Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPECT/CT skeletu páteře u FBSS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPECT/CT skeletu páteře u FBSS"— Transkript prezentace:

1 SPECT/CT skeletu páteře u FBSS
MUDr.Jiří Hrbáč Oddělení nukleární medicíny a Radiodiagnostické oddělení Slezské nemocnice v Opavě ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou FN Ostrava a ambulancí chirurgie páteře Karvinské hornické nemocnice

2 Diagnostic Imaging Nuclear medicine Morton - Clark
Failed back surgery syndrome (FBSS ) Definice : přetrvávající nebo recidivující bolest po operacích páteře pro bolest nebo neurologické příznaky Výskyt : FBSS je pozorován u 10-40% pacientů po chirurgickém řešení MR : vyloučí neurologickou příčinu obtíží nebo alteraci měkkých tkání. SPECT- nejlépe s fúzí CT nebo NMR určí místa abnormální remodelace kosti, je udávána vysoká korelace ve zlepšení terapie následující po provedení kostního SPECTu.

3 Na ONM Opava provádíme vyšetření hybridní gamakamerou SPECT/CT Precedence 6

4 Scintigrafie skeletu - 99m Tc HDP u FBSS
celotělová scintigrafie - jako přehledné vyšetření SPECT/CT - na hybridní gamakameře u jakýchkoliv vertebrogenních syndromů SPECT– vždy !!!!!!!! i při normálním celotělovém scintigramu !!!!!!! SPECT zlepšuje kontrast a zobrazí abnormality na planárním scintigramu nerozlišitelné alternativou do budoucna může být 18 F NaF na PET/CT, 18 FDG PET/CT je rovněž schopen zachytit místa zánětu, aktivní kostní remodelace, metastáz - CENA

5 45letý muž s chronickými lumbalgiemi, rehabilitace a konzervativní th
45letý muž s chronickými lumbalgiemi, rehabilitace a konzervativní th. bez efektu MR – opakovaně degenerace disku L4/L5 a L5/S1 2007 Dynesys operace, stav přechodně zlepšen, recidiva bolesti zad kolísavé intenzity. SPECT/CT 11/09 - scintigraficky je okolí po stabilizaci bez zvýšeného metabol. obratu, sporně lehce vyšší na kontuře levého SI skloubení. CT - incip. degener. Změny při dolním okraji levého SI skloubení, degeneraci disku L5/S1. Pacient léčen konzervativně, na stavu i podíl neurotizace.

6

7

8 55letá žena s chronickým LBP sy s nekořenovou propagací do DKK.
MR v r degenerace disku L5/S1 Provedena přední discectomie s aplikací funkční náhrady ploténky Prodisc L, úleva ¾ roku, recidiva bolesti. MR 2008 st.p. spondylodiscitídě L2/L3 SPECT/CT 9/2009 scintigraficky vysoký metabol. obrat na rozhraní L2/L3, na L5/S1 ložiskový defekt odpovídá st.p. náhradě disku v klidu. CT – výrazná degenerace disku L2/L3 s reaktivní sklerózou, mírné spondylarthrotické změny. Provedena aplikace analgetika do pravé části intervert. prostoru L2/L3 s částečnou regresí bolesti Zvažována stabilizace L2/L3

9

10 49ti letá žena, chronický LBP sy
MR – degenerace disku L4/L5 s cirkul. protruzí s kontaktem na durální vak Provedena Dynesys operace 6/2008, úleva přechodná. SPECT/CT – 10/ CT - st.p. fixaci L4/L5, navíc lehké degener. změny. scintigraficky – vysoký metabol. obrat mezi trny L3/L4 v.s. v rámci Baastrupovy nemoci, dále je vyšší na levém intervert. skloubení L4/L5 Po tomto vyšetření obstřik interspinózního prostoru L3/L4 s částečnou úlevou.

11

12

13 37letá žena s chronickým LBP sy , degenerací disku L4/L5
Discectomie L5/S1, bez úlevy Dynesys operace L4/S1, 6 měsíců úleva, pak recidiva obtíží SPECT/CT 9/2009 –scintigraficky –vysoký metabol. obrat v lokalizaci pravého šroubu S 1 CT - st.p. stabilizaci L4/S1, degener. změny na meziobratl. kloubech L4/S1, v okolí uvedeného šroubu bez CT patologických změn Revmatologem hodnoceno jako HLA B 27 pozitivní spondylarthritida

14

15

16

17 36letá žena s chronickým LBP sy ,
Přední discectomie a fúze L5/S /2008 přetrvávající palpační bolestivostí mezi trny L5 a S1, vyšetření na ONM 03/2010 SPECTvysoký metabol. obrat v obou SI skloubeních, výrazněji vpravo CT - st.p. stabilizaci L5/S1, postavení dobré, bez patolog. reaktivních změn, při obou SI kloubech výrazný sklerotický lem, kloubní štěrbina nerovná, s náznakem usurací –v.s. sacroileitis

18

19

20

21 53letý muž – přetrvávající bolesti LS páteře, chůze možná jen v předklonu, šouravého charakteru,
St.p. stabilizaci L4/L5 Dynesys 9/2008 RTG i MRI postavení dobré, bez útlaku nervových struktur, meziobratlové prostory nesnížené, incip. spondylosa SPECT - 02/2010 lehce vyšší metabol. obrat na intervert. kloubech L5/S1, okolí šroubů bez abnormit. CT - st.p. stabilizaci L5/S1, postavení dobré, bez patolog. reaktivních změn, lehká protruze disků L4/S1.Zá – bez významnější patologie

22

23

24 vznikem pseudoarthrózy při mechanické nestabilitě
Vysoká metabolická aktivita osteoblastů v rámci remodelace kosti po stabilizaci může být způsobena : velmi časné zobrazení po výkonu – v rámci fyziologické remodelace kosti po výkonu vznikem pseudoarthrózy při mechanické nestabilitě materiál používaný k fixaci může působit jako cizorodé těleso těžká zánětlivá reakce uvolnění šroubu fraktura

25 Výhody hybridního zobrazování u FBSS
vyšetření pacienta v jednom sezení cíleně na místa vysoké metabolické aktivity osteoblastů, která zpravidla souvisí s operačním výkonem, ale i mimo tyto oblasti vyšetření ve stejné poloze, tím umožní optimální fúzování obrazů ideální stav – úzká spolupráce RTG i NM jeden popis, jeden diagnostický závěr.

26 Výhody hybridního zobrazování u FBSS
Před i po neurochirurgických výkonech jsou rutinně prováděny MR, CT, RTG – je však pooperačně limitováno použitým fixačním kovovým materiálem Domníváme se, že scintigrafie skeletu v případě nemocí páteře by měla být součástí i předoperačních vyšetřovacích metod, protože se nezaměřuje pouze na operovanou oblast – 2 SPECTy páteře prověří metabolický stav celé páteře. Určí místa remodelace kosti, která se mohou výkonem nebo jinou zátěží páteře po operaci pak později měnit nebo objevovat nová. Možnost v některých případech cílené aplikace analgetika dovoluje pak přesněji „ otestovat“ místo, které je spouštěčem bolesti.

27


Stáhnout ppt "SPECT/CT skeletu páteře u FBSS"

Podobné prezentace


Reklamy Google