Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY, STŘÍDAVÝ PROUD

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY, STŘÍDAVÝ PROUD"— Transkript prezentace:

1 ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY, STŘÍDAVÝ PROUD

2 Kde se nachází magnetické ?
Pokus kolem magnetu, zmagnetizovaného tělesa kolem vodiče s proudem kolem cívky, kterou prochází proud

3 Cívka schématická značka vodič namotaný na pevnou osu
při průchodu el. proudu má cívka dva magnetické póly magnetické pole je vně i uvnitř cívky severní pól cívky určíme pravidlem pravé ruky

4 Elektrický proud stejnosměrný - el. proud proudí stejným směrem (od kladného k zápornému pólu zdroje) - zdroje stejnosměrného proudu: baterie, akumulátor střídavý - el. proud pravidelně mění svůj směr

5 Vznik střídavého proudu
Při pravidelné změně magnetické pole v okolí cívky se indukuje v cívce indukované napětí a indukovaný proud - otáčení cívky v magnetickém poli

6 Časový průběh střídavého proudu.
Hodnoty střídavého proudu se pravidelně v čase mění Tuto závislost vyjadřuje sinusoida Grafem závislosti střídavého napětí na čase je také sinusoida

7 Časový průběh střídavého proudu.
Nejkratší doba, za kterou se průběh opakuje, se nazývá perioda. - značka T, jednotka s Počet period za jednu sekundu je frekvence. - značka f, jednotka Hz (hertz) - výpočet f = 1 / T IMAX, UMAX maximální hodnoty proudu (napětí)

8 Efektivní napětí zdroje
Efektivní napětí zdroje střídavého napětí je napětí, které by měl stejnosměrný zdroj se stejnými tepelnými účinky Uef = 0,7 . UMAX Podobně zavádíme efektivní proud Ief = 0,7 . IMAX

9 Generátor aplet generátor
Generátor je stroj, který přeměňuje mechanickou energii na elektrickou. Alternátor – generátor střídavého napětí Dynamo – generátor stejnosměrného napětí Generátor je složen ze dvou částí: Rotor – část, která se otáčí ve statoru (elektromagnet) Stator – část, ve které se otáčí rotor (cívka, ve které se indikuje napětí) Komutátor – u dynama, slouží k přeměně polarizace

10 Elektrárny Jaderná Sluneční Tepelná Vodní

11 Transformátory Je zařízení umožňující měnit velikost střídavého napětí. Jeho činnost je založena na elektromagnetické indukci Skládá se: Feromagnetické jádro Primární cívka – přivádíme do ní napětí, které chceme změnit Sekundární cívka

12 Využití transformátoru
Transformační poměr Využití transformátoru TF se využívá k dálkovému přenosu napětí. Čím větší napětí, tím menší ztráty. TF – televize, nabíječky, různé el. spotřebiče TF – má vysokou činnost (kvalitní TF až 98%) U1 napětí prim. cívky U2 napětí sek. cívky N1 počet závitů prim.c. N2 počet závitů sek.c. I1 proud prim. cívky I2 proud sek. cívky


Stáhnout ppt "ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY, STŘÍDAVÝ PROUD"

Podobné prezentace


Reklamy Google