Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  11 Číslo DUM 18 Předmět Přestavby budov Tematický okruh Dodatečné izolace Název materiálu Vkládání nové hydroizolace Autor Bílek Petr Datum tvorby   Ročník  3. Anotace Prezentace seznamuje žáky 3. ročníku oboru Zednické práce a Zedník s možnostmi vkládání nové hydroizolace do zdiva.  Metodický pokyn  Učitel látku promítá na tabuli a provádí výklad. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Bílek. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Dodatečné hydroizolace
Za hydroizolaci se považuje takové materiálové a konstrukční opatření, které zabraňuje pronikání vody a vlhkosti do stavebních konstrukcí nebo vnitřních prostorů objektů a ve zvláštních případech do okolního prostoru (vodojem, žumpa, bazén a podobně).

3 Opatření proti vlhkosti můžeme rozdělit na:
metody omezující vlhkost ve zdivu a) odkop zeminy okolo objektu, snížení terénu b) drenáž - okolo objektu i pod objektem c) injektáž základové půdy d) vzduchově izolační metody e) elektrofyzikální metody f) sanační omítky 2) vytvoření nepropustné vrstvy a) vložení dodatečné hydroizolace b) chemické metody

4 Umístění dodatečně provedené hydroizolace:
a) na vnitřní straně b) na vnější straně Obr.č. 1: Umístění izolace na vnitřní straně (archiv autora) Obr.č. 2: Umístění izolace na vnější straně (archiv autora)

5 Umístění hydroizolace na vnitřní straně
výhody: snadné zhotovení kratší doba realizace nižší náklady odstranění vlhkosti z vnitřního prostoru nevýhody: nechrání zdivo před vlhkostí a ni před agresivní vodou – zdivo zůstává vlhké

6 Dodatečná izolace na vnitřní straně
Izolace nepropustnými omítkami postup: oklepání staré omítky, vyškrábání spár, očištění ocelovým kartáčem, omítnutí cementovou omítkou s vodotěsnící přísadou Těsnící nátěry a tmely (asfaltové nebo polymerní emulze a tmely) Obklad vnitřního líce zdiva (hutné cihly, kabřinec…) Vnitřní železobetonová vana

7 Vnitřní železobetonová vana
Provádí se je-li zhotovení vnější izolace příliš nákladné nebo technicky velmi náročné (např. v zastavěném území). Při realizaci je nutné snížit hladinu spodní vody odčerpáním. Obr.č. 3: Vnitřní železobetonová vana (archiv autora)

8 Izolace umístěná na vnější straně
výhody: úplná ochrana zdiva i vnitřního prostoru proti zemní vlhkosti a vodě nevýhody: vyšší pracnost a náklady

9 Metody: vložení izolačního pásu po ručním vybourání průrazů
podřezání zdiva - ruční pilou - řetězovou pilou - kotoučovou pilou - diamantovým lanem zarážení nerez.ocelových desek do zdiva HW- systém chemické infuzní clony - injektáž zdiva

10 Vložení izolace do probouraných otvorů
Obr.č. 4: Vložení izolace do probouraných otvorů (archiv autora)

11 Postup: oklepání omítky v místě umístění dodatečné izolace
vybourání zdiva – výška 2 až 4 vrstvy, délka otvorů 0,8- 1,5 m (podle kvality zdiva) mezi otvory se ponechá zdivo (jako pilíř) o minimální šířce 0,6 m očištění a vyrovnání podkladu mazaninou z cementové malty (u méně kvalitního zdiva vyzdění 1 až 2 vrstev a vyrovnání MC) po zatvrdnutí penetrace a položení izolace (asfaltové pásy, plastové folie, izolační nátěry nebo tmely)s přesahy pro napojení min. 100 mm dozdění zbývajícího prostoru a důkladné uklínování plastovými klíny s rozestupy max. 100 – 200 mm vybourání ,,pilířků“, položení izolace, dozdění a uklínování injektáž spáry cementovou maltou s plastifikátorem

12 Postup u zdiva tloušťky 600 mm a více
Obr.č. 5: Vkládání izolace u širokých zdí (archiv autora)

13 Alternativa postupu vložení izolace do probouraných otvorů.
Obr.č. 6: Vkládání izolace při „průběžném“ podbourávání (archiv autora)

