Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Jiří Vaňhara, místopředseda představenstva a vrchní ředitel

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Jiří Vaňhara, místopředseda představenstva a vrchní ředitel"— Transkript prezentace:

1 JUDr. Jiří Vaňhara, místopředseda představenstva a vrchní ředitel
Finanční skupina ERB – PČRB, vhodný partner pro pronikání na trhy od Brestu po Vladivostok JUDr. Jiří Vaňhara, místopředseda představenstva a vrchní ředitel Únor 2013

2 Obsah Prezentace finanční skupiny Cílová klientela Nabízené produkty
Referenční projekty Kontaktní místa Evropsko-ruská banka, a.s.

3 1. Prezentace finanční skupiny
Vznikla v roce 2008 a provoz zahájila v první polovině roku 2009. Disponuje obchodními místy v Praze (centrála) a v Karlových Varech. Obchodní strategie ERB se zaměřuje na podporu a rozvoj obchodních vztahů mezi podnikatelským prostředím v České republice a partnery z vytypovaných států SNS. Relativně dobrá znalost zázemí v Bělorusku a Ruské federaci. Naší sesterskou bankou je První česko-ruská banka, se sídlem v Moskvě. PČRB patří mezi střední ruské banky a nabízí standardní spektrum produktů v oblasti obchodního financování a můžeme říci, že nadstandard v rámci součinnosti s ERB. PČRB je součástí systému pojištění vkladů RF Ratingová agentura Moody´s potvrdila rating na úrovni B3 a dle národní ruských měřítek na úrovni Baa2 Evropsko-ruská banka patří mezi nejmladší členy českého bankovního sektoru. Vznikla v roce 2008 a provoz zahájila v první polovině roku Disponuje obchodními místy v Praze (centrála) a v Karlových Varech. Jak již název dává tušit, obchodní strategie ERB se zaměřuje na podporu a rozvoj obchodních vztahů mezi podnikatelským prostředím v České republice a partnery z vytypovaných států SNS. Můžeme se pochlubit relativně dobrou znalostí zázemí v Bělorusku a Ruské federaci. Naši pracovníci jsou vybaveni kvalitními znalostmi specifik jednotlivých ekonomik a právních řádů právě tohoto regionu a jsou připraveni poskytovat našim klientů nezbytné konzultace při přípravě jednání se svými protějšky s cílem zajištění financování exportních kontraktů. V naší obchodní politice se opíráme o možnosti, které jsou dány českým právním řádem, a v tomto ohledu jsme důsledně zákona poslušní. V naší obchodní strategii neklademe doplňující omezení nad právní rámec platný v ES a v ČR a nesledujeme naší obchodní strategií žádné politické cíle. Naší sesterskou bankou je První česko-ruská banka, se sídlem v Moskvě. Původně byla tato instituce založena v roce 1996 jako společný podnik mezi moskevskou bankou Vozrožděnie a českou IPB. Po pádu IPB byla PČRB postupně transformována na 100% ruskou bankovní instituci, která má v současnosti jediného vlastníka. PČRB patří mezi střední ruské banky a nabízí standardní spektrum produktů v oblasti obchodního financování a můžeme říci, že nadstandard v rámci součinnosti s ERB. PČRB je součástí systému pojištění vkladů RF a ratingová agentura Moody´s potvrdila rating na úrovni B3 a dle národní ruských měřítek na úrovni Baa2, což i v současné době charakterizuje PČRB jako stabilní bankovní instituci. Kombinováním finančních možností ERB a PČRB jsme připraveni obsloužit i náročné projekty z hlediska požadavků na financování. Rádius působení bankovní skupiny ERB-PČRB se projevuje nejen v akceschopnosti na území Moskvy nebo Moskevské oblasti, ale je doložen i zájmem některých dalších oblastí o spolupráci při financování dovozu technologií z ČR např. v Kostromské, Vladimirské, Astrachaňské, Sočinské a dalších oblastech. Jen pro dokreslení poptávka  je po energetických projektech, zpracování průmyslových a komunálních odpadů, transport apod. Evropsko-ruská banka, a.s.

