Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetika Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetika Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013"— Transkript prezentace:

1 Energetika Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Použití pro výuku jako podpůrný nástroj pro učitele či materiál pro samostudium žáka, rovněž tak použití jakýchkoli výstupů (obrázků, grafů atd.) pro výuku je podmíněno zakoupením licence pro užívání software E-učitel příslušnou školou. Cena licence je 250,- Kč ročně a opravňuje příslušnou školu k používání všech aplikací pro výuku zveřejněných na stránkách Na těchto stránkách je rovněž podrobné znění licenčních podmínek a formulář pro objednání licence. Pro jiný typ použití, zejména pro výdělečnou činnost, publikaci výstupů z programu atd., je třeba sjednat jiný typ licence. V tom případě kontaktujte autora pro dojednání podmínek a smluvní ceny. OK © RNDr. Jiří Kocourek 2013

2 Energetika © RNDr. Jiří Kocourek 2013

3 U1 U2 U3 Generátor třífázového napětí
V praxi je výhodné vyrábět střídavý proud tak, že otáčející se část (rotor) tvoří magnet a pevnou část (stator) tři stejné cívky pootočené o 120°. Generují se tak tři samostatná navzájem fázově posunutá střídavá napětí. N ... nulový vodič L1 , L2 , L3 ... fázové vodiče L1 L2 U1 U2 L3 U3 N

4 U1 U2 U3 Generátor třífázového napětí
V praxi je výhodné vyrábět střídavý proud tak, že otáčející se část (rotor) tvoří magnet a pevnou část (stator) tři stejné cívky pootočené o 120°. Generují se tak tři samostatná navzájem fázově posunutá střídavá napětí. N ... nulový vodič L1 , L2 , L3 ... fázové vodiče L1 L2 U1 U2 L3 U3 N

5 Časový diagram třífázového napětí
u u1 u2 u3 t

6 Časový diagram třífázového napětí
u u1 u2 u3 t

7 Součet napětí všech tří fází je v každém časovém okamžiku nulový.
Časový diagram třífázového napětí u u1 u2 u3 t Součet napětí všech tří fází je v každém časovém okamžiku nulový.

8 Transformátor Zařízení umožňující měnit velikost střídavého napětí (proudu). Dvě cívky na společném jádře. Na jednu z nich (primární) přivádíme střídavé napětí, na druhé (sekundární) se indukuje větší nebo menší střídavé napětí. V ~ U1 U2 N1 ... počet závitů primární cívky N2 ... počet závitů sekundární cívky

9 Transformátor Zařízení umožňující měnit velikost střídavého napětí (proudu). Dvě cívky na společném jádře. Na jednu z nich (primární) přivádíme střídavé napětí, na druhé (sekundární) se indukuje větší nebo menší střídavé napětí. V ~ U1 U2 N1 ... počet závitů primární cívky N2 ... počet závitů sekundární cívky k ... transformační poměr

10 Transformátor Zařízení umožňující měnit velikost střídavého napětí (proudu). Dvě cívky na společném jádře. Na jednu z nich (primární) přivádíme střídavé napětí, na druhé (sekundární) se indukuje větší nebo menší střídavé napětí. I1 I2 A A ~ N1 ... počet závitů primární cívky N2 ... počet závitů sekundární cívky k ... transformační poměr

11 Transformátor Použití: V energetice – při přenosu elektrické energie
V elektrotechnice – pro přizpůsobení napětí zdroje

12 Transformátor Poznámka: Převodní vztahy pro napětí a proud platí přesně jen při zanedbání ztrát energie. K nim dochází zejména proto, že se v jádře transformátoru indukují nepravidelné (vířivé) proudy, jejichž působením se jádro zahřívá. Jádra se proto vyrábějí z oddělených a navzájem izolovaných destiček, aby se vznik vířivých proudů co nejvíce omezil. K nějakým tepelným ztrátám však přesto dochází a transformátor je nutno chladit.

13 Energetická soustava Elektrárna Tepelná Jaderná Solární Větrná Vodní

14 Energetická soustava Elektrárna

15 Energetická soustava L1 Transformátor Elektrárna L2 L3 N

16 Energetická soustava L1 Transformátor Elektrárna L2 L3 N

17 Energetická soustava Vedení vysokého napětí (20 – 400 kV)
L1 Transformátor Elektrárna L2 L3 N

18 Energetická soustava Vedení vysokého napětí (20 – 400 kV)
L1 Transformátor Elektrárna L2 L3 N

19 Energetická soustava Vedení vysokého napětí (20 – 400 kV)
L1 Transformátor Elektrárna L2 L3 N Transformátor

20 Energetická soustava Vedení vysokého napětí (20 – 400 kV)
L1 Transformátor Elektrárna L2 L3 N Transformátor Spotřebitel (domácnost, firma atd.) L1 L2 L3 N

21 Obrázky, animace a videa použité v prezentacích E-učitel jsou buď originálním dílem autora, nebo byly převzaty z volně dostupných internetových stránek.


Stáhnout ppt "Energetika Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google