Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY, STRUKTURA, OBLASTI POUŽITÍ, VKLÁDÁNÍ A EDITACE, IMPORT A EXPORT DAT)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY, STRUKTURA, OBLASTI POUŽITÍ, VKLÁDÁNÍ A EDITACE, IMPORT A EXPORT DAT)"— Transkript prezentace:

1 (ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY, STRUKTURA, OBLASTI POUŽITÍ, VKLÁDÁNÍ A EDITACE, IMPORT A EXPORT DAT)

2 Co je to relační databáze? Je to soubor, který obsahuje data Data jsou uložena v tabulce, a jsou přesně definována typem a velikostí Tvoří se nejčastěji v programu MS. ACCESS a OO. Base, které pracují s daty uloženými v databázi Založena na relačním modelu = způsob uložení dat v databázi Relace = vazba mezi tabulkami

3 Základní pojmy Tabulka Skládá se z řádků a sloupců Řádky v tabulce se nazývají záznamy Sloupce tabulky se označují jako atributy Každý sloupec má definován jednoznačný název, typ a rozsah – doménu Průnikem atributu a záznamu vzniká pole, které již obsahuje konkrétní data

4 Typy polí tabulek Textová – může obsahovat libovolné znaky, které jsou na klávesnici, tato položka může být dlouhá maximálně 254 znaků Číselná s pevnou desetinnou tečkou – obsahuje číslice, desetinnou tečku a znamínka, lze provádět matematické operace Číselná s pohyblivou desetinnou tečkou – vhodná pro nepřesná čísla, která získáme např. jako výsledek laboratorních pokusů, měření...) Celočíselná – pro zápis číselných údajů, se kterými plánujeme provádět matematické operace a které nemají desetinnou čárku, maximální délka jsou 4 znaky

5 Datumová – typ položky pro zobrazení datumů, je dlouhá vždy 8 znaků Datumová – časová – ukládá chronologické údaje skládající se z měsíce, dne, roku a času Logická – velikost je vždy pouze jeden znak, může nabývat pouze 2 logické hodnoty true a false Objekt – typ položky, do které můžeme vložit obrázek, fotografii, vzorek písma, zvuk...) Obrázek – typ položky pro uchování grafických záznamů Dotazy – nadstavba tabulek, slouží jako nástroj na efektivní vyhledávání těchto dat Formuláře – usnadňují zadávání a prohlížení dat

6 Atribut – konkrétní informace o subjektu (obvykle je atribut uložen jako datový sloupec nebo pole) Vztah – způsob v jakým jsou informace v jedné relaci vztaženy k informacím v jiné relaci Spojení – proces svázání tabulek nebo dotazů na tabulky prostřednictví jejich vztažných datových hodnot

7 Hlavní funkce databáze Definice dat – jaká data budou ukládána, jaké jsou vztahy mezi daty Manipulace s daty – výběr, přidání, mazaní Řízení dat – oprávnění pro manipulaci s daty Uchování informací

8 Propojení tabulek Vztah 1:1 Manžel má jednu manželku a manželka má jednoho manžela

9 Vztah 1:N Jeden majitel může mít více psů

10 Vztah N:N Jeden student může mít více učitelů a naopak jeden učitel může učit více student

11 Pole databáze Jméno Typ Šířka (někdy označována jako délka dat nebo velikost pole) Primární index Používá se za účelem rychlejšího vyhledávání dat v tabulce Záznamům v těchto seznamech se říká klíče = množina atributů jejichž hodnoty jednoznačně identifikují záznamy v tabulce Pomocí indexu může databázový systém jít přímo na požadovaný řádek tabulky

12 Význam databází pro firemní sféru Řeší základní evidenční, distribuční, vyhledávací a kontrolní úlohy a řízení lidských zdrojů Tvořena dle požadavků zákazníka (snadné a nenáročné úpravy) Personální evidence - zajišťuje veškeré údaje a informace o uchazečích a zaměstnáních a o firmách poptávajících příslušné pracovní pozice Vede operativní evidence o zaměstnancích firmy Organizační struktura společnosti (popis pracovních míst a jejich obsazenost)

13 Oblasti použití databázové aplikace ve firemní sféře Evidence – vybavena rozsáhlou množinou údajů, funkcemi pro okamžitou tvorbu dokumentů (př. průkazy- rybářské lístky, zahraniční průkazy) Účetnictví – nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách, má informační funkci (poskytuje informaci o podniku) a kontrolní funkci (kontrola stavu majetku a hospodaření) Mzdy - seznam peněžitých částek zaměstnanců za vykonanou práci v pracovním poměru Sklady – lze zjistit souhrn veškerého zboží na skladě Řízení výroby – založené na sběru dat v reálném čase a může zvyšovat produktivitu práce nebo sledovat stav opotřebených nástrojů

14 Vznik a rozšíření počítačů v minulém století V počátcích se zpracovávaly velké objemy informací na jednom počítači (systém hromadného zpracování dat) Celková doba zpracování na těchto počítačích byla velmi dlouhá Od 60. let následuje kvalitativní skok, tato změna byla umožněna přechodem od sálových počítačů k počítačům stolním a později osobním V počítačích se vše zmenšovalo, a tak se z hal stávaly stěny a skříně Na univerzitě v Cambridge vzniká program VisiCalc, což je předchůdce tabulkových procesorů, tento program mnohonásobně zefektivňuje práci v kanceláři

15 Fungování databáze typu klient - server Vztah mezi dvěma počítačovými programy, v nichž první program, klient, žádá o služby jiný program zvaný server Každá instance klienta může posílat žádost o data jednomu nebo více připojeným serverům Vlastní databáze leží na samostatném výkonném počítači Přístup k tomuto serveru se děje pomocí klientských aplikací, které k němu přistupují z jednotlivých serverů (klientů) přes počítačovou síť Princip licencování - kolik klientů může přistupovat k databázovému serveru

16 Transakční zpracování Skupina logických operací Transakce musí být vždy provedena jako jeden celek Pokud se při zpracování vyskytne chyba, transakce nemůže být dokončena a všechny dílčí operace musejí být vráceny do stavu před začátkem transakce Chrání před hardwarem a chyby softwaru Hlavním cílem je udržení databáze v konzistentním stavu Commit – příkaz, který je vyvolán po normálním ukončením programu realizujících transakci Rollback – příkaz, které pro svou funkci vyžaduje použití žurnálu (logu) na nějakém stabilním paměťovém médiu

17 SQL Tento server ukládá veškeré informace do dvou typů serverů Každá databáze je tvořena datovým souborem a souborem pro uložení transakčního logu Princip je založen na relační algebře a relací množin, zjednodušeně je uložen na tabulkovém uspořádání dat Jazyk SQL se dělí na dvě hlavní kapitoly: 1) DDL - zkratka pro Data Definition Language a jedná se o příkazy definující jednotlivé objekty v databázi (tabulky, procedury apod.) 2) DML - zkratka pro Data Modification Language a jde o příkazy definující práci s databázovými objekty (výběr dat, modifikaci dat, mazání dat apod.)

18 Import a export dat Import dat: 1) Běžný import - nahraje importované záznamy do zvolené agendy bez ohledu na stávající obsah 2) Aktualizační import - využití např. při aktualizaci cen skladových zásob nebo při aktualizaci adresáře 3) Nahrazující import - nejprve vymaže veškerý obsah konkrétní agendy a teprve poté importuje obsah externí databáze

19 Export dat: Průvodce spustíte povelem Export agendy z nabídky Soubor/Datová komunikace Na jednotlivých stranách průvodce nastavíte hodnoty a parametry související s exportem dat Pak už jen obvyklým způsobem vyberete požadované záznamy

20 Vypracovala: Žaneta Špundová


Stáhnout ppt "(ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY, STRUKTURA, OBLASTI POUŽITÍ, VKLÁDÁNÍ A EDITACE, IMPORT A EXPORT DAT)"

Podobné prezentace


Reklamy Google