4 1. Prezentace finanční skupiny
Finančních možností ERB a PČRB Kombinováním finančních možností jsme připraveni obsloužit i náročné projekty z hlediska požadavků na financování. Rádius působení bankovní skupiny ERB-PČRB Projevuje se nejen v akceschopnosti na území Moskvy nebo Moskevské oblasti, ale je doložen i zájmem některých dalších oblastí o spolupráci při financování dovozu technologií z ČR např. v Kostromské, Vladimirské, Astrachaňské, Sočinské a dalších oblastech. Kombinováním finančních možností ERB a PČRB jsme připraveni obsloužit i náročné projekty z hlediska požadavků na financování. Rádius působení bankovní skupiny ERB-PČRB se projevuje nejen v akceschopnosti na území Moskvy nebo Moskevské oblasti, ale je doložen i zájmem některých dalších oblastí o spolupráci při financování dovozu technologií z ČR např. v Kostromské, Vladimirské, Astrachaňské, Sočinské a dalších oblastech. Jen pro dokreslení poptávka  je po energetických projektech, zpracování průmyslových a komunálních odpadů, transport apod. Evropsko-ruská banka, a.s.

5 2. Cílová klientela ERB soustřeďuje na drobnou a střední podnikatelskou klientelu, která disponuje exportním potenciálem s vysokou přidanou hodnotou. Začínající výrobce a obchodníky. Financování projektů na zelené louce. S ohledem na naše kapitálové vybavení, kterým samozřejmě nemůžeme konkurovat velkým českým bankovním domů, se ERB soustřeďuje na drobnou a střední podnikatelskou klientelu, která disponuje exportním potenciálem s vysokou přidanou hodnotou. V rámci naší politiky jsme připraveni obsluhovat podniky, které působí na trhu řadu let, ale i začínající výrobce a obchodníky. Poskytujeme finanční zázemí a služby i v rámci projektového financování projektům na zelené louce za předem stanovených podmínek. Jedním z takových kritérií je inovativní a progresivní technologie a exportní potenciál směrem na trhy SNS. Evropsko-ruská banka, a.s.

6 3. Nabízené produkty V rámci obchodního financování banka nabízí svým klientům produkty dle standardního scénáře a) Financování před-exportní b) Exportní financování krátkodobé (do jednoho roku) střednědobé na investiční akce (do šesti let) c) Zvláštní oblastí, která může být pro některé exportéry zajímavá je získání financování na základě smlouvy s bankou o odkupu pohledávek za vybranými ruskými importéry. 3. V rámci obchodního financování banka nabízí svým klientům produkty dle standardního scénáře: Jedná se zejména o: a) Financování před-exportní, pro českého vývozce na základě sjednaného kontraktu s importérem, délka úvěrové linky do jednoho roku, rozhodujícím aspektem pro posuzování je bonita zajištění importéra a posouzení schopnosti českého výrobce dostát závazkům z kontraktu. Jednotlivé podmínky exportu mohou být doprovázeny bankovními instrumenty ve formě bankovní záruky za navrácení akontace, či záruky za dobré provedení. b) Exportní financování, které v našem případě můžeme dělit na krátkodobé (do jednoho roku) a střednědobé na investiční akce (do šesti let). V případě střednědobého financování banka vyžaduje pojištění ze strany EGAP, dle standartního scénáře. Střednědobé financování – je poskytováno především ve formě odběratelského úvěru, buď přímého, nebo nepřímého, do 85% hodnoty kontraktu. V případě přímého odběratelského úvěru, je partnerem banky bonitní odběratel. U nepřímého vystupuje jako partner financující banky, bankovní instituce odběratele. V některých případech je banka připravena u střednědobých exportních úvěrů akceptovat riziko protistrany bez nutnosti pojištění. To může mít při realizaci kontraktu výhodu snížení nároků na složení akontace a naše banka může profinancovat až 100% vývozního kontraktu, což může pro naše klienty poskytnout konkurenční výhodu oproti jiným dodavatelům. c) Zvláštní oblastí, která může být pro některé exportéry zajímavá je získání financování na základě smlouvy s bankou o odkupu pohledávek za vybranými ruskými importéry. Český dodavatel se může obrátit na banku s tím, že v tomto případě může nabídnout výhodnější dodací podmínky, bez nutnosti zvyšování svého zadlužení. Rozhodující v tomto případě je individuální přístup ke každému jednotlivému případu a zejména pak bonita odběratele. Splatnost jednotlivých pohledávek by neměla přesáhnout 180 dní. Financování formou odkupu je možné bez regresu, tak si regresem vůči dodavateli. V každém případě, však dodavatel garantuje bance existenci pohledávky a odpovídá za kvalitu provedení. Evropsko-ruská banka, a.s.

