Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 OB21-OP-EL-KONP-JANC-M-3-016
Monitory CRT OB21-OP-EL-KONP-JANC-M-3-016

3 Monitory CRT CRT - Catode Ray Tube - je vzduchoprázdna trubice - elektronka rozšířená do plochy obrazovky. Na užším konci je emitor elektronů (dělo) - katoda elektronky. Na obrazovku (v rozšířené části)je z vnitřní části nanesený světlocitlivý materiál (luminofór), který se při dopadu elektronového svazku rozsvítí. Paprsek elektronů putuje teda po obrazovce z vnitřní strany a rozsvěcuje luminoforové body. Tyto musí svítit i tehdy, když paprsek už svítí na jinou část obrazovky.

4 Monitory CRT Aby paprsek nesvítil taky na sousední body luminoforového rastru, je mezi ním a emitorem vložená mřížka (maska) s přesnými otvory. Paprsek nemůže tedy svítit mimo, protože mu to maska nedovolí. Putování paprsku po obrazovce zabezpečují tzv. vychylovací cívky. Dvojice ve vodorovném směru, druhý pár ve svislém směru.

5 Monitory CRT Dnešní monitory míchají barvy z tří základných barev R G B tedy červené (R-red), zelené (G-green) a modré (B-blue). Proto se emise elektronů děje buď třemi samostatnými emitory (každý vystřeluje paprsek rozsvěcující jednu barvu), anebo jedním emitorem (TRINITRON), který vypouští 3 samostatné paprsky.

6 Monitory CRT Bod obrazovky se skládá z 3 luminoforových teček svítících třemi základnými barvami. Paprsek prochází elektronkou tak, že začíná v levém horním rohu, putuje v řádku doprava, vrátí se zpátky, posune se o řádek níž a znovu směřuje vpravo, dokud takhle nepřekreslí celou obrazovku.

7 Monitory CRT

8 Typy obrazovek Zde je možné rozdělení na klasickou (dále ji nazývejme Delta, dle řeckého písmene znázorněného trojúhelníkem s odpovídající konstrukční geometrií rozmístění elektronových děl) a Trinitron. Další rozdělení je možné provést dle typu stínítka na monitory s obrazovkou plochou nebo cylindrickou.

9 Obrazovka Delta DELTA je nejstarší princip činnosti CRT monitorů. Elektronové trysky jsou rozmístněny do vrcholů rovnostranného trojúhelníka. Paprsek směřující do středu obrazovky dopadá kolmo a vytváří ideální kruhový tvar bodu. Paprsek směřující k některému kraji obrazovky dopadá na stínidlo šikmo a bod je deformovaný (elipsa). Částečně se dá tato vada mírně korigovat zaoblením obrazovky.

10

11 Obrazovka Delta Jak už bylo napsáno, obrazovka Delta používá trojúhelníkového rozmístění elektronových děl i barevných pixelů na stínítku obrazovky. Paprsky z elektronových děl prolétávají děrovanou invarovou maskou umístěnou pře stínítkem, přičemž dráhy jednotlivých paprsků by se měly protínat v rovině děrované masky. Pokud tomu tak není, je vychýlený paprsek vržen na stínítko tak, že kromě "svého" luminoforu rozsvěcuje i okolní luninofory a vzniká tak barevná chyba.

12 Obrazovka Delta

13 Obrazovka Trinitron Vynález firmy Sony, opouští původní trojúhelníkovou geometrii a umístěna elektronová děla vedle sebe ve vodorovné rovině (od toho také označení in line – v řadě) a paprsky neprocházejí maskou kruhovými, ale svislými podélnými otvory. Protože štěrbiny masky jsou prakticky nedeformovatelné, nedochází ke zkreslení obrazu, což zajišťuje jeho vysokou kvalitu. Štěrbinové děrování podstatně redukuje celkovou plochu tmavých (nerozsvěcovaných) míst na stínítku a výrazně tak zvyšuje dosažitelný jas a kontrast obrazovek Trinitron.

14 Obrazovka Trinitron

15 Porovnání zobrazení bodů na obrazovkách typu
Obrazovka Trinitron Porovnání zobrazení bodů na obrazovkách typu Delta Trinitron

16 Obrazovka CromaClear V roce 1997 přišla na trh technologická novinka od firmy NEC, která představila obrazovku nazvanou CromaClear. V podstatě jde o jakési spojení technologií Delta a Trinitron, přičemž Croma Clear přebírá ty lepší vlastnosti z každé z dřívějších technologií. Geometrie děl je například in line, ale maska je děrovaná, jen otvory nejsou kruhové, ale obdélníkové.

17 Obrazovka CromaClear

18 Srovnání obrazovek CRT monitorů

19 Stínítka obrazovek Důležitý je typ obrazovky z hlediska tvaru stínítka. Cylindrická obrazovka je náchylnější na zkreslení obrazu, což je dáno problémy uchycení děrované masky v zakřiveném tvaru, jednoduší je na druhé straně fokusace elektronového paprsku. Plochá obrazovka má výrazně lepší (nižší) odrazné schopnosti pro dopadající parazitní světlo a větší aktivní plochu obrazu. Menší deformace masky zajišťují menší zkreslení, složitější je však ostření elektronového paprsku a s tím je spojená vyšší cena monitoru.

