Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Test z fyzikálních základů nukleární medicíny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Test z fyzikálních základů nukleární medicíny"— Transkript prezentace:

1 Test z fyzikálních základů nukleární medicíny

2 1. Nukleární medicína se zabývá
diagnostikou pomocí otevřených zářičů a terapií pomocí uzavřených zářičů aplikovaných in vivo a in vitro diagnostikou in vivo a in vitro a terapií pomocí otevřených zářičů radiodiagnostikou a radioterapií

3 2. Radiofarmaka jsou všechny radioaktivní látky, pokud jsou aplikované pacientům sestávají z chemické molekuly, která určuje chování radiofarmaka v těle a radionuklidu jsou výhradně léčebné látky připravené na bázi radionuklidů

4 3. Diagnostická radiofarmaka
a) musí způsobit minimální ozáření pacienta při zajištění požadované diagnostické informace b) musí zohlednit detekční účinnost zobrazovacího zařízení bez ohledu na aplikovanou aktivitu c) nesmí obsahovat gama zářiče

5 4. Poločas přeměny T1/2 radiofarmak pro diagnostiku bývá řádu
sekund až minut hodin až několika dnů několika dnů až týdnů

6 5. Ideální radionuklid pro diagnostiku in vivo
musí emitovat ve velkém množství fotony o energiích které mohou být s dostatečnou účinností detekovány gama kamerou musí emitovat nabité částice, které jsou absorbovány v několika mm tkáně by měl mít co dostatečně dlouhý poločas přeměny, aby bylo možno vyšetření opakovat v případě potřeby v rozsahu dvou dnů po aplikaci

7 6. Ideální radionuklid pro terapii
musí emitovat nabité částice musí emitovat gama částice musí emitovat neutrony

8 7. Aplikace radiofarmak se provádí
výhradně injekčně při terapii zpravidla inhalací injekčně, ingescí případně inhalací

9 8. Metabolismus radiofarmaka v těle závisí na
jeho chemických vlastnostech jeho fyzikálních vlastnostech jeho poločasu přeměny

10 9. Nejčastěji používaný radionuklid v diagnostice je
99mTc 131I 137Cs

11 10. Radionuklid používaný nejvíce při terapii karcinomů štítné žlázy je
99mTc 131I 137Cs

12 11. Na obrázku je kamera a) planární b) SPECT c) PET

13 11. Scintilační krystal používaný v gamakamerách je tvořen nejčastěji
ZnS NaJ(Tl) AgJ(Cs)

14 13. Současné scintilační kamery používají
7 – 10 fotonásobičů 50 – 100 fotonásobičů několik set fotonásobičů

15 14. Analýza spektra Z (součtových) impulzů umožňuje:
zobrazování pomocí beta zářičů eliminovat fotonové záření omezení vlivu rozptýlených fotonů na zobrazení a dvou-izotopové zobrazování

16 15. Obrázek představuje Spektrum beta zářiče
Spektrum gama zářiče o více energiích Spektrum monoenergetického zářiče

17 16. Kolimátor Umožňuje projekci distribuce zdroje záření na krystal tím, že absorbuje fotony mimo úzký vymezený úhel. Zabraňuje zahlcení detektoru detekovaným zářením Pomáhá snížit radiační zátěž pacienta

18 17. Kolimátory jsou navrhovány
pro různé energie emitovaných fotonů a rozlišovací schopnost jako 2 základní typy - pro částicové a pro fotonové ionizující záření radifarmaka tak, aby umožnily zkrátit dobu vyšetření na dobu nezbytně nutnou

19 18. Podle vnitřní struktury na obrázku se jedná o kolimátor
pinhole konvergentní paralelní

20 19. Nedostatky v zobrazování pomocí gama kamery jsou kompenzovány mimo jiné
elektronickými obvody a softwarem použitím nízké aktivity radiofarmaka zkrácením doby náběru dat, tzv. akvizice

21 20. Typickou rozlišovací schopností scintilační kamery jsou
1 mm 7 mm 3 cm

22 21. Kontrola jakosti gama kamery
se provádí zejména z komerčních důvodů je nařízena příslušnou legislativou znamená především kontrolu dlouhodobé stability gamakamery

23 22. mezi povinné denní testy scintilační kamery patří
stejnoměrnost zobrazení - homogenita měření rozlišovací schopnosti kamery osa rotace

24 23. Scintigram na negativním obrázku je svědectvím toho, že
byl použit příliš silný zářič je zamořené vyšetřovací lůžko pod kamerou jeden z fotonásobičů nefunguje

25 24. SPECT znamená Jednofotonovou emisní tomografie
Single Pet Computer Tomography Kameru určenou pro spektrometrii

26 25. Zařízení na obrázku je SPECT PET CT

27 Pro akvizici obrazu při SPECT je typický počet
60 nebo 120 obrazů získaných za 20 až 30 minut 120 obrazů za 1 hodinu 12 obrazů za 12 minut

28 27. Rekonstrukce obrazu je nezbytným základním procesem vždy při SPECT
se používá při krátkodobé závadě na kameře při akvizici se provádí pro odstranění vlivu mrtvé doby kamery

29 28. PET znamená Photon Emition Tomography
Positronová emisní tomografie komerční označení typu CT

30 29. PET využívá radionuklid
18F ve formě 18F-FDG 99mTc ve formě pertechnátu 15O ve formě peroxydu

31 30. PET detekuje pozitrony anihilační fotony Comptonovy fotony


Stáhnout ppt "Test z fyzikálních základů nukleární medicíny"

Podobné prezentace


Reklamy Google