7 3. Nabízené produkty Další výhody:
předběžná kalkulace nákladů na financování kombinací bankovních produktů ve spolupráci s naší sesterskou bankou – PČRB možnost uskutečňování plateb a inkasa v ruských rublech Ve všech případech je naše banka připravena poskytnout našim klientů předběžné kalkulace nákladů na financování, tak aby tyto mohly být promítnuty do cenových parametrů teprve připravovaných exportních smluv a projednány s protistranou. Jedná se zejména o náklady na před-exportní financování, či financování formou odkupu pohledávek. Jak v případě krátkodobého financování, tak i v případě střednědobého je banka schopná nabídnout kombinací bankovních produktů ve spolupráci s naší sesterskou bankou – PČRB - tak, aby rizika exportéra byla ošetřena a exportní případ byl financovatelný. Jinými slovy PČRB je schopna posoudit bonitu importéra a poskytnou záruky akceptovatelné pro ERB. V rámci exportních vztahů další velkou výhodou je možnost uskutečňování plateb a inkasa v ruských rublech. ERB vede tuto měnu jako jednu ze svých hlavních a to jak pro bezhotovostní, tak i pro hotovostní operace a nabízí výhodné směnné kurzy, díky on line propojení právě s PČRB. Tuto schopnost ocení zejména ruští importéři, ale i čeští dodavatelé, kde je možnost zefektivnit náklady při přímých konverzích z Rublu do CZK bez nutnosti směny přes referenční měny typu EUR nebo USD. Evropsko-ruská banka, a.s.

8 4. Referenční projekty Spolufinancování společně s PČRB bytového komplexu v SOČI jako část připravované infastruktury pro Olympiádu 2014 Financování subdodávek pro obchodní centrum v SOČI v rámci olympijského programu Profinancování přípravných akcí (před-export) pro výstavbu aquaparku ve městě Tbilisi Dodávky technologických celků do Běloruska prostřednictvím Bělarusbank, Bělinvestbank a Bělagroprombank Bez pojišťovacích smluv banka přímo financovala subdodávky českých exportérů pro elektrárny v RF (Sankt Petěrburg a Voroněž). Další významnou akcí je spolufinancování rozvoje přepravní infrastruktury systému řeka-moře v Kaspické oblasti. 4. Za svou relativně krátkou historii působení na českém trhu se ERB účastní již několika významných finančních akcí jak na území RF, tak i některých dalších států bývalého SSSR. Jedná se v rámci pojištěných kontraktů zejména o: a/ Spolufinancování společně s PČRB bytového komplexu v SOČI jako část připravované infastruktury pro Olympiádu 2014; b/ Financování subdodávek pro obchodní centrum v SOČI v rámci olympijského programu, c/Profinancování přípravných akcí (před-export) pro výstavbu aquaparku ve městě Tbilisi, d/Dodávky technologický celků do Běloruska prostřednictvím Bělarusbank, Bělinvestbank a Bělagroprombank. e/Bez pojišťovacích smluv banka přímo financovala subdodávky českých exportérů pro elektrárny v RF (Sankt Petěrburg a Voroněž). f/Další významnou akcí je spolufinancování rozvoje přepravní infrastruktury systému řeka-moře v Kaspické oblasti. Evropsko-ruská banka, a.s.

9 5. Kontaktní místa Štefánikova 78, Praha 5 (kontaktní osoby: M. Kukrechtová, J. Sidarenka) Moskevská 10, , Karlovy Vary (kontaktní osoba: V. Usová) 5. Jsme si vědomi toho, že výše uvedený popis je výrazně zjednodušený a schematický a každý obchodní případ má svá specifika, která vyžadují individuální přístup a osobní jednání. Z tohoto důvodu jsme připraveni případné klienty přijmout na našich obchodních místech: Štefánikova 78, Praha 5 (kontaktní osoby: M. Kukrechtová, J. Sidarenka) Moskevská 10, , Karlovy Vary (kontaktní osoba: V. Usová) Evropsko-ruská banka, a.s.

10 5. Kontaktní místa Zástupce v Moskvě p. M. Fillipov, který působí současně jako viceprezident banky PČRB na ulici Brestskaja, nedaleko Českého domu a velvyslanectví ČR. V případě nejasností při projednávání detailů obchodních kontraktů na území RF, jsme připraveni nabídnout součinnost našeho zástupce v Moskvě p. M. Fillipova, který působí současně jako viceprezident banky PČRB na ulici Brestskaja, nedaleko Českého domu velvyslanectví ČR. Více na Evropsko-ruská banka, a.s.

11 Děkuji za pozornost Evropsko-ruská banka, a.s.


Stáhnout ppt "JUDr. Jiří Vaňhara, místopředseda představenstva a vrchní ředitel"

Podobné prezentace


Reklamy Google