20 Rozteč bodů obrazovek K parametrům obrazovky také patří Dot Pitch, což je velikost rozteče mezi jednotlivými barevnými body. Čím je menší rozteč, tím je ostřejší obraz, který navíc můžeme sledovat i z menších vzdáleností bez rušivých nepříjemných pocitů, že vnímáme detaily geometrie obrazovky. Je otázkou, nakolik se ještě dá tato rozteč zmenšovat, jisté je, že například v roce 1995 byla běžná rozteč u těch lepších monitorů uváděna v délce 0,28 mm a o dva roky později to už bylo jen 0,26 mm. V roce 2004 například Nokia nabízela monitory s tzv. superjemnou mřížkou s roztečí pixelů 0,24 mm.

21 Dynamické ostření Ostrost obrazu na displeji závisí jednoznačně na kvalitě obrazovky. Dynamické ostření zlepšuje ostření nastavením rozdílu v délkách mezi body ve středu a v rozích obrazovky. Tím zajišťuje, že elektronický svazek je správně fokusován i v rozích obrazovky. Výsledkem je perfektní ostření obrazu po celé ploše.

22 Dynamické ostření

23 Kvalita obrazu Jistě všichni uživatelé počítačové techniky by uvítali co nejkvalitnější obraz na monitorech, ke kterým jsou den co den několik hodin připoutáni. Pro získání optimální kvality a přizpůsobení monitoru k videokartě a používané aplikaci by měl být monitor vybaven nastavovacími prvky (analogovými nebo digitálními – on screen), kterými by bylo možno všechny parametry optimalizovat.

24 Kvalita obrazu Popis kvality obrazu rozdělíme do následujících částí:
- Konvergence - Geometrie - Nastavení barev - Rozlišení / velikost pixelů - Horizontální / vertikální frekvence - Plug & Play

25 Konvergence Konvergence je precizní nastavení dopadu svazku elektronů jednotlivých barev na odpovídající barevné pixely. Konvergenční vady se objevují hlavně v rozích obrazovky, kde způsobují chromatické (barevné) úchylky. Například bílá čára procházející úhlopříčkou obrazovky získává v rozích obrazovky barevné zabarvení. Pro opravu a nastavení konvergencí mají monitory nastavovací prvky horizontální a vertikální konvergence, horizontální centrování a nastavení šířky obrazu.

26 Konvergence

27 Geometrie Do nastavení geometrie můžeme počítat:
ovládání pro zamezení soudkovitosti (pincushion – konkávní nebo konvexní zkreslení vertikálních linií), trapézovitosti (trapezoid – lichoběžníkové zkreslení obrazu), pravoúhlosti (orthogonality – zkosení – z obdélníkového obrazu se stává obraz kosodélníkový), nachýlení (tilt – natočení celého obrazu oproti okolním svislým a vodorovným liniím).

28 Geometrie Do geometrie se také započítává odmagnetování (degaussing – nastavení čistoty barev k jejichž zkreslení dochází vlivem působení magnetických polí). Odmagnetování obrazovky probíhá u moderních monitorů vždy při zapnutí, navíc jsou opatřeny ovládacím prvkem Degaussing.

29 Nastavení barev U některých výrobků jsou ovládací prvky pro automatické dostavování kontrastu a pro nastavení barevné teploty obrazu, například mezi 6000 K (načervenalá bílá) a K (namodralá bílá). Základním nastavením je neutrální zabarvení bílé. Pro různé aplikace se také používají speciální programy, které slaďují barvy obrazu na monitoru se vstupy a výstupy z počítače. Jedná se například o software Colorific pro sladění monitoru a tiskárny a Magic Match pro sladění skeneru a monitoru.

30 Rozlišení / velikost pixelů
Rozlišení znamená počet elementů obrazu (pixelů), které mohou být zobrazeny na obrazovce. Poměr vodorovného k vertikálnímu rozlišení je vždy stejný 4:3. V následující tabulce jsou uvedeny maximální rozlišení doporučené pro různé úhlopříčky obrazovek monitorů.

31 Rozlišení / velikost pixelů

32 Rozlišení / velikost pixelů
Z ergonomických důvodů je doporučována maximální rozteč mezi mody (dot-pitch) 0,28 mm. Čím většího chceme dosáhnout rozlišení, tím menší musí být velikost pixelu. Vysoce kvalitní profesionální monitory by měly dosahovat alespoň takových hodnot rozlišení, jaké jsou uvedeny v tabulce.

33 Horizontální a vertikální frekvence
Horizontální frekvence (řádkový kmitočet) znamená množství řádků popsaných elektronovým paprskem během jedné vteřiny, měřeno v kHz. Vertikální frekvence (obrazový kmitočet) je množství obrazových změn během jedné vteřiny (jinak také refresh – oživení) a je měřena v Hz. Pro odstranění blikání obrazovky by vertikální frekvence neměla dosahovat hodnot pod 75 Hz. Poměry mezi horizontální a vertikální frekvencí pro různá rozlišení ukazuje následující graf.

34 Horizontální a vertikální frekvence

35 Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Jančařík

36 Literatura


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google