akumulátorů elektromotorech rychlovarných konvicích

5 Příklad 1 Pro elektrický vláček potřebujeme změnit napětí z 230 V na 9 V. Primární cívka transformátoru má 460 závitů. Kolik závitů musí mít sekundární cívka? U1 = 230 V U2 = 9 V N1 = 460 z N2 = ? [z] Potřebujeme sekundární cívku, která bude mít 18 závitů. U1 = 230V U2 = 9V N1 = 460 z N2 = ?

6 Příklad 2 Primární cívka transformátoru má 600 závitů a sekundární 2 400 závitů. Na primární cívku přivedeme napětí 20 V. Jaké napětí bude na sekundární cívce? N1 = 600 závitů N2 = závitů U1 = 20 V U2 = ? [V] Na sekundární cívce vznikne napětí o velkosti 80 V. U1 = 20 V U2 = ? N1 = 600 z N2 = 2 400 1

7 Příklad 3 Primární cívka transformátoru má 1150 závitů a je připojena na spotřebitelskou síť 230 V. Kolik závitů má sekundární cívka, je-li v sekundárním obvodu napětí 5 V? Vypočítej transformační poměr. U1 = 230 V U2 = 5 V N1 = z N2 = ? [z] Potřebujeme sekundární cívku, která bude mít 25 závitů. U1 = 230V U2 = 5V N1 = z N2 = ?

8 Příklad 4 Vypočítej transformační poměr a urči, zda se jedná o transformaci dolů nebo nahoru. N1 = 500 závitů, N2 = 100 závitů N1 = 300 závitů, N2 = závitů Urči p a typ transformace N1 = 500 z N2 = 100 z p = ? Transformace dolů, U↓, I↑. Urči p a typ transformace N1 = 300 z N2 = z p = ? Transformace nahoru, U↑, I↓.

9 Příklad 5 Transformační poměr je p = 2/15. Vyšší napětí je 600 V. Jaké je nižší napětí na transformátoru? U1 = 600 V p = 2/15 U2 = ? [V] Nižší napětí transformátoru je 80 V.

10 Příklad 6 U transformátoru platí U1 = 300 V, N2 = závitů, U2 = 900 V. Vypočítej počet závitů primární cívky. Proběhne transformace nahoru nebo dolů? U1 = 300 V U2 = 900 V N2 = 1020 z N1 = ? [z] Primární cívka má 340 závitů a jde o transformaci nahoru. U1 = 300V U2 = 900V N1 = ? N2 = z

11 Příklad 7 Transformátor má N1 = 1000 a N2 = 150 závitů. Primární cívka je připojená na napětí U1 = 220V a prochází jí proud I1 = 0,3 A. Jaké je napětí a proud na vývodech sekundární cívky? U1 = 220 V N1 = 1000 V N2 = 150 z I1 = 0,3 A U2 = ? [V] I2 = ? [z] I1 = 0,3A I2 = ? U1 = 220V U2 = ? N1 = 1000 z N2 = 150 z

12 sekundární napětí sekundární proud
Na vývodech sekundární cívky je napětí U2 = 33 V a proud I2 = 2 A.

13 Dopočítej hodnoty pro situaci znázorněnou schématem
Dopočítej hodnoty pro situaci znázorněnou schématem. Napětí na sekundární cívce je 110 V.

14 N2 = 500 závitů U1 = 220 V U2 = 110 V P2 = 60 W N1 =. [závitů] I1 =
N2 = 500 závitů U1 = 220 V U2 = 110 V P2 = 60 W N1 = ? [závitů] I1 = ? [A] I2 = ? [A]

15 Dopočítej hodnoty znázorněné ve schématu:

16 Účinnost transformátoru je η = 86%.
Primární cívku transformátoru prochází při napětí 220 V proud 0,2 A. V sekundární cívkou prochází proud 6 A a napětí na svorkách cívky je 6,3 V. Určete účinnost transformátoru. Účinnost transformátoru je η = 86%.

17 Při transformaci střídavého napětí bylo u transformátoru naměřeno U1 = 220 V, I1 = 0,4 A, U2 = 98 V, I2 = 0,7 A. Jaká je účinnost transformátoru?


Stáhnout ppt "Transformátor VÝPOČTY."

Podobné prezentace


Reklamy Google