Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivityIII/2 inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AutorIng. Josef Strnad Číslo materiáluVY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_01 NázevStrojní obrábění – teorie obrábění I Druh učebního materiáluPrezentace - PowerPoint PředmětStrojírenská technologie RočníkDruhý – studijní M2 Tématický celekStrojírenská technologie AnotaceÚvod do teorie strojního obrábění Metodický pokynPráce s data projektorem, vizualizérem a notebookem, viz. použitá literatura, podklady. Klíčová slovaObecné pojmy a terminologie, základy obrábění a řezání, definice obráběcí stroj, řezný nástroj, obrobek a přípravek. Očekávaný výstupSeznámit žáky se základy strojního obrábění tak, aby mohli uplatnit nabyté vědomosti ve svém oboru. Datum vytvoření21.února 2013

2 STROJNÍ OBRÁBĚNÍ TEORIE OBRÁBĚNÍ

3  Obecné pojmy a terminologie Obráb ě ní je technologický proces, kterým vytvá ř íme povrchy obrobku ur č itého tvaru, rozm ě r ů a jakosti, a to odebíráním č ástic materiálu pomocí ú č ink ů mechanických, elektrických, chemických apod., p ř ípadn ě jejich kombinacemi. Ř ezání je obráb ě ní, p ř i kterém dochází k odebírání č ástic materiálu ve tvaru t ř ísky b ř item (ost ř ím, ř eznou hranou) ř ezného nástroje.

4 Obrábění je realizováno v soustavě obrábění (SNOP). Tato soustava se skládá z následujících čtyř částí (rovněž se uvažují pouze tři části absentující přípravek): · obráběcí stroj (S), · řezný nástroj (N), · obrobek (O), · přípravek (P). Obrobek představuje objekt obráběcího procesu a je to obráběná nebo již obrobená součást či dílec. Z geometrického hlediska je obrobek charakterizován rozměry a tvary jednotlivých ploch.

5 D ě lením obráb ě ní podle charakteristických znak ů b ř itové geometrie nástroje je:  obráb ě ní s definovanou geometrií b ř itu (soustružení, frézování, vrtání, vyhrubování, vystružování, vyvrtávání, hoblování a obrážení, protahování aj.),  obráb ě ní s nedefinovanou geometrií (broušení, honování, lapování aj.),  nekonve č ní metody obráb ě ní (nap ř. elektroerozivní, chemické, ultrazvukem, laserem, soust ř ed ě ným paprskem),  úpravy obrobených ploch (nap ř.vále č kování, lešt ě ní, hlazení, brokování).

6 Základní rozdělení metod obrábění podle charakteristických znaků břitové geometrie nástroje na: § obrábění s definovanou geometrií břitu (soustružení, frézování, vrtání, vyhrubování, vystružování, vyvrtávání, hoblování a obrážení, protahování aj.); § obrábění s nedefinovanou geometrií (broušení, honování, lapování aj.);

7 § nekonveční metody obrábění (např. elektroerozivní, chemické, ultrazvukem, laserem, soustředěným paprskem); § úpravy obrobených ploch (např.válečkování, leštění, hlazení, brokování

8 Metody obrábění podle charakteru záběru řezání dělíme na: § plynulé řezání, při kterém je řezný klín po celou dobu řezání stále v záběru; § přerušované řezání, při němž řezný klín střídavě vchází do záběru a vychází ze záběru. Typickým příkladem takového řezání je frézování. Dělení metod obrábění podle směru přemísťování částic materiálu vzhledem k řezné hraně na: § volné obrábění, při kterém je směr přemísťování

9 částic třísky ve všech bodech řezné hrany stejný; § vázané obrábění, při kterém se částice třísky pohybují různými směry, v zásadě však kolmo na řeznou hranu. Soustružení zapichovacím nebo naběracím soustružnickým nožem je typickým příkladem volného řezaní nebo tangenciální soustružení.

10 Použité podklady – literatura: 1) Strojírenská technologie. Ing. Miroslav Hluchý. St. nakl. technické literatury. 2) Technologie II. 1.díl. Skripta. Brychta, Čep, Nováková, Petřková. VŠB Technická univerzita Ostrava 3) Nové směry v progresívním obrábění. Brychta, Čep, Sadílek, Petřková, Nováková. Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google