14 Vložení izolace do prořezané spáry
Proříznutí spáry je možné provést: ruční pilou (pracné; pouze u cihelného zdiva do max. tloušťky 45cm) řetězovou pilou (cihelné zdivo) kotoučovou stěnovou pilou (bez omezení) lanovou pilou s diamantovým lanem (bez omezení)

15 Pomůcky na ruční prořezaní spáry a vložení izolace
Obr.č. 7: Nářadí a pomůcky pro vkládání izolace do ručně prořezané spáry (archiv autora)

16 Postup: odstranění omítek v rovině řezu a obnažení instalací
instalace pily, lana, vodicích kladek postupné prořezávání spáry a její vyčištěni vloženi hydroizolační fólie zaklínování podřezaného zdiva plastovými klíny tlakové vyplněni spáry cementovou maltou odstranění starých, provlhlých a prosolených omítek provedeni nových, sanačních omítek a dalších návazných opatření

17 Obr.č. 8: Schéma podřezávání diamantovým lanem (archiv autora)
Schéma lanové pily Obr.č. 8: Schéma podřezávání diamantovým lanem (archiv autora)

18 Hydroizolační materiály vkládané do spáry
polyetylénové (PE) fólie, polyvinylchloridové (PVC) fólie, sklolaminátové desky vysoko hustotní polyetylénové (HDPE) folie s atestem i na radon chromvanadiové desky Životnost těchto materiálů přesahuje 100 let.

19 Zarážením desek z nerezového vlnitého plechu (HW systém)
Izolaci tvoří vlnité desky z ocelového antikorozního plechu zarážené do spáry zdi s přesahem dvě až tři vlny (20 – 50 mm). V rozích se desky překrývají min. o 80 mm. V případě rekonstrukce podlahy se plechy zazáří do ložné spáry zdiva nejlépe v úrovni podkladních betonů podlahy (plechy jsou o mm delší pro napojení vodorovných izolací podlah). Zůstává-li podlaha původní, zaráží se izolační desky do první ložné spáry nad podlahou. Plechy pro sanace zdiva: CHROM-OCEL (Cr %), CHROM-NIKL-OCEL (Cr %, (Ni %), CHROM-NIKL-MOLYBDEN-OCEL (Cr %, Ni %, Mo - 2-3%),

20 Obr.č. 9: Schéma zarážení desek (archiv autora)
Zarážením desek z nerezového  vlnitého plechu (HW systém) Obr.č. 9: Schéma zarážení desek (archiv autora)

21 Zarážením desek z nerezového vlnitého plechu
(HW systém) Výhody: nedochází k poškození statiky – posunutí, sedání zdiva, praskání omítky, pohybu oken a dveří nevadí tvrdá malta, úzká spára ani tlaky ve zdivu rychlost – denní výkon 30 až 40 m (izolace rodinného domku za 1 až 2 dny) sanaci lze provádět bez přerušení chodu objektu použití pro veškeré zdivo vyzděné ve spáře bez ohledu na druh a složení zdiva – cihelné zdivo (i bez průběžné spáry) – zdivo z kotovic, vepřovic (i bez průběžné spáry) – kamenné zdivo s průběžnou spárou (obecně) – smíšené zdivo - opukové, pískovcové i bez spáry (nutno posoudit) – samostatně stojící pilíře, klenby, kaskády, oblouky

22 Postup: úprava terénu pro pojíždění pneumatického kladiva
lokalizace a případná přeložka instalací osekání omítky a spáry v místě zarážení osazení vodicí tyče, která zachycuje zpětné rázy a pomocí řetězu přitahuje zařízení ke zdi ( u tvrdé spáry z cementové malty) očištění hrany zaražené desky a její ošetření v místě zarážení zinkovým sprejem

23 Otázky a úkoly: Porovnejte izolaci provedenou z vnější strany a provedenou z vnitřní strany. Jaké jsou možnosti provedení izolace z nitřní strany zdiva? Jakým způsobem můžeme provést izolaci z vnější strany? Jaké jsou možnosti vložení nové vodorovné hydroizolace